Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dopasowanie mechanizmu segregacji chromosomów do cyklu komórkowego u bakterii - analiza oddziaływań białka ParA in vitro i in vivo

2014/14/M/NZ1/00076

Słowa kluczowe:

segregacja chromosomów biologia komórki bakteryjnej mikroskopia fluorescencyjna

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dagmara Jakimowicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 596 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-08

Zakończenie projektu: 2018-09-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Unique Function of the Bacterial Chromosome Segregation Machinery in Apically Growing Streptomyces - Targeting the Chromosome to New Hyphal Tubes and its Anchorage at the Tips IF: 7,17
  Autorzy:
  Agnieszka Kois-Ostrowska, Agnieszka Strzałka, Natalia Lipietta, Emma Tilley, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Paul Herron, Dagmara Jakimowicz
  Czasopismo:
  Plos Genetics (rok: 2016, tom: 12, strony: e1006488), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pgen.1006488 - link do publikacji
 2. The studies of ParA and ParB dynamics reveal asymmetry of chromosome segregation in mycobacteria IF: 4,135
  Autorzy:
  Ginda K, Santi I, Bousbaine D, Zakrzewska-Czerwińska J, Jakimowicz D, McKinney J.
  Czasopismo:
  Molecular Microbiology (rok: 2017, tom: 105, strony: 453-468), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/mmi.13712 - link do publikacji
 3. Competition between DivIVA and the nucleoid for ParA binding promotes segrosome separation and modulates mycobacterial cell elongation. IF: 3,816
  Autorzy:
  Pióro M, Małecki T, Portas M, Magierowska I, Trojanowski D, Sherratt D, Zakrzewska-Czerwińska J, Ginda K, Jakimowicz D
  Czasopismo:
  Molecular Microbiology (rok: 2018, tom: e-publ 14 Oct, strony: xx-xxx), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/mmi.14149 - link do publikacji