Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Granica lasu wschodnich Andów w ostatnich 30 latach - analiza globalna w kontekście adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych.

2014/13/D/ST10/00022

Słowa kluczowe:

adaptacja klimatyczna granica lasu Andy Amazonia

Deskryptory:

  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Żelazowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 650 369 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-13

Zakończenie projektu: 2019-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony