Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie inteligentnego farmakologicznego preparatu inhalacyjnego z możliwością kierowanej akumulacji i aktywnego uwalniania substancji czynnej zewnętrznym polem elektomagnetycznym

2014/14/M/ST5/00649

Słowa kluczowe:

kontrolowane dostarczanie leków lipidy nanocząstki magnetyczne paklitaksel celowane uwalnianie leków terapia przeciwnowotworowa

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Elżbieta Pamuła 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 699 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-03

Zakończenie projektu: 2019-06-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. The evaluation of the in vitro stability of stimuli-sensitive fatty acid-based microparticles for the treatment of lung cancer IF: 3,557
  Autorzy:
  Paulina Dałek, Tomasz Borowik, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, Marek Langner
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Złożona
 2. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles modified with silica layers and reduced iron release as potential agents for lung cancer treatment IF: 4,324
  Autorzy:
  Katarzyna Reczyńska, Marta Marszałek, Arkadiusz Zarzycki, Witold Reczyński, Kamil Kornaus, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2020, tom: 10, strony: 1076), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano10061076 - link do publikacji
 3. Animal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases IF: 17,645
  Autorzy:
  Katarzyna Reczyńska, Priyanka Tharkar, Sally Yunsun Kim, Yiwei Wang, Elżbieta Pamuła, Hak-Kim Chan,Wojciech Chrzanowski
  Czasopismo:
  Advanced Drug Delivery Reviews (rok: 2018, tom: 123, strony: 107-134), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Distinct influence of saturated fatty acids on malignant and non-malignant human lung epithelial cells IF: 2,144
  Autorzy:
  Katarzyna Reczyńska, Dipesh Khanal, Kinga Pielichowska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski
  Czasopismo:
  Lipids (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: AOCS - American Oli Chemists' Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/lipd.12216 - link do publikacji
 5. Stimuli-sensitive fatty acid-based microparticles for the treatment of lung cancer IF: 5,88
  Autorzy:
  Katarzyna Reczyńska, Patrycja Marchwica, Dipesh Khanal, Tomasz Borowik, Marek Langner, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2020, tom: 111, strony: 110801), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2020.110801 - link do publikacji
 1. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as versatile drug delivery carriers
  Autorzy:
  Katarzyna Reczyńska, Marta Marszałek, Arkadiusz Zarzycki, Witold Reczyński, Wojciech Chrzanowski, Elżbieta Pamuła
  Konferencja:
  27th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Poland (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 11-14 October
  Status:
  Opublikowana
 2. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as versatile tools in nanomedicine
  Autorzy:
  K. Reczynska, W. Reczyński, W. Chrzanowski, E. Pamuła
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology in Medicine in Conjunction with 11th ITMED 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: NANOSMAT Society
  Data:
  konferencja 26-28 June
  Status:
  Opublikowana
 3. The influence of saturated fatty acids on human lung epithelial cells / // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2017 vol. 20 no. 143 spec. iss., s. 55.
  Autorzy:
  Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  26th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 12-15 October 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Evaluation of magnetic nanoparticles as pulmunary drug delivery systems
  Autorzy:
  Elzbieta Pamuła, Katarzyna Reczyńska, Witold Reczyński, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  29th Annual Congress if the European Society for Biomaterials, Maastricht ESB2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 9-13 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Fatty but good: inhalable drug delivery system for localised and targeted drug delivery to lungs
  Autorzy:
  E. Pamuła, K. Reczyńska, D. Khanal, K. Pielichowska, W. Reczyński, T. Borowik, M. Langner, W. Chrzanowski
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology in Medicine in Conjunction with 11th ITMED 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: NANOSMAT Society
  Data:
  konferencja 26-28 June
  Status:
  Opublikowana
 6. Inhalable fatty acid-based drug delivery system for localized lung cancer treatment
  Autorzy:
  Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  ESB 2017: 28th annual conference of the European Society for Biomaterials (rok: 2017, ), Wydawca: European Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja September 4–8, 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Thermo- and magneto-sensitive drug delivery carriers for the treatment of lung cancer
  Autorzy:
  Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  APSA 2016 - Australasian Pharmaceutical Science Association Annual Conference (rok: 2016, ), Wydawca: The University of Sydney
  Data:
  konferencja 2-5 December
  Status:
  Opublikowana
 8. Smart, lipid-based drug delivery systems to the lungs
  Autorzy:
  Elżbieta Pamuła, Katarzyna Reczyńska, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  EUROBIOTECH, 7th Central European Congress of Lifesciences (rok: 2019, ), Wydawca: Targi w Krakowie
  Data:
  konferencja 23-25 September
  Status:
  Opublikowana
 9. Fatty acid-based inhalable drug delivery systems for lung cancer treatment
  Autorzy:
  Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  AMBA 2017: Advanced Materials for Biomedical Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Ghent University
  Data:
  konferencja September 27–29, 2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Inhalable stimuli-sensitive drug delivery system for controlled drug delivery to lungs
  Autorzy:
  Elżbieta PAMUŁA, Katarzyna RECZYŃSKA, Wojciech Chrzanowski
  Konferencja:
  WBC2016: 10th World Biomaterials Congress, May 17–22, 2016, Montréal, Canada (rok: 2016, ), Wydawca: IS Event Solutions
  Data:
  konferencja May 17–22
  Status:
  Opublikowana
 11. Thermo- and magnetosensitive fatty acid based drug delivery system for lung cancer treatment
  Autorzy:
  Elżbieta PAMUŁA, Katarzyna RECZYŃSKA, Wojciech CHRZANOWSKI
  Konferencja:
  CESEB2017: 6th China-Europe Symposium on Biomaterials in Regenerative Medicine (rok: 2017, ), Wydawca: The Porto University
  Data:
  konferencja May 21–24 2017
  Status:
  Opublikowana