Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Państwo bułgarskie w latach 927-969. Epoka cara Piotra I Pobożnego

2014/14/M/HS3/00758

Słowa kluczowe:

relacje bułgarsko-bizantyńskie bizantyńska myśl polityczna chrześcijaństwo wschodnie

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mirosław Leszka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 342 322 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-04-27

Zakończenie projektu: 2018-04-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. CAR BUŁGARSKI PIOTR (927-969) W BIZANTYŃSKIEJ HISTORIOGRAFII X-XII WIEKU
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2018, tom: 70, strony: 339-354), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 2. CAR I CARYCA CZY CESARZ I CESARZOWA BUŁGARÓW? TYTULATURA PIOTRA I MARII-IRENY LEKAPENY W ŚREDNIOWIECZNYCH TEKSTACH SŁOWIAŃSKICH (JAK POWINNIŚMY NAZYWAĆ WŁADCÓW BUŁGARSKICH Z X STULECIA)
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska
  Czasopismo:
  "Die Welt der Slaven. Sammelbände" (rok: 2017, tom: 62, strony: 17-26), Wydawca: Harrassowitz Verlag (Wiesbaden)
  Status:
  Opublikowana
 3. ROLA CARYCY MARII-IRENY LEKAPENY W RECEPCJI ELEMENTÓW BIZANTYŃSKIEGO MODELU WŁADZY W PIERWSZYM PAŃSTWIE BUŁGARSKIM
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2016, tom: 66, strony: 443-458), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 4. SYMEON I WIELKI W ŹRÓDŁACH STAROBUŁGARSKICH X WIEKU (KILKA UWAG)
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka, Zofia A. Brzozowska (aneks)
  Czasopismo:
  "Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" (rok: 2015, tom: 56, strony: 87-99), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sa.2015.56.4 - link do publikacji
 5. BUŁGARZY WOBEC WYPRAWY JANA I TZYMISKESA PRZECIW ŚWIATOSŁAWOWI, KSIĘCIU KIJOWSKIEMU (971)
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne" (rok: 2016, tom: 17,2, strony: 25-40), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
  Status:
  Opublikowana
 6. CESARZOWA BUŁGARÓW, AUGUSTA I BAZYLISA – MARIA-IRENA LEKAPENA I TRANSFER BIZANTYŃSKIEJ IDEI KOBIETY-WŁADCZYNI (IMPERIAL FEMININE) W ŚREDNIOWIECZNEJ BUŁGARII
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska
  Czasopismo:
  "Slavia Meridionalis" (rok: 2017, tom: 17, strony: 44589), Wydawca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/sm.1320 - link do publikacji
 7. OPOWIEŚĆ O KRZYŻU ŻELAZNYM JAKO ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW WOJNY BUŁGARSKO-WĘGIERSKIEJ Z LAT 894–896
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka, Jan M. Wolski (aneks)
  Czasopismo:
  "Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" (rok: 2016, tom: 57, strony: 77-96), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sa.2016.57.4 - link do publikacji
 8. PRZEZ WĄWOZY I LASY. ARMIA BIZANTYŃSKA WOBEC TRUDNO DOSTĘPNYCH OBSZARÓW W ŚWIETLE IX KONSTYTUCJI TAKTYK LEONA VI MĄDREGO
  Autorzy:
  Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" (rok: 2017, tom: 99, strony: 11994), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6050.99.02 - link do publikacji
 9. РАЗУЗНАВАЧИ, ШПИОНИ, ПРЕДАТЕЛИ. ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗУЗНАВАНЕТО ПРИ ДЕЙСТВИЯТА НА ВИЗАНТИЙСКИТЕ ВОЙСКИ В ПЛАНИНСКА МЕСТНОСТ (VI–XI В.)
  Autorzy:
  Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Bulgaria Mediaevalis" (rok: 2016, tom: 7, strony: 351-371), Wydawca: Bulgarian Historical Heritage Foundation (Sofia)
  Status:
  Opublikowana
 10. "А ЗЕМЯТА ОТНОВО БЕШЕ СТАНАЛА БЕЗВИДНА И НЕОФОРМЕНА". ЩРИХИ КЪМ ОБРАЗА НА ВОЙНАТА В СЛОВОТО "ЗА МИРА С БЪЛГАРИТЕ"
  Autorzy:
  Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Епохи" (rok: 2018, tom: 26,1, strony: 201-213), Wydawca: Veliko Tarnovo University "Cyril and Methodius". Faculty of History
  Status:
  Opublikowana
 11. ROLA CARA PIOTRA (927-969) W ŻYCIU BUŁGARSKIEGO KOŚCIOŁA. KILKA UWAG
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2016, tom: 66, strony: 429-442), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 12. SPISEK JANA PRZECIW CAROWI PIOTROWI (928) – RAZ JESZCZE
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Balcanica Posnaniensia" (rok: 2016, tom: 23, strony: 44695), Wydawca: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bp.2016.23.1 - link do publikacji
 13. WIZERUNEK CARA PIOTRA W WYBRANYCH ŚREDNIOWIECZNYCH ŹRÓDŁACH BUŁGARSKICH
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Balcanica Posnaniensia" (rok: 2017, tom: 24, strony: 44697), Wydawca: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bp.2017.24.1 - link do publikacji
 14. ПРОБЛЕМА БОЛГАРСКОГО ПАТРИАРХАТА ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ СИМЕОНА I ВЕЛИКОГО И ПЕТРА I (КРАТКИЙ ОБЗОР)
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Bulgaria Mediaevalis" (rok: 2016, tom: 7, strony: 329-338), Wydawca: Bulgarian Historical Heritage Foundation (Sofia)
  Status:
  Opublikowana
 15. BUŁGARSKI CAR PIOTR I JEGO ŻONA MARIA LEKAPENA W LATOPISIE HELLEŃSKIM I RZYMSKIM DRUGIEJ REDAKCJI
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska
  Czasopismo:
  "Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" (rok: 2017, tom: 58, strony: 25-40), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sa.2017.58.3 - link do publikacji
 16. PATRZĄC NA PRZEMOC. POSTAWA, ODCZUCIA I BEZSILNOŚĆ CZŁOWIEKA WOBEC OKROPNOŚCI WOJNY W ŚWIETLE RETORYKI OKRESU ŚREDNIOBIZANTYŃSKIEGO
  Autorzy:
  Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Vox Patrum" (rok: 2018, tom: 69, strony: 449-465), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 17. THE IMAGE OF MARIA LEKAPENE, PETER AND THE BYZANTINE-BULGARIAN RELATIONS BETWEEN 927 AND 969 IN THE LIGHT OF OLD RUSSIAN SOURCES
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska
  Czasopismo:
  "Palaeobulgarica" (rok: 2017, tom: 41,1, strony: 40-55), Wydawca: Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences (Sofia)
  Status:
  Opublikowana
 18. ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРСКА ИДЕЯ И ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ЦАР СИМЕОН СПОРЕД СЛОВОТО "ЗА МИРА С БЪЛГАРИТЕ"
  Autorzy:
  Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Кирило-Методиевски студии" (rok: 2016, tom: 25, strony: 342-352), Wydawca: Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences (Sofia)
  Status:
  Opublikowana
 19. BUNT MICHAŁA PRZECIW CAROWI PIOTROWI (?930)
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" (rok: 2017, tom: 58, strony: 15-23), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sa.2017.58.2 - link do publikacji
 20. ON THE RELIABILITY OF CONSTANTINE PORPHYROGENITUS' ACCOUNT OF THE "FLIGHT" OF PRINCE ČASLAV FROM BULGARIA
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka
  Czasopismo:
  "Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe" (rok: 2017, tom: 7, strony: 129-138), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/2084–140X.07.08 - link do publikacji
 21. ЖАЛКИ ЛИСИЦИ, ПЛАШЛИВИ ЕЛЕНЧЕТА?! БЪЛГАРИТЕ ПЛАНИНЦИ СПОРЕД ИЗБРАНИ ГРЪКОЕЗИЧНИ ИЗВОРИ ОТ СРЕДНОВИЗАНТИЙСКИЯ ПЕРИОД
  Autorzy:
  Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Palaeobulgarica" (rok: 2017, tom: 41,3, strony: 63-77), Wydawca: Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences (Sofia)
  Status:
  Opublikowana
 22. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВЛЕНИЯ БОЛГАРСКОГО ЦАРЯ ПЕТРА I (927–969)
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow
  Czasopismo:
  "Palaeobulgarica" (rok: 2017, tom: 41,1, strony: 23-39), Wydawca: Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences (Sofia)
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Jan M. Wolski
  Książka:
  KULTURA MONASTYCZNA W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BUŁGARII (rok: 2018, tom: -, strony: 232), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Miliana Kaimakamova, Angel Nikolov, Georgi Nikolov, Nikolay Hrissimov, Zofia A. Brzozowska, Jan. M. Wolski
  Książka:
  THE BULGARIAN STATE IN 927-969. THE EPOCH OF TSAR PETER I (rok: 2018, tom: -, strony: 688), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego / Columbia University Press (kolportaż zagraniczny)
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow
  Książka:
  PIOTR I ŚWIĘTY, CAR BUŁGARSKI (ok. 912-969). MARIA LEKAPENA, CARYCA BUŁGARSKA (ok. 912-?963) (rok: 2018, tom: -, strony: 388), Wydawca: Wydawnictwo AVALON
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka
  Książka:
  MARIA LEKAPENE, EMPRESS OF THE BULGARIANS. NEITHER A SAINT NOR A MALEFACTRESS (rok: 2017, tom: -, strony: 238), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego / Columbia University Press (kolportaż zagraniczny)
  Status:
  Opublikowana