Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury

2014/12/S/HS2/00391

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS6_13: Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Brzeziński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 425 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Human Praxis, Alternative Thinking And Heterogeneous Culture – Zygmunt Bauman's Revisionist Thought
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Czasopismo:
  Hybris (rok: 2017, tom: 37(2), strony: 61-80), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Wolność i bezpieczeństwo w płynnej nowoczesności
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. (rok: 2017, tom: 6(1), strony: 57-77), Wydawca: Wydawnictwa Uniwerytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Wędrujące pojęcia w twórczości Zygmunta Baumana
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Czasopismo:
  Przegląd Humanistyczny (rok: 2017, tom: 3, strony: 79-92), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Consumerist Culture in Zygmunt Bauman's Critical Sociology: Based on His Polish and English Writings IF: 0,14
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2018, tom: 1, strony: 44957), Wydawca: The Polish Sociological Association
  Status:
  Opublikowana
 5. Redukcja i proliferacja wieloznaczności: teoria kultury Zygmunta Baumana w polskim okresie jego twórczości
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2017, tom: 1/207 (224), strony: 29-57), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Turning-points of 1956, 1968, 1980, 1989 in the works of Zygmunt Bauman, w: Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Konferencja:
  Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland (rok: 2016, ), Wydawca: University of Oxford
  Data:
  konferencja 11-12 czerwiec 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Zygmunta Baumana krytyka kultury konsumcyjnej w realiach Polski Ludowej i współcześnie
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Książka:
  Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody. (rok: 2016, tom: -, strony: 84-101), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Zygmunt Bauman (rekonstrukcja tekstu i redakcja naukowa: Dariusz Brzeziński)
  Książka:
  Szkice z teorii kultury (rok: 2017, tom: -, strony: 1-383), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Zygmunt Bauman (rekonstrukcja tekstu i redakcja naukowa: Dariusz Brzeziński)
  Książka:
  Sketches in the Theory of Culture [angielskie wydanie książki] (rok: 2018, tom: -, strony: 1-268), Wydawca: Polity Press
  Status:
  Opublikowana
 4. A Message in a Bottle: on the Recovered Work of Zygmunt Bauman
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Książka:
  Sketches in the Theory of Culture (rok: 2018, tom: -, strony: vii-xxv), Wydawca: Polity Press
  Status:
  Opublikowana
 5. List w butelce. O ocalonym dziele Zygmunta Baumana, w: Z. Bauman, Szkice z teorii kultury
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Książka:
  Szkice z teorii kultury (rok: 2017, tom: -, strony: 45106), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 6. Wyzwania dla edukacji w dobie utopii konsumpcyjnej
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Książka:
  Utopia i edukacja (rok: 2017, tom: I, strony: 44939), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  Dariusz Brzeziński
  Książka:
  Twrczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury (rok: 2017, tom: -, strony: 1-222), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana