Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Studia nad charakterem kontaktów społecznych rzymskiej Aleksandrii w oparciu o badania numizmatyczne. Analiza znalezisk monetarnych z terenu Kom el Dikka w kontekście archeologicznym.

2014/12/S/HS3/00088

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Lach-Urgacz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 419 043 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2019-01-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Monetization of Roman Egypt during the Flavian Reign (AD 69-96): The case of Alexandria and Berenike
  Autorzy:
  Katarzyna Lach
  Czasopismo:
  Polish Archaeology in the Mediterranean (rok: 2015, tom: XXIV/1, strony: 727-734), Wydawca: Warsaw University Press
  Status:
  Opublikowana
 1. Ὀρεινὸν κέρμα Monetary Circulation in the Praesidia of the Eastern Desert during the Principate
  Autorzy:
  Hélène Cuvigny, Katarzyna Lach-Urgacz
  Konferencja:
  Money rules! The monetary economy of Egypt, from Persians until the beginning of Islam. (rok: 2020, ), Wydawca: IFAO
  Data:
  konferencja 29-31. 10
  Status:
  Opublikowana
 1. Numismatic studies of Roman Alexandria. Analysis of coin finds from Kom el-Dikka in the archaeological context (2007-2017)
  Autorzy:
  Katarzyna Lach
  Książka:
  Numismatic studies of Roman Alexandria. Analysis of coin finds from Kom el-Dikka in the archaeological context (2007-2017) (tom: PCMA Monographs, strony: ), Wydawca: Wydawnictwa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
  Status:
  Przyjęta do publikacji