Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sonda kompozytowa do pomiaru jonów fizjologicznie czynnych w tym kwaśnych węglanów

2014/15/B/ST5/02185

Słowa kluczowe:

kompozyt czujniki z kontaktem stałym elektroda odniesienia

Deskryptory:

  • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Lewenstam 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 665 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-08

Zakończenie projektu: 2019-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. wtryskarka do tworzyw sztucznych. Za kwotę 20 000 PLN