Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Automatyczna analiza fonetycznej konwergencji w systemach technologii mowy

2014/14/M/HS2/00631

Słowa kluczowe:

konwergencja fonetyczna modelowanie prozodii synteza mowy

Deskryptory:

 • ST6_9: Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grażyna Demenko 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 695 978 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-11-09

Zakończenie projektu: 2020-05-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Human converging responses to natural speech and synthesized speech IF: 0,828
  Autorzy:
  Karolina Jankowska, Tomasz Kuczmarski, Grażyna Demenko
  Czasopismo:
  Lingua Posnaniensis (rok: 2020, tom: 61, strony: ), Wydawca: Sciendo
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Perceptual identification of Polish vowels due to F0 changes, IF: 0,917
  Autorzy:
  Mariusz Owsianny
  Czasopismo:
  Archives of Acoustics (rok: 2019, tom: Vol. 44, strony: 13-26), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 3. Phonetic Convergence in a Prototype Dialogue System IF: 0,828
  Autorzy:
  Jolanta Bachan
  Czasopismo:
  Lingua Posnaniensis (rok: 2021, tom: 63(1), strony: b.d.), Wydawca: Sciendo
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems
  Autorzy:
  Grażyna Demenko, Jolanta Bachan
  Konferencja:
  28th Conference on Electronic Speech Signal Processing (rok: 2017, ), Wydawca: TUDpress
  Data:
  konferencja 15-17 March
  Status:
  Opublikowana
 2. Pitch Accent Movements in Expressive Speech
  Autorzy:
  Grażyna Demenko
  Konferencja:
  Seventeenth Australasian International Conference on Speech Science and Technology (rok: 2018, ), Wydawca: ASSTA
  Data:
  konferencja 4 - 7 December, 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Speech Corpus Creation for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
  Autorzy:
  Grażyna Demenko, Jolanta Bachan, Agnieszka Wagner, Piotr Wyroślak
  Konferencja:
  27th Conference on Electronic Speech Signal Processing (rok: 2016, ), Wydawca: TUDPress
  Data:
  konferencja 2-4 March 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Automatic Pitch Accent Annotation
  Autorzy:
  Grażyna Demenko, Magdalena Oleśkowicz-Popiel
  Konferencja:
  Speech Prosody 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: ISCA Archive
  Data:
  konferencja 31 May - 3 Jun
  Status:
  Opublikowana
 5. Creation and evaluation of MaryTTS speech synthesis for Polish
  Autorzy:
  Jolanta Bachan, Marceli Tokarski
  Konferencja:
  8th Language & Technology Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 17-19 November
  Status:
  Opublikowana
 6. Creation of a Dialogue Corpus for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
  Autorzy:
  Jolanta Bachan, Mariusz Owsianny, Grażyna Demenko
  Konferencja:
  8th Language & Technology Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 17-19 November
  Status:
  Opublikowana
 1. The Harmonia Corpus – A Dialogue Corpus for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
  Autorzy:
  Jolanta Bachan, Mariusz Owsianny, Grażyna Demenko
  Książka:
  Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics (rok: 2020, tom: LNAI 12598, strony: 44941), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. 6 rozdziałów
  Autorzy:
  Grażyna Demenko, ed.
  Książka:
  Phonetic Convergence in Spoken Dialogues in View of Speech Technology Applications (rok: 2020, tom: brak, strony: 194), Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
  Status:
  Opublikowana
 3. Wprowadzenie do podstaw biolingwistyki
  Autorzy:
  Grażyna Demenko
  Książka:
  Zarys Foniatrii Klinicznej (rok: 2019, tom: I, strony: 63-80), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Medycznego
  Status:
  Opublikowana
 4. A set of tools for analysis of speech fundamental frequency
  Autorzy:
  Jolanta Bachan
  Książka:
  Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics - 2019 (rok: 2019, tom: 1, strony: 304-307), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Status:
  Opublikowana