Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 352 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Dymowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 2. Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kołodziejczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Cechy biologii bassa słonecznego Lepomis gibbosus sprzyjające inwazji w kontekście przewidywanych zmian klimatu

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Zięba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Ceramika naczyniowa jako świadectwo kontaktów kulturowych w strefie pogranicza bałtycko-pontyjskiego we wczesnej epoce ż...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 6. Wpływ zakażenia wirusem ektromelii na MAVS-zależne mechanizmy odporności przeciwwirusowej w kontekście zmian morfologii ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Karolina Gregorczyk

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 7. Algorytmy dopasowania wielu sekwencji genomowych. Dopasowywanie sekwencji w kontekście rekonstrukcji filogenetycznej.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Adam Gudyś

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 8. Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Wiktor Budziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Wpływ modulacji receptora cynkowego GPR39 na transmisję glutaminianergiczną oraz gabaergiczną w kontekście aktywności pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: Gabriela Starowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 10. Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 11. Idee rasowe, charakterologia narodowa i etnopsychologia w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście I wojny światowej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Górny

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 12. Regulacja transkrypcji genów z rodziny Grainyhead-like w komórkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wilanowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Badanie nowych bakteryjnych mechanizmów regulacji ekspresji genów w kontekście interakcji między komórkami gronkowca zło...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Michał Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 14. Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Grabowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 15. Definicja i analiza struktur absolutnych w kontekście problemu niezależności od tła teorii fizycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Kamil Łacina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Fonologia języka staroangielskiego i języków brytańskich w okresie V-XI wiek n.e. w świetle teorii kontaktów językowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Zajączkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 17. Algorytmizacja sterowania bezdryfowymi systemami nieholonomicznymi z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekśc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Maciej Michałek

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 18. Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegani...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu

 19. Analiza genotypowa, haplotypowa i poziom metylacji wybranych genów w kontekście dopaminergicznej teorii motywacji do dzi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Cięszczyk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 20. Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do paramteryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebow...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Bartmiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 21. O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropolo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 22. Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dl...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Olszanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 23. Ceramika świadectwem kontaktów ponadregionalnych. Miejsce dolin Wardaru i Strumy w sieci powiązań kulturowych Macedonii ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Cezary Bahyrycz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 24. Relacja człowieka i środowiska. Interpretacja filozofii Williama Jamesa w kontekście etyki środowiskowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Magdalena Kiełkowicz-Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 25. Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowy...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Liliana Lewandowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka

 26. Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła - wyobrażenia - konteksty

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wrzesińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 27. Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Osowiecka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 28. Specyficzne oddziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukl...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Wityk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 29. Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Czerenkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 30. Obserwable grawitacyjne oraz horyzonty izolowane i dynamiczne w kontekście badania dynamiki procesów w teorii grawitacji...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Anna Nakonieczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich re...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Zmysłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 32. Polskie dyskursy postzależnościowe w kontekście porównawczym. Tematy i metodologie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Hanna Gosk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 33. Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 34. Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej materiału werbalnego w kontekście komunikacyjnym - rola spójności emocjonalnej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokocukrowej matki na powstawanie zaburzeń w budowie receptorów NMDA potomstwa oraz re...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Lucyna Pomierny-Chamioło

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 36. Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy - w k...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alicja Domagała

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 37. Implikatury skalarne w kontekstach prawniczych - studium z eksperymentalnej filozofii prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Izabela Skoczeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 38. Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 39. Użycie modelu drożdżowego do badania funkcji białek Vps13 zaangażowanych w patogenezę rzadkich genetycznych chorób neuro...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Teresa Żołądek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 40. Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i proc...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zofia Wodniecka-Chlipalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Badanie właściwości sieci nanowłókien polimerowych zainspirowanych naturą w kontekście ich zastosowania do odzyskiwania ...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Urszula Stachewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 42. Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Magdalena Bieniak-Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 43. Nowy model kontaktu ciał opisywanych modelami wyższego rzędu i jego implementacja numeryczna

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: Maciej Lewandowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 44. Bursztyn w Kotlinie Karpackiej w I połowie II tysiąclecia przed Chr.: forma - kontekst - znaczenie społeczne

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 45. Badania przenikania antocyjanów i ich metabolitów przez bariery mózgowia w kontekście strategii prewencyjnych dla chorób...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Wiesław Wiczkowski

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 46. Synteza, ewaluacja aktywności przeciwdrgawkowej oraz analiza wpływu na ludzkie astrocyty w grupie pochodnych piperazyny ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: Katarzyna Pańczyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 47. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Berent

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 48. Realizacja swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w kontekście oc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Ryszka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

 49. Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Cani...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wojciech Niżański

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 50. Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa - międzypokoleniowa transmisja wzorc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lipowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych