Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Generacja i kontrola koherencji spinowej w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych II-VI za pomocą ultrakrótkich impulsów laserowych

2014/14/M/ST3/00484

Słowa kluczowe:

nanostruktury półprzewodnikowe ultra-szybkie zjawiska optyczne koherencja spinowa elektronów

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Karczewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 497 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-07

Zakończenie projektu: 2018-09-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 1. Infrared Reflection Spectra of Pb1-xSnxSe Topological Insulator Films on a ZnTe/GaAs substrate and the Vibrational Modes of Multilayer Structures IF: 0,602
  Autorzy:
  Novikowa N.N., YakovlevV.A., Kucherenko I.V., Vinogradov V.S., Karczewski g., Chusnutdinow S.
  Czasopismo:
  Semiconductors (rok: 2017, tom: 52, strony: 34), Wydawca: Springer Varlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/s106378261801077 - link do publikacji
 2. Interfacial Ferromagnetism in a Co/CdTe Ferromagnet/Semiconductor Quantum Well Hybrid Structure IF: 0,925
  Autorzy:
  I. V. Kalitukha, M. SalewskiI. A. Akimov, V. L. Korenev, V. F. Sapega, D. R. Yakovlev, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz,Yu. G. Kusrayev, M. Bayer
  Czasopismo:
  Physics of the Solid State (rok: 2018, tom: 60, strony: 1578-1581), Wydawca: Pleiades Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/S1063783418080139 - link do publikacji
 3. Kinetic limitation of chemical ordering in Bi(2)Te(3-x)Se(x) layers grown by molecular beam epitaxy IF: 2,209
  Autorzy:
  Schreyeck S. , Brunner K. , Kirchner A. , Bass U. , Grauer S. , Schumacher C. , Gould C. , Karczewski G. , Geurts J. , Molenkamp L.W
  Czasopismo:
  Journal of Physics, Condensed Matter (rok: 2016, tom: 28, strony: 145002), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://iopscience.iop.org/0953-8984/28/14/145002 - link do publikacji
 4. Long-range p-d exchange interaction in a ferromagnet-semiconductor hybrid structure IF: 22,727
  Autorzy:
  Korenev V. , Salewski M. , Akimov I.A. , Sapega V.F. , Langer L. , Kalitukha I. , Debus J. , Dzhioev R. , Yakovlev D.R. , Muller D. , Schroder C. , Hovel H. , Karczewski G. , Wiater M. , Wojtowicz T. , Kusrayev Y.G. , Bayer M.,
  Czasopismo:
  Nature Physics (rok: 2016, tom: 12, strony: 85-91), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1038/nphys3497 - link do publikacji
 5. Nanosecond spin coherence of excitons bound to acceptors in a CdTe quantum well IF: 2,04
  Autorzy:
  Grinberg P. , Bernardot F. , Eble B. , Karczewski G. , Testelin C. , Chamarro M.,
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2016, tom: 119, strony: 123906), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4944938 - link do publikacji
 6. Series of fractional peaks in multiple paramagnetic resonance Raman scattering by CdMnTe quantum wells IF: 3,718
  Autorzy:
  Koudinov A.V., Knapp A., Karczewski G., Guerts J.,
  Czasopismo:
  Physical Rewiev B (rok: 2017, tom: 96, strony: 241303(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  20.1103/PhysRevB.96.241303 - link do publikacji
 7. Single-beam optical measurement of spin dynamics in CdTe/(Cd,Mg)Te quantum wells IF: 3,718
  Autorzy:
  F. Saeed, M. Kuhnert, I. A. Akimov, V. L. Korenev, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, A. Ali, A. S. Bhatti, D. R. Yakovlev, and M. Bayer
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 75308), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.075308 - link do publikacji
 8. Resonantly enhanced spin-lattice relaxation of Mn 2 + ions in diluted magnetic (Zn,Mn)Se/(Zn,Be)Se quantum wells IF: 3,718
  Autorzy:
  J. Debus, 1 , * V. Yu. Ivanov, 2 S. M. Ryabchenko, 3 D. R. Yakovlev, 1 , 4 A. A. Maksimov, 5 Yu. G. Semenov, 6 D. Braukmann, 1 J. Rautert, 1 U. L ̈ ow, 7 M. Godlewski, 2 A. Waag, 8 and M. Bayer
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 195307), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.195307 - link do publikacji
 9. Terahertz dynamics of lattice vibrations in Au/CdTe plasmonic crystals: Photoinduced segregation of Te and enhancement of optical response IF: 3,718
  Autorzy:
  Kreilkamp L. , Akimov I.A. , Belotelov V. , Glavin B. , Litvin L. , Rudzinski A. , Kahl M. , Jede R. , Wiater M. , Wojtowicz T. , Karczewski G. , Yakovlev D.R. , Bayer M.,
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 92, strony: 125404), Wydawca: Ammerical Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.125404 - link do publikacji
 10. Direct measurement of the long-range p−d exchange coupling in a ferromagnet- semiconductor Co/CdMgTe/CdTe quantum well hybrid structure IF: 3,718
  Autorzy:
  Akimov I.A. , Salewski M. , Kalitukha I. , Poltavtsev S.V. , Debus J. , Kudlacik D. , Sapega V.F. , Kopteva N. , Kirstein E. , Zhukov E.A. , Yakovlev D.R. , Karczewski G. , Wiater M. , Wojtowicz T., Korenev V. , Kusrayev Y.G. , Bayer M.,
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 184412-1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103?physRevB.96.184412 - link do publikacji
 11. Excitation energy dependence of initial phase shift in Kerr rotation of resident electron spin polarization in a CdTe single quantum well IF: 1,489
  Autorzy:
  Yan L. , Takamure T. , Kaji R. , Karczewski G. , Takeyama S. , Adachi S.
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B (rok: 2017, tom: 254, strony: 1600449), Wydawca: Viley-Vch Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201600449 - link do publikacji
 12. Exciton and carrier dynamics in ZnTe-Zn(1-x)Mg(x)Te core-shell nanowires IF: 3,718
  Autorzy:
  Szymura M. , Kłopotowski Ł. , Mitioglu A.A. , Wojnar P. , Karczewski G. , Wojtowicz T. , Maude D.K. , Płochocka P. , Kossut J
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 155429), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.155429 - link do publikacji
 13. Optical properties of zinc telluride with cadmium telluride submonolayers IF: 0,831
  Autorzy:
  Agekyan V.F. , Serov A.Y. , Filosofov N.G. , Shtrom I. , Karczewski G.,
  Czasopismo:
  Physics of the Solid State (rok: 2016, tom: 58, strony: 2109), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/S1063783416100036 - link do publikacji
 14. Spin precession and spin waves in a chiral electron gas: Beyond Larmor's theorem IF: 3718
  Autorzy:
  Karimi S. , Baboux F. , Perez F. , Ullrich C.A. , Karczewski G. , Wojtowicz T.,
  Czasopismo:
  Physical Rewiev B (rok: 2017, tom: 96, strony: 045301-1-14), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10o.1103PhysRevB.96.045301 - link do publikacji
 15. Spin-orbit stiffness of the spin-polarized electron gas IF: 2,82
  Autorzy:
  Baboux F. , Perez F. , Ullrich C.A. , Karczewski G. , Wojtowicz T.
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi - Rapid Research Letters (rok: 2016, tom: 10, strony: 315), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssr.201600032 - link do publikacji
 16. Spin-orbit twisted spin waves: Group velocity control IF: 7,645
  Autorzy:
  Perez F. , Baboux F. , Ullrich C.A. , D'Amico I. , Vignale G. , Karczewski G. , Wojtowicz T
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2016, tom: 117, strony: 137204), Wydawca: AMER PHYSICAL SOC, ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 20740-3844 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.117.137204 - link do publikacji
 17. Symmetry properties of n-doped (Cd,Mn)Te quantum well photoluminescence spectra: An exemplary evidence for anisotropy-induced valence-band mixing IF: 3,142
  Autorzy:
  Koudinov A.V. , Kehl C. , Astakhov G.V. , Geurts J. , Wojtowicz T. , Karczewski G.,
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 108, strony: 191113), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4949531 - link do publikacji
 18. Temperature Quenching of Intracenter Luminescence of Mn2+ Ions in Diluted Magnetic Semiconductors IF: 0,563
  Autorzy:
  Agekyan VF, Serov AY, Filosofov NG, Shtrom IV, Karczewski G
  Czasopismo:
  Optics and Spectroscopy (rok: 2016, tom: 121, strony: 507), Wydawca: MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013-1578 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/S0030400X16100027 - link do publikacji
 19. Persistent spin helix manipulation by optical doping of a CdTe quantum well IF: 3,718
  Autorzy:
  F. Passmann, 1 S. Anghel, 1 T. Tischler, 1 A. V. Poshakinskiy, 2 S. A. Tarasenko, 2 G. Karczewski, 3 T. Wojtowicz, 3 , 4 A. D. Bristow, 1 , 5 and M. Betz
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 201413(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.201413 - link do publikacji
 20. Damping of Rabii oscillations in intensity- dependent photon echos from exciton complexes in a CdTe/(Cd,Mg)Te single quantum wells IF: 3718
  Autorzy:
  Poltavtsev S.V. , Reichelt M. , Akimov I.A. , Karczewski G. , Wiater M. , Wojtowicz T. , Yakovlev D.R. , Meier T. , Bayer M.,
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 075306-1-7), Wydawca: ASmerican Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.075306 - link do publikacji
 21. High-resolution Two-Dimensional Optical Spectroscopy of Electron Spins IF: 12789
  Autorzy:
  Salewski M. , Poltavtsev S.V. , Yugova I.A. , Karczewski G. , Wiater M. , Wojtowicz T. , Yakovlev D.R. , Akimov I.A. , Meier T. , Bayer M
  Czasopismo:
  Physical Review X (rok: 2017, tom: 7, strony: 031030-1-11), Wydawca: American Physical Soceiety
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevX.7.031030 - link do publikacji
 22. Monte Carlo simulations of morphological transitions in PbTe/CdTe immiscible material systems IF: 2,04
  Autorzy:
  Mińkowski M. , Załuska-Kotur M. , Turski Ł.A. , Karczewski G.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2016, tom: 120, strony: 124305), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4962974 - link do publikacji
 23. Optical orientation of hole magnetic polarons in (Cd,Mn)Te/(Cd,Mn,Mg)Te quantum wells" IF: 3,718
  Autorzy:
  Zhukov A. , Kusrayev Y.G. , Kavokin A. , Yakovlev D.R. , Debus J. , Schwan A. , Akimov I.A. , Karczewski G. , Wojtowicz T. , Kossut J. , Bayer M.
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 245305), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.245305 - link do publikacji
 24. Self-organization process in crystalline PbTe/CdTe multilayer structures: Experiment and Monte Carlo simulations IF: 3,779
  Autorzy:
  MarcinMarcin Minkowski , Magdalena A. Załuska- Kotur, Sławomir Kret , Sergi Chusnutdinow , Steffen Schrey eck , Karl Brunner, Laurens W . Molenkamp , Grzegorz Karczewski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 747, strony: 809-814), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.03.079 - link do publikacji
 25. Coexistence of optically active radial and axial CdTe insertions in single ZnTe nanowire IF: 7,76
  Autorzy:
  Wojnar P. , Płachta J. , Zaleszczyk W. , Kret S. , Sanchez A. , Rudniewski R. , Raczkowska K. , Szymura M. , Karczewski G. , Baczewski L. , Pietruchik A. , Wojtowicz T. , Kossut J
  Czasopismo:
  Naoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 5720), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NR08806B - link do publikacji
 26. Electron density magnification of the collective spin-orbit field in quantum wells IF: 3,718
  Autorzy:
  F. Baboux, F. Perez, C.A. Ulrich, G. Karczewski, T.Wojtowicz
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 125307), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.125307 - link do publikacji
 27. Light emission from CdTe based quantum well structures with embedded ultrathin MnTe layers IF: 2,693
  Autorzy:
  Agekyan V.F. , Filosofov N.G. , Karczewski G. , Serov A.Y.
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 176, strony: 331), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2016.03.019 - link do publikacji
 28. Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field IF: 22,727
  Autorzy:
  F. Spitzer , A. N. Poddubny , I. A. Akimov , V. F. Sapega , L. Klompmaker , L. E. Kreilkamp , L. V. Litvin, R. Jede , G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
  Czasopismo:
  Nature Physics (rok: 2018, tom: 14, strony: 1043-1048), Wydawca: nature.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41567-018-0232-7 - link do publikacji
 29. Ternary Pb1-xCdxSe films grown by molecular beam epitaxy on GaAs/ZnTe hybrid substrates IF: 1,742
  Autorzy:
  S. Chusnutdinow*,1, M. Szot1, S. Schreyeck2, M. Aleszkiewicz1, I.V. Kucherenko3, A.V. Muratov3, V.A. Yakovlev4, T. Wojtowicz1,5, and G. Karczewski1,2
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2019, tom: 507, strony: 10), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: