Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 402 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznychu warunkowań szlaku biosyntezy ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Franklin Gregory

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 2. Charakterystyka neuronalnych korelatów deficytów rozumienia metafor w schizofrenii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Ocena przydatności formalizmu multifraktalnego w przetwarzaniu i analizie optycznych obrazów teledetekcyjnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Wawrzaszek

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 4. Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Rewizorski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 5. Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Halina Waniak-Michalak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 6. Od paradygmatu do metody badawczej. Ontologia dziedzinowa jako sposób reprezentacji wiedzy o współczesnym polu badań jak...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grzegorz Bryda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Bartłomiej Szafran

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 8. Nanodruty GaN dla nowej architektury przyrządów optoelektronicznych i sensorów.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Zbigniew Żytkiewicz

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Nowy model protonowego ceramicznego ogniwa paliwowego (SOFC) oparty o parametry zredukowane

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jarosław Milewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 10. Metody algebraiczne w badaniu kwantowego równania Yanga-Baxtera - klamerki i algebry łączne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jan Okniński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Michorczyk

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 12. Złącza perowskitów, CH3NH3PbI3 i CH3NH3PbBr3, z ZnO domieszkowanym B, Al, Ga, In - dla celów fotowoltaicznych.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Wierzbowska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 13. Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Małgorzata Szyszkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach makrocyklicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Volodymyr Sashuk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Badanie rozpadu beta produktów rozszczepienia uranu z wykorzystaniem techniki pełnej absorpcji.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Marek Karny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tomalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. Generacja niskotemperaturowej plazmy w wyniku fotojonizacji gazu: zastosowanie do plazmowej obróbki powierzchni oraz ana...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Andrzej Bartnik

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 18. Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poisson'a do bezstykowego transportu lekkich obiektów...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Michał Wasilczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

 19. Semantyka z kontynuacjami i typami zależnymi: badanie mechanizmów kwantyfikacji w języku naturalnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 20. Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (E...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Bożena Zakryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 21. Jądra ciepła: konstrukcja i oszacowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Grzywny

  Politechnika Wrocławska

 22. Czy geny przetwarzające antygen koewoluują z genami zgodności tkankowej (MHC) klasy I u płazów ogoniastych?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 23. Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z wł...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Stefanowicz

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 24. Opracowanie wysokosprawnych układów katalityczno-procesowych dla reakcji tandemowych/kaskadowych. Przykładowe zastosowan...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Jarzębski

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 25. Wpływ domen błonowych na oddziaływania białek G z lipidami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Polit

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 27. Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 28. Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalan...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Joanna Profic-Paczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 29. Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 30. Wykorzystanie mechatronicznych kijów Nordic Walking w modelowaniu i ocenie rehabilitacji wybranych grup chorych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Marek Woźniewski

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

 31. Badanie korelacji i fluktuacji w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach akceleratora LHC

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Adam Trzupek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Giefing

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 33. Protokarpaty - rekonstrukcja paleogeograficzna i paleozoiczna ewolucja tektoniczna na podstawie analizy skał krystaliczn...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Jan Golonka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 34. Zielona analiza przepływowa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Paweł Kościelniak

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

 35. Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Banaś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 36. Tlenki trójprzewodzące

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Maria Gazda

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 37. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyk...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 38. Obecność polskiej muzyki i muzyków w życiu artystycznym Paryża w okresie międzywojennym.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Renata Suchowiejko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 39. Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Paweł Bieganowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Uwarunkowania immunologiczne i immunogenetyczne socjalności ptaków

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Piotr Minias

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Zaawansowane badania doświadczalno-teoretyczne powstawania pasm ścinania w warstwowych układach osnowa-bliźniak materiał...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Maciej Szczerba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Aktywność i interakcje deiminazy peptidyloargininy (PAD) jako czynnik ryzyka i biomarker w reumatoidalnym zapaleniu staw...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mydel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 43. Kwantowe punkty krytyczne zimnych gazów atomowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Bogdan Damski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Źródła finansowania instytucji bankowych a stabilność sektora bankowego w kontekście nowych inicjatyw regulacyjnych...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 45. Rozwój społeczno-polityczny Północnego Negewu w okresie Wczesnego Brązu I na przykładzie stanowiska Tel Erani - kontynua...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 46. Wpływ koloidów asocjacyjnych na aktywność antyoksydacyjną natywnych zwiazków fenolowych i stabilność oksydatywną oleju r...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Dwiecki

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 47. Zintegrowane badania archeomagnetyczne i termoluminescencyjne jako narzędzie datowania budowli ceglanych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Jerzy Nawrocki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 48. Zaangażowanie receptorów nukleotydowych P2 w patogenezie zaburzeń przepuszczalności bariery filtracyjnej w doświadczanie...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Maciej Jankowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 49. Przemiany kulturowe w środowisku wyżyn lessowych. Osadnictwo, gospodarka i społeczeństwo od neolitu do średniowiecza na ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 50. Płytki o strukturze ultra drobnoziarnistej, małej anizotropii, zdolności do głębokiego tłoczenia i odkształcenia nadplas...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Małgorzata Lewandowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej