Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola oksygenazy hemowej-1 w różnicowaniu kardiomiocytów z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (HOx-Card)

2014/14/M/NZ1/00010

Słowa kluczowe:

komórki macierzyste kardiomiocyty pluripotencja oksygenaza hemowa-1 microRNA

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_5: Inżynieria genetyczna
 • NZ1_9: Biotechnologia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Dulak 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 778 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-08

Zakończenie projektu: 2019-06-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Pharmacological versu genetic inhibition of heme oxygenase-1 - the comparison of metalloprphyrins, shRNA and CRISPR/Cas 9 system IF: 1,63
  Autorzy:
  Olga Mucha, Paulina Podkalicka, Maria Czarnek, Anna Biela, Mateusz Mieczkowski, Neli Kachamakova-Trojanowska, Jacek Stepniewski, Alicja Józkowicz, Józef Dulak, Agnieszka Łoboda
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2017, tom: 65, strony: 287-286), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2017_2542 - link do publikacji
 2. Role of Nrf2/HO-1 system in development, oxidative stress response and diseases: an evolutionarily conserved mechanism IF: 5,808
  Autorzy:
  Łoboda Agnieszka , Damulewicz M, Pyza E, Józkowicz Alicja , Dulak Józef
  Czasopismo:
  Cellular and Molecular Life Sciences (rok: 2016, tom: 73, strony: 3221-47), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00018-016-2223-0 - link do publikacji
 3. Heme oxygenase-1 affects generation and spontaneous cardiac differentiation of induced pluripotent stem cells. IF: 3,141
  Autorzy:
  Stepniewski J, Pacholczak T, Skrzypczyk A, Ciesla M, Szade A, Szade K, Bidanel R, Langrzyk A, Grochowski R, Vandermeeren F, Kachamakova-Trojanowska N, Jez M, Drabik G, Nakanishi M, Jozkowicz A, Dulak J.
  Czasopismo:
  IUBMB Life (rok: 2018, tom: 70, strony: 129-142), Wydawca: Wiley, International Union of Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/iub.1711 - link do publikacji
 4. Variability in Cardiac miRNA-122 Level Determines Therapeutic Potential of miRNA-Regulated AAV Vectors IF: 3,64
  Autorzy:
  Izabela Kraszewska, Mateusz Tomczyk, Kalina Andrysiak, Monika Biniecka, Anja Geisler, Henry Fechner, Michał Zembala, Jacek Stępniewski, Józef Dulak, Agnieszka Jaźwa-Kusior
  Czasopismo:
  Molecular Therapy Mehods and Clinical Development (rok: 2020, tom: 17, strony: 1190-1201), Wydawca: Cell Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.omtm.2020.05.006. - link do publikacji
 5. Editing DNA Methylation in the Mammalian Genome. IF: 32,242
  Autorzy:
  Liu XS, Wu H, Ji X, Stelzer Y, Wu X, Czauderna Szymon, Shu J, Dadon D, Young RA, Jaenisch R.
  Czasopismo:
  Cell (rok: 2016, tom: 167, strony: 233-247), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cell.2016.08.056 - link do publikacji