Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola białka HAX1 w regulacji ekspresji na poziomie mRNA i jej implikacje dla potencjału inwazyjnego komórek.

2014/14/M/NZ1/00437

Słowa kluczowe:

Immunoprecypitacja RNA-białko wypustki inwazyjne oddziaływania RNA-białko

Deskryptory:

  • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Grzybowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 552 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-01

Zakończenie projektu: 2019-12-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony