Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sonda kompozytowa do pomiaru jonów fizjologicznie czynnych w tym kwaśnych węglanów

2014/15/B/ST5/02185

Słowa kluczowe:

kompozyt czujniki z kontaktem stałym elektroda odniesienia

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Lewenstam 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 665 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-08

Zakończenie projektu: 2019-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Precipitation of Inorganic Salts in Mitochondrial Matrix IF: 3,88
  Autorzy:
  Jerzy J. Jasielec, Robert Filipek, Krzysztof Dołowy, Andrzej Lewenstam
  Czasopismo:
  Membranes (rok: 2020, tom: 10, 81, strony: 44955), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/membranes10050081 - link do publikacji
 2. Sensitivity and Selectivity of Ion-Selective Electrodes Interpreted Using the Nernst-Planck-Poisson Model IF: 6,35
  Autorzy:
  J.J. Jasielec, Z. Mousavi, K. Granholm, T. Sokalski, A. Lewenstam
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2018, tom: 90, strony: 9644-9649), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.8b02659 - link do publikacji
 3. All-Solid State Reference Electrode with Heterogeneous Membrane IF: 6,35
  Autorzy:
  A. Lewenstam, T. Błaż, J. Migdalski
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 89, strony: 1068-1072), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/acs.analchem.6b02762 - link do publikacji
 4. Calibration free solid contact electrodes with two PVC based membranes IF: 6,39
  Autorzy:
  B. Bartoszewicz, S. Dąbrowska, A. Lewenstam, J. Migdalski
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators B: Chemical (rok: 2018, tom: 274, strony: 268-273), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2018.07.111 - link do publikacji
 5. References Electrodes with Polymer-Based Membranes - Comprehensive Performance Characteristics IF: 3,88
  Autorzy:
  Peter Lingenfelter, Bartosz Bartoszewicz, Jan Migdalski, Tomasz Sokalski, Mirosław M. Bućko, Robert Filipek, Andrzej Lewenstam
  Czasopismo:
  Membranes (rok: 2019, tom: 9, 161, strony: 44948), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/membranes9120161 - link do publikacji
 6. A Breakthrough Application of a Cross-Linked Polystyrene Anion-Exchange Membrane for a Hydrogencarbonate Ion-Selective Electrode IF: 3,03
  Autorzy:
  Sylwia Dąbrowska, Jan Migdalski, Andrzej Lewenstam
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2019, tom: 19, 1268, strony: 13-14), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s19061268 - link do publikacji
 7. Multi-electrode system for measurement of transmembrane ion-fluxes through living epithelial cells IF: 3,03
  Autorzy:
  Mirosław Zając, Andrzej LEWENSTAM, Krzysztof Dołowy
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2017, tom: 117, strony: 65-73), Wydawca: Elsevier Science S.A.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2017.06.007 - link do publikacji
 8. Direct Potentiometric Determination of Hydrogen Carbonate in Mineral Waters IF: 2,69
  Autorzy:
  S. Dąbrowska, J. Migdalski, A. Lewenstam
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2017, tom: 29, strony: 140-145), Wydawca: Willey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201600551 - link do publikacji
 9. New ISE-Based Apparatus for Na+, K+, Cl-, pH and Transepithelial Potential Difference Real-Time Simultaneous Measurements of Ion Transport across Epithelial Cells Monolayer - Advantages and Pitfalls IF: 3,03
  Autorzy:
  Mirosław Zając, Andrzej Lewenstam, Magdalena Stobiecka, Krzysztof Dołowy
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2019, tom: 19, 1881, strony: 44939), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s19081881 - link do publikacji
 10. Solid contact reference electrode with a PVC-based composite electroactive element fabricated by 3D printing IF: 4,13
  Autorzy:
  Andrzej Lewenstam, Bartosz Bartoszewicz, Jan Migdalski, Adam Kochan
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2019, tom: 109, 106613, strony: 44930), Wydawca: Elsevier Science S.A.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2019.106613 - link do publikacji
 1. Czujniki jonowe w analizatorach klinicznych, badania podstawowe widziane z perspektywy przemysłu.
  Autorzy:
  A. Lewenstam
  Konferencja:
  Elektroanaliza w teorii i praktyce (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwa Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 28-29.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektrody odniesienia ze stałym kontaktem pokrytym heterogeniczną membraną
  Autorzy:
  B. Bartoszewicz, S. Dąbrowska, A. Lewenstam, J. Migdalski
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Ion-sensors in routine biomedical analysis
  Autorzy:
  A. Lewenstam, M. Maj-Żurawska
  Konferencja:
  XVI Int. Conference of Polish Society of Magnesium Science (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza
  Data:
  konferencja 4-6.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Towards potentiometric measurement of hydrogen carbontes.
  Autorzy:
  S. Dąbrowska, M. Bodzon, J. Mieszkowski, J. Migdalski, M. Maj-Żurawska, A. Lewenstam
  Konferencja:
  ESEAC 2016 INT. Conference on Electroanalysis. (rok: 2016, ), Wydawca: ESEAC
  Data:
  konferencja 6-12.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Bezoobsługowe, nie wymagające kalibracji elektrody jonoselektywne typu "solid contact" z dwoma membranami na bazie plastyfikowanego PCV
  Autorzy:
  J. Migdalski, B. Bartoszewicz, S. Dabrowska, A. Lewenstam
  Konferencja:
  61 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Elektroda jonoselektywna czuła na jony wodorowęglanowe
  Autorzy:
  Sylwia DĄBROWSKA, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM
  Konferencja:
  60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17–21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Jonoselektywne elektrody potasowe, sodowe i chlorkowe z membranami mediacyjnymi zawierającymi rozproszone w PVC/DOS mieszaniny drobnosproszkowanych soli halogenkowych srebra oraz potasu lub sodu
  Autorzy:
  Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI
  Konferencja:
  60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17–21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Novel multisensor platforms for biomedical analysis of electrolytes and monitoring of ion-transport through biological membranes
  Autorzy:
  A. Lewenstam
  Konferencja:
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biotechnology and Bioinformatics (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 13-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Wodorowęglanowa elektroda jonoselektywna z polistyrenową membraną anionowymienną
  Autorzy:
  J. Migdalski, S. Dąbrowska, A. Lewenstam
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Warstwy mediacyjne dla elektrod węglanowych typu "solid contact"
  Autorzy:
  B. Bartoszewicz, S. Dąbrowska, A. Lewenstam, J. Migdalski
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Elektrody jonoselektywne czułe na jony rodankowe wykorzystujące zmodyfikowane zeolity jako wymieniacze jonowe
  Autorzy:
  Bartosz BARTOSZEWICZ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM
  Konferencja:
  60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17–21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Elektrody odniesienia ze stałym kontaktem pokrytym heterogeniczną membraną
  Autorzy:
  Jan Migdalski, Andrzej Lewenstam
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Studies of surface effects to enhance sensitivity of ion-selective electrodes for bicarbonates
  Autorzy:
  S. DĄBROWSKA, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM
  Konferencja:
  SMCBS 2017: The 8th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Data:
  konferencja 3-7.11.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Wpływ stałego kontaktu na charakterystykę membranowych elektrod jonoselektywnych czułych na jony węglanowe
  Autorzy:
  M. Bodzon, J. Mieczkowski, A. Lewenstam, M. Maj-Żurawska
  Konferencja:
  XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 1-2.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. 1.Czujniki jonowe - nowe trendy badawcze, stan technologii i perspektywy zastosowań
  Autorzy:
  Andrzej LEWENSTAM
  Konferencja:
  62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 2–6 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 16. Sensing ion fluxes through artificial and biological membranes and their interfaces
  Autorzy:
  Andrzej LEWENSTAM
  Konferencja:
  SMCBS 2017: The 8th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Data:
  konferencja 3-7.11.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Czujnik potencjometryczny do oznaczania jonów wodorowęglanowych
  Autorzy:
  Sylwia DĄBROWSKA, Magdalena Maj-Żurawska, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM
  Książka:
  Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa (rok: 2017, tom: 1, strony: 161–170), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 2. Czujniki jonowe w analizatorach klinicznych. Badania podstawowe widziane z perspektywy przemysłu
  Autorzy:
  A. Lewenstam
  Książka:
  Postępy elektroanalizy: praca zbiorowa (rok: 2016, tom: 1, strony: 13-26), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana