Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca

2014/14/M/ST8/00610

Słowa kluczowe:

biomateriały elastomery rusztowania dla komórek nanowłókna elektroprzędzenie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosława El Fray 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 621 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-25

Zakończenie projektu: 2018-11-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Adsorption of fibrinogen and fibronectin on elastomeric poly(butylene succinate) copolyesters IF: 3,683
  Autorzy:
  P. Sobolewski, N.S. Murthy, J. Kohn, M. El Fray
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2019, tom: 35, strony: 8850-8859), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.9b01119 - link do publikacji
 2. "3D elastomeric scafolds for cardiac regeneration"
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. McClain, J. E. Puskas, M. El Fay
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2016, tom: 138, strony: 31), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Biocopolyesters of poly(butylene succinate) containing long-chain biobased glycol synthesized with heterogeneous titanium dioxide catalyst IF: 6,97
  Autorzy:
  K. Stepien, C. Miles, A. McClain, E. Wisniewska, P. Sobolewski, J. Kohn, J. Puskas, H.D. Wagner, M. El Fray
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry and Engineering (rok: 2019, tom: 7, strony: 10623-10632), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.9b01191 - link do publikacji
 4. Enzymatic Degradation of Poly(butylene succinate) Copolyester Synthesized with the Use of Candida antarctica Lipase B IF: 2,935
  Autorzy:
  A. Wcisłek, A. Sonseca Olalla, A. McClain, A. Piegat, P. Sobolewski, J. Puskas, M. El Fray
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10688, strony: 44579), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10060688 - link do publikacji
 5. Kinetic studies of biocatalyzed copolyesters of poly(butylene succinate) (PBS) copolyesters containing fully bio-based dilinoleic diol IF: 3,889
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. McClain, J.E. Puskas, M. El Fray
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2019, tom: 116, strony: 515-525), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2019.04.038 - link do publikacji
 6. Enzymatic synthesis of an electrospinnable poly(butylene succinate-co-dilinoleic succinate) thermoplastic elastomer" IF: 3,108
  Autorzy:
  A. Sonseca, M. El Fray
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 21258-21267), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra02509b - link do publikacji
 7. Architectured Helically Coiled Scaffolds from Poly(butylene succinate)(PBS) Copolyester via Wet Electrospinning
  Autorzy:
  Sonseca A., Sahay R., Stepien K., Bukala J., Wcislek A., McClain A., Sobolewski P., Sui X., Puskas J. E., Kohn J., Wagner H. D., El Fray M.
  Czasopismo:
  ChemRxiv , Wydawca: ChemRxiv TM, artykuł po recenzjach w "Materials Science and Engineering - C" (IF=4,708)
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.26434/chemrxiv.6353402 - link do publikacji
 1. "Enzymality catalyzed poly(butylene succinate)(PBS) copolymers as building blocks for degradable scaffolds"
  Autorzy:
  M. El Fray, M. Malesa, A. Kaczmarek
  Konferencja:
  "10th World Biomaterials Congress" (rok: 2016, ), Wydawca: Corbion Purac
  Data:
  konferencja 17.05.-22.05.
  Status:
  Opublikowana
 2. "Nanofibrous polymer structures for medical uses (Nanowłókniste struktury polimerowe do zastosowań medycznych)"
  Autorzy:
  Agueda Sonseca Olalla; Zuzanna Palczewska; Mirosława El Fray
  Konferencja:
  Materiały polimerowe. Pomerania-Plast 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 07.06. - 10.06.
  Status:
  Opublikowana
 3. 3D templates from helically coiled elastomeric fibers mimicking heart tissue structure
  Autorzy:
  Miroslawa El Fray, Marcin Michon, Rahul Sahay, Peter Sobolewski, Karolina Stepien, Aleksandra Wcislek
  Konferencja:
  4th Euro Bio-inspired Materials 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: DGM, Potsdam
  Data:
  konferencja 19-22.03.
  Status:
  Opublikowana
 4. "Enzymatic synthesis and electrospining of poly (butylene succinate) copolymers with dilinoleic diol soft segments for cardiac regenerative medicine"
  Autorzy:
  A.Sonseca, A. Kaczmarek, P. Sobolewski, M. El Fray
  Konferencja:
  2016 NJ Symposium on Biomaterials Sciences, Today's Challenges and Innovations in Biomaterials Sciensec (rok: 2016, ), Wydawca: Rutgers The State University of New Jersey
  Data:
  konferencja 24.10.-25.10
  Status:
  Opublikowana
 5. "Electrospinning of spring – like fibres from elstomeric copolyesters"
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. Kaczmarek, M. Michon, P. Sobolewski, M. El Fray
  Konferencja:
  "PPS 2017 Europe Africa Conference" (rok: 2017, ), Wydawca: Technische Universitat Dresden
  Data:
  konferencja 29-29.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. "Architectured Helically Coiled Structures Through Novel Electro – writing Technique"
  Autorzy:
  M. El Fray, R. Sahay, S. XiaoMeng, D. Wagner
  Konferencja:
  IUTAM Symposium on Architectued Materials Mechanics (rok: 2018, ), Wydawca: The International Union on Technical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 17-19.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. "Wet Electrospinning and in situ Biofunctionalization of Degradable Multiblock Copolyester"
  Autorzy:
  P. Sobolewski, J. Bukała, K. Stępień, R. Sahay, M. El Fray
  Konferencja:
  4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 15-18.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. "Biofunctionalization of Electrospun Polyester Scafolds for Cardiac Tissue Engineering"
  Autorzy:
  A. Kaczmarek, P. Sobolewski, A. Sonseca, M. El Fray
  Konferencja:
  " 28 th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB 2017) " (rok: 2017, ), Wydawca: European Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 4 - 8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. "Helically coiled structures via wet electrospinning"
  Autorzy:
  A. Wcisłek, K. Stępień, R. Sahay, S. XiaoMeng, P. Sobolewski, D.H. Wagner, M. El Fray
  Konferencja:
  Polish – Israeli Conference on Electrospinning & Tissue Engineering (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja 4-5.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. "Nanofibrous Scafolds From Enzyme-Catalyzed Multiblock Polyesters"
  Autorzy:
  A. Sonseca, M. El Fray
  Konferencja:
  The 24th Annual World Forum on Advanced Materials, POLYCHAR (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 9.05-13.05.
  Status:
  Opublikowana
 11. "Electro-spun Coiled Fibers From Elastomeric Copolymer Mimicking Heart Muscule Structure"
  Autorzy:
  A. Sonseca, K. Stępień, A. Kaczmarek, P. Sobolewski, M. El Fray
  Konferencja:
  2017 NJ Symposium on Biomaterials Science – Pharmaceutical Biomaterials and Regenerative Medicine: From Concept to Manufacturing (rok: 2017, ), Wydawca: Rutgers The State University of New Jersey
  Data:
  konferencja 23-24.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 12. "Enzymatically catalyzed polyesters from elastomeric electrospun heart patches"
  Autorzy:
  M. El Fray
  Konferencja:
  Konferencjia Frontiers in Materials Processing Applications, Research & Technology (rok: 2017, ), Wydawca: FIMPART Enabling Innovation
  Data:
  konferencja 9-12.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. "Otrzymywanie i charakterystyka nanowłókien polimerowych"
  Autorzy:
  K. Stępień, M. El Fray
  Konferencja:
  III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików (rok: 2018, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 08.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 14. "Preparation and characterization of fibrous scafolds resembling heart tissue structure"
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. Kaczmarek, M. El Fray
  Konferencja:
  Bio-ispired Materials 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Universität Stuttgart
  Data:
  konferencja 22.02.-25.02.
  Status:
  Opublikowana
 15. "Synthesis of poly(butylene succinate and poly(butylene adipate) copolymers using enzyme catalysis"
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. McClain, J. Puskas, M. El Fray
  Konferencja:
  12th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Enginee (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 21-25.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 16. Enzymatic synthesis and electrospinning of poly(butylene succinate) copolymers with dilinoleic diol soft segments for cardiac regenerative medicine
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. Kaczmarek, P. Sobolewski, M. El Fray
  Konferencja:
  The 2016 Symposium on Biomaterials Science (rok: 2016, ), Wydawca: New Jersey Center for Biomaterials
  Data:
  konferencja 24-25.10.
  Status:
  Opublikowana
 17. Synthesis and biological properties of enzymatically catalyzed poly(butylene succinate)(PBS) copolymers
  Autorzy:
  Agueda Sonseca Olalla, Aleksandra Wcislek, Karolina Stepien, Peter Sobolewski, Miroslawa El Fray
  Konferencja:
  Polycondensation 2018, Alexandria, VA, USA (rok: 2018, ), Wydawca: ACS (American Chemical Society)
  Data:
  konferencja 14-17.10.
  Status:
  Opublikowana
 18. "Enzyme-catalyzed synthesis of poly(butylene succinate) and its multiblock copolymers based of dimer fatty diol"
  Autorzy:
  A. Sonseca, A. Kaczmarek, M. El Fray
  Konferencja:
  "Materiały Polimerowe. Pomerania Plast 2016" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznnego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 7.06.-10.06.
  Status:
  Opublikowana
 19. "Enzymatic synthesis of multiblock copolymers based on poly(butylene succinate) and dilinoleic diol for heart tissue scafolds"
  Autorzy:
  A. Sonseca, M.El Fray
  Konferencja:
  POLYMAT 2016 - Silesian Meetings on Polymer Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  Data:
  konferencja 27.06.-28.06
  Status:
  Opublikowana
 1. "Otrzymywanie i charakterystyka nanowłókien polimerowych"
  Autorzy:
  K. Stęień, M. El Fray
  Książka:
  Postępy w Technologii i inżynierii chemicznej 2018 (rok: 2018, tom: I, strony: 237-245), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana