Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie fizycznych mechanizmów zarodkowania, wzrsotu i agregacji węglanu apatytu i struwitu w kontekście powstawania infekcyjnej kamicy moczowej oraz wpływu substancji mogacych modulowac te procesy.

2013/11/B/ST3/03871

Słowa kluczowe:

wzrost kryształów z roztworów biomineralizacja infekcyjna kamica moczowa

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jolanta Prywer 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 323 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2018-03-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Matlab z czterema toolbox'ami. Za kwotę 7 500 PLN
 2. aparat fotograficzny Nikon D7100.
 3. ultratermostat. Za kwotę 4 500 PLN
 4. zestaw do filtrowania próżniowego. Za kwotę 3 600 PLN
 5. biureta cyfrowa. Za kwotę 3 550 PLN
 6. spektrofotometr UV-VIS. Za kwotę 57 200 PLN
 7. cieplarka z funkcja chłodzenia. Za kwotę 5 200 PLN
 8. kamera do mikroskopu z oprogramowaniem. Za kwotę 11 000 PLN
 9. suszarka do szkała laboratoryjnego. Za kwotę 4 400 PLN
 10. komputer osobisty. Za kwotę 4 294 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Struvite crystal growth inhibition by trisodium citrate and the formation of chemical complexes in growth solution IF: 1,698
  Autorzy:
  J. Prywer, E. Mielniczek-Brzóska, M. Olszynski
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2015, tom: 418, strony: 92–101), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2015.02.027 - link do publikacji
 2. Struwit i węglan apatytu jako biogeniczne fazy stałe indukowane do wzrostu przez drobnoustroje
  Autorzy:
  Jolanta Prywer, Marcin Olszynski, Rafal R. Sadowski
  Czasopismo:
  Postępy Fizyki (rok: 2016, tom: 67, strony: 68–82), Wydawca: Polskie Towarzystwo Fizyczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of size and shape of nanosilver particles on struvite and carbonate apatite precipitation IF: 4,891
  Autorzy:
  M. Olszynski, J. Prywer, A. Torzewska
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2015, tom: 15, strony: 3307–3320), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.5b00425 - link do publikacji
 4. Green Tea and Struvite Crystals in Relation to Infectious Urinary Stones: The Role of (−)-Epicatechin IF: 4,055
  Autorzy:
  J. Prywer, M. Olszynski and E. Mielniczek Brzóska
  Czasopismo:
  Cryst. Growth Des. (rok: 2017, tom: 17, strony: 5953−5964), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.7b01043 - link do publikacji
 5. Solid Phases Precipitating in Artificial Urine in the Absence and Presence of Bacteria Proteus mirabilis−A Contribution to the Understanding of Infectious Urinary Stone Formation IF: 1,566
  Autorzy:
  J. Prywer, M. Kozanecki, E. Mielniczek-Brzóska and A. Torzewska
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2018, tom: 8, strony: 164), Wydawca: MDPI Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst8040164. - link do publikacji
 6. Temperature-dependent μ-Raman investigation of struvite crystals IF: 2,653
  Autorzy:
  Jolanta Prywer, Dobrosława Kasprowicz, Tomasz Runka
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular (rok: 2016, tom: 158, strony: 18–23), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2016.01.005 - link do publikacji
 7. Aggregation of Struvite, Carbonate Apatite, and Proteus mirabilis as a Key Factor of Infectious Urinary Stone Formation IF: 4,891
  Autorzy:
  J. Prywer, R. R. Sadowski, A. Torzewska
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2015, tom: 15, strony: 1446–1451), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg5018032 - link do publikacji
 8. Bacterially induced formation of infectious urinary stones: recent developments and future challenges IF: 3,508
  Autorzy:
  J. Prywer, M. Olszynski
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 24, strony: 292 − 311), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867323666161028154545 - link do publikacji
 9. Chemical equilibria of complexes in urine. A contribution to the physicochemistry of infectious urinary stone formation IF: 1,846
  Autorzy:
  Jolanta Prywer, Ewa Mielniczek-Brzóska
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 425, strony: 282−288), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2016.06.009 - link do publikacji
 10. Inhibition of Struvite Crystallization by Tetrasodium Pyrophosphate in Artificial Urine: Chemical and Physical Aspects of Nucleation and Growth IF: 4,425
  Autorzy:
  Marcin Olszynski, Jolanta Prywer, Ewa Mielniczek- Brzóska
  Czasopismo:
  Cryst. Growth Des. (rok: 2016, tom: 16, strony: 3519−3529), Wydawca: AMER CHEMICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b00487 - link do publikacji
 11. Inhibition of precipitation of carbonate apatite by trisodium citrate analysed in base of the formation of chemical complexes in growth solution IF: 2,133
  Autorzy:
  J. Prywer, M. Olszynski, E. Mielniczek- Brzóska
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2015, tom: 231, strony: 80–86), Wydawca: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2015.08.010 - link do publikacji
 12. Morphology of struvite crystals as an evidence of bacteria mediated growth IF: 0,935
  Autorzy:
  R. R. Sadowski, J. Prywer, A. Torzewska
  Czasopismo:
  Cryst. Res. Technol. (rok: 2014, tom: 49, strony: 478–489), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/crat.201400080 - link do publikacji