Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu społecznym

2014/14/M/HS1/00436

Słowa kluczowe:

czytanie w umyśle język umysł badania międzykulturowe potoczna epistemologia kognitywistyka Chiny

Deskryptory:

 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Arkadiusz Gut 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 367 483 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-07

Zakończenie projektu: 2018-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Action-based versus cognitivist perspectives on socio-cognitive development: culture, language and social experience within the two paradigms IF: 1,034
  Autorzy:
  Robert Mirski, Arkadiusz Gut
  Czasopismo:
  Synthese (rok: 2018, tom: brak, strony: ilość 25), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11229-018-01976-y - link do publikacji
 2. Chinese Dream (中国梦)—Kolektywistyczny Konstrukt Ucieleśniający Ducha Współczesnych Chin.
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Michał Wilczewski
  Czasopismo:
  Zeszyty Prasoznawcze MNISW: 14 (ERIH PLUS) (rok: 2015, tom: T 58 nr 4 (224), strony: 839–859), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński ISSN 0555-0025
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2299-6362PZ.15.056.4295 - link do publikacji
 3. The Perspectives in Two Traditions: The Ontological and Cosmological Conception of the Human Soul in Early China and the Ancient Graeco-Roman World
  Autorzy:
  Fan Zhenxu
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (rok: 2020, tom: brak, strony: 16), Wydawca: TN KUL
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Cultural Differences, Stereotypes and Communication Needs in Intercultural Communication in a Global Multicultural Environment. The Employees' Perspective
  Autorzy:
  Gut Arkadiusz, Wilczewski Michał, Gorbaniuk Oleg
  Czasopismo:
  Journal of Intercultural Communication (MNiSW ERIH p. 20) ISSN 1404-1634, (rok: 2017, tom: issue 43, March, strony: ilość stron 17), Wydawca: Immigrant Institute, Sweden
  Status:
  Opublikowana
 5. Kulturowe Czytanie Literatury Społeczne. Parametry Ewaluacji Bohatera Literackiego (przypadek Wokulskiego)
  Autorzy:
  Gut A., Zhao Gang, Ruszer A.
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne (rok: 2018, tom: LXVI, z.9, strony: 161-195), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rh.2018.66.9-8 - link do publikacji
 6. Kulturowe odkrywanie innych umysłów
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut
  Czasopismo:
  Filozofuj (rok: 2015, tom: T 4, strony: 36-37), Wydawca: Wydawnictwo Academicon
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. The Chinese Folk Model of the Mental Concept of Soul": a Linguistic Perspective
  Autorzy:
  Hryniewska J., Gut A., Wilczewski M.
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne (rok: 2018, tom: LXVI, z.9, strony: 195-216), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Ewolucyjne i rozwojowe aspekty czytania umysłu
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski
  Czasopismo:
  Studia Philosophiae Christiana (rok: 2019, tom: 2019, strony: ), Wydawca: UKSW
  Status:
  Złożona
  Doi:
 9. In Search of a Theory: The Interpretative Challenge of Empirical Findings on Cultural Variance in Mindreading IF: 0,275
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Robert Mirski
  Czasopismo:
  Studies in Logic and Grammar and Rhetoric (rok: 2016, tom: 48(61) 2016, strony: 201-230), Wydawca: De Gruyter: The Journal of University of Bialystok
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/slgr-2016-0063 - link do publikacji
 10. Intercultural communication within a Chinese subsidiary of a Western MNC: Expatriate perspectives on language and communication issues IF: 0,702
  Autorzy:
  Wilczewski M.,Søderberg A-M, Gut A.
  Czasopismo:
  Multilingua, Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication (rok: 2018, tom: 37 issue 6, strony: 587-611), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/multi-2017-0095 - link do publikacji
 11. Realism, modernism and postmodernism – fictional mental experience and the reader's mindreading: a comparative study
  Autorzy:
  Gut A., Teske J-K
  Czasopismo:
  Narrative (rok: 2019, tom: brak, strony: ilość 30), Wydawca: Ohio State University
  Status:
  Złożona
 12. The development of understanding opacity in preschoolers: A transition from a coarseto fine-grained understanding of beliefs IF: 4,525
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Maciej Haman, Oleg Gorbaniuk
  Czasopismo:
  Developmental Psychology (rok: 2019, tom: brak, strony: 35), Wydawca: American Psychological Association
  Status:
  Złożona
 13. O Chińskim modelu wczesnej edukacji dziecięcej w kontekście międzykulturowych badań psychologicznych
  Autorzy:
  Afek Joanna, Gut Arkadiusz
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne MNISW: 15 (ERIH PLUS) (rok: 2017, tom: Tom: LXV, z.9, strony: 44709), Wydawca: TN KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rh.2017.65.9-1 - link do publikacji
 14. O głównych dylematach filozofii twórczości. Ujęcie syntetyczne z uwzględnieniem badań współczesnych
  Autorzy:
  Monika Chylińska
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (ERIH PLUS 14) (rok: 2016, tom: T (64), n. 2, strony: 109-140), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2016.64.2-7 - link do publikacji
 1. Is mindreading universal or cultural specific construct?
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Michał Wilczewski
  Konferencja:
  11th International Conference on Cognitive Science (rok: 2015, ), Wydawca: CEUR-WS.org, ISSN 16130073 Vol-1419 (Index H 18)
  Data:
  konferencja September 25-27, 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. The Role of Language in the Emergence of Mature Belief Reasoning and Social Cognition
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Michał Wilczewski
  Książka:
  Evidence, Experiment and Argument in Linguistics and the Philosophy of Language (rok: 2016, tom: 3, strony: 209-238), Wydawca: Peter Lang – International Academic Publisher
  Status:
  Opublikowana
 2. BODY AND MIND: COMPARATIVE RESEARCH ON MENTALISTIC CONCEPTUALIZATIONS IN POLAND AND CHINA
  Autorzy:
  GUT A, HRYNIEWSKA J., PEJDA K., MIRSKI R., STOCH N.
  Książka:
  Studies in Linguistic, Anglophone Literatures and Cultures (rok: 2019, tom: XIV, strony: 85-105), Wydawca: Peter Lang – International Academic Publisher
  Status:
  Opublikowana
 3. Metodologia kognitywistyki na przykładzie poznania społecznego
  Autorzy:
  Gut Arkadiusz; Wróblewski Zbigniew
  Książka:
  Dydaktyka Filozofii. Metodologia (rok: 2019, tom: IX, strony: 81-109), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 4. Inner Speech, the Self Cross-culture Research on the Polish and the Chinse
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Fan Zhenxu, Michał Wilczewski
  Książka:
  Dialogical Self: Inspirations, Considerations, and Research (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 173-207), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 5. Kulturowo- językowe uwikłanie atrybucji społecznych w obszarze moralności i epistemologii
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut
  Książka:
  Spotkania Polonistyk Trzech Krajów Chiny, Korea, Japonia (rok: 2017, tom: 2016/2017, strony: 213-231), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe SUB LUPA
  Status:
  Opublikowana
 6. Czy dualizm psychofizyczny jest uniwersalny? Problem umysłu-ciała w filozofii chińskiej
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut, Nastazja Stoch
  Książka:
  Filozofować eksperymentalnie – umysł w świecie kultury (rok: 2018, tom: brak, strony: s.75-100), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 7. Językowe i kulturowe uwarunkowania myślenia o umyśle, relacji umysł-ciało i atrybucji stanów mentalnych
  Autorzy:
  Arkadiusz Gut
  Książka:
  Myśli o języku, nauce i wartościach ISBN 978-83-7507-203-7 (rok: 2016, tom: 2, strony: 380-394), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper
  Status:
  Opublikowana
 8. Kulturowe uwarunkowania odbioru dzieła literackiego – przegląd współczesnych badań
  Autorzy:
  Gut A.
  Książka:
  Spotkania Polonistyk Trzech Krajów: Chiny-Korea, Japonia (rok: 2018, tom: brak, strony: 147-162), Wydawca: Hankuk University of Foreign Studies
  Status:
  Opublikowana
 9. Jak ciało i narzędzia tworzą umysł?
  Autorzy:
  Wróblewski Zbigniew, Borowiecki Olgierd,
  Książka:
  Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, etyczne, prawne i społeczne (rok: 2019, tom: brak, strony: ilość stron 12), Wydawca: PWN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Analiza pojęcia duszy w naturalnym metajęzyku semantycznym
  Autorzy:
  Zbigniew Wróblewski
  Książka:
  Filozofować eksperymentalnie – umysł w świecie kultury (rok: 2018, tom: brak, strony: 135-150), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana