Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geneza gleb czarnoziemnych na obszarach lessowych Polski południowo-zachodniej w kontekście zmian środowiskowych i ekspansji człowieka w holocenie.

2014/15/B/ST10/04606

Słowa kluczowe:

pokrywy lessowe zmiany klimatyczne w holocenie czarnoziemy czarne ziemie gleby poligenetyczne

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Kabała 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 470 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2018-07-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Towards more simple and coherent chemical criteria in a classification of anthropogenic soils: A comparison of phosphorus tests for diagnostic horizons and properties IF: 4,036
  Autorzy:
  Cezary Kabala, Bernard Galka, Beata Labaz, Lucia Anjos, Rafael de Souza Cavassani
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2018, tom: 320, strony: 44572), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2018.01.024 - link do publikacji
 2. Tracking textural, mineralogical and geochemical signatures in soils developed from basalt-derived materials covered with loess sediments (SW Poland) IF: 4,848
  Autorzy:
  Waroszewski J., Sprafke T., Kabała C., Kobierski M., Kierczak J., Musztyfaga E., Loba A., Mazurek R., Łabaz B.
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2019, tom: 337, strony: 983-997), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2018.11.008 - link do publikacji
 3. Human-induced development of mollic and umbric horizons in drained and farmed swampy alluvial soils. IF: 2,82
  Autorzy:
  Beata Łabaz, Cezary Kabała
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2016, tom: 139, strony: 117-126), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Problemy diagnozy troficzności siedlisk leśnych na porolnych glebach aluwialnych IF: 0,41
  Autorzy:
  Beata Łabaz, Cezary Kabała, Adam Bogacz
  Czasopismo:
  Sylwan (rok: 2016, tom: 160, strony: 684-695), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Status:
  Opublikowana
 5. Aeolian silt contribution to soils on mountain slopes (Mt. Sleza, southwest Poland) IF: 2,329
  Autorzy:
  Waroszewski, Jaroslaw; Sprafke, Tobias; Kabala, Cezary; Musztyfaga, Elzbieta; Labaz, Beata, Woźniczka, Przemysław
  Czasopismo:
  Quaternary Research (rok: 2018, tom: 3,71041666666667, strony: 702-717), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/qua.2017.76 - link do publikacji
 6. Ambient geochemical baselines for trace elements in Chernozems—approximation of geochemical soil transformation in an agricultural area IF: 1,98
  Autorzy:
  Labaz Beata, Kabala Cezary, Waroszewski Jaroslaw
  Czasopismo:
  Environmental Monitoring and Assessment (rok: 2019, tom: 191, strony: 19), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. Landscape-related transformation and differentiation of Chernozems - Catenary approach in the Silesian Lowland, SW Poland IF: 3,191
  Autorzy:
  Labaz, B; Musztyfaga, E; Waroszewski, J; Bogacz, A; Jezierski, P; Kabala, C.
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2018, tom: 161, strony: 36-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Origin, age and transformation of Chernozems in northern Central Europe – New data from Neolithic earthen barrows in SW Poland IF: 4,27
  Autorzy:
  Kabałą C., Przybył A., Krupski M., Łąbaz B., Waroszewski J.
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2019, tom: 180, strony: 83-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2019.04.014 - link do publikacji