Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Demolowanie a rewitalizacja - analiza przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych miast w różnych kontekstach społeczno-kulturowych

2014/15/B/HS4/01940

Słowa kluczowe:

demolowanie w mieście teoria rewitalizacji rozwój zrównoważony

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia społeczno-ekonomiczna
 • HS4_14: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sylwia Kaczmarek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 447 715 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2018-09-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook-laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Rewitalizacja miejskich terenów pokolejowych. Przykład Lipska
  Autorzy:
  Piotr Kosmowski
  Czasopismo:
  Studia Miejskie (rok: 2017, tom: 28, strony: 87-98), Wydawca: Uniwersytet Opolski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25167/sm2017.028.06 - link do publikacji
 2. Post-industrial urban areas in the context of ruination, demolition and urban regeneration in a post socialist city, Experiences of Łódź Poland
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak, Piotr Kosmowski
  Czasopismo:
  Finisterra Revista Portugesa de Geografia, ISSN: 0430-5027 (rok: 2018, tom: vol.53, no 109, strony: 35-51), Wydawca: Centro de Estudos Geograficos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18055/Finis12092 - link do publikacji
 3. Regeneration and demolition vis-avis desintegration of urban space: the case of EL Cabanyal-Canyamelar in Valencia
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak, Karolina Wrona
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2019, tom: vo.92,1/2019, strony: 121-139), Wydawca: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0140 - link do publikacji
 4. Urban shrinkage and housing in a post‑socialist city: relationship between the demographic evolution and housing development in Łódź, Poland IF: 1,481
  Autorzy:
  Ewa Szafrańska, Lydia Coudroy de Lille, Jarosław Kazimierczak
  Czasopismo:
  Journal of Housing and the Built Environment (rok: 2018, tom: Volume 34 is. 2, strony: 441-464), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10901-018-9633-2 - link do publikacji
 5. The Vardar River as a Border of Semiosphere – Paradox of Skopje Regeneration
  Autorzy:
  Armina Kapusta
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2019, tom: vo.92, 1/2019, strony: 83-102), Wydawca: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0138 - link do publikacji
 6. Wyposażenie w usługi wybranych zrewitalizowanych dworców kolejowych w Polsce i ich otoczenia
  Autorzy:
  Piotr Kosmowski
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 44-55), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. In the shadow of urban regeneration megaproject: Urban transitions of downtown in Łódź, Poland,
  Autorzy:
  Kazimierczak Jarosław, Kosmowski Piotr
  Czasopismo:
  Urban Development Issues (rok: 2017, tom: 56(4), strony: 41-52), Wydawca: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/udi-2018-0011 - link do publikacji
 8. Demographic and morphological shrinkage of urban neighbourhoods in a post-socialist city: the case of Łódź, Poland IF: 1,413
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak, Ewa Szafrańska
  Czasopismo:
  Geografiska Annaler: series B Human Geography (rok: 2019, tom: 101 issue 2, strony: 138-163), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/04353684.2019.1582304 - link do publikacji
 9. Demolition in Regeneration Megaprojects: the Case of Wien Hauptbahnhof
  Autorzy:
  Piotr Kosmowski
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2019, tom: vol.92,1/2019, strony: 141-156), Wydawca: Institute of Geography and Spatial Organisation, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0141 - link do publikacji
 10. Demolowanie i rewitalizacja w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak
  Czasopismo:
  Studia Miejskie (rok: 2017, tom: 28, strony: 21-43), Wydawca: Uniwersytet Opolski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25167/sm2017.028.02 - link do publikacji
 11. Demolowanie jako radykalne narzędzie w procesie rewitalizacji
  Autorzy:
  Sylwia Kaczmarek
  Czasopismo:
  Studia Miejskie (rok: 2017, tom: 28, strony: 44824), Wydawca: Uniwersytet Opolski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25167/sm2017.028.01 - link do publikacji
 12. Ruining,demolition and regeneration in urban space. Sketching the research problem.
  Autorzy:
  Sylwia Kaczmarek
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2019, tom: vol.92 1/2019, strony: 44697), Wydawca: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0133 - link do publikacji
 1. New urban fallow in Lodz after 2004
  Autorzy:
  Piotr Kosmowski
  Konferencja:
  8th International Student and Early Career Conference NEW WAVE (rok: 2016, ), Wydawca: Charles University in Prague
  Data:
  konferencja 19-20.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Ruining/demolition and regeneration of tourist space.
  Autorzy:
  Sylwia Kaczmarek
  Konferencja:
  "Tourism, Lifestyles and Locations", (rok: 2016, ), Wydawca: ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education and Research)
  Data:
  konferencja 14-16 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Demolition in the shadow of metropolisation: necessity or whim? The case of "promised land(s)"
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak
  Konferencja:
  8th International Student and Early Career Conference NEW WAVE (rok: 2016, ), Wydawca: Charles University in Prague
  Data:
  konferencja 19-20.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Ruins in urban space
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak
  Konferencja:
  NEW WAVE 10th International Student and Early Career Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Charles University in Prague
  Data:
  konferencja 31.05.-01.06
  Status:
  Opublikowana
 5. Urban ruins and vacant lands in contemporary cities: origins, existence and (re)use.
  Autorzy:
  Jarosław Kazimierczak
  Konferencja:
  Urban Forms and Social Context: from tradition to newest demands (rok: 2018, ), Wydawca: Siberian Federal University
  Data:
  konferencja 05-09.07.
  Status:
  Opublikowana
 1. Demolowanie w konteście teorii rewitalizacji miast
  Autorzy:
  Sylwia Kaczmarek (red.), Armina Kapusta, Jarosław Kazimierczak, Piotr Kosmowski
  Książka:
  Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast. ISBN 978-83-8142-338-0 (rok: 2019, tom: brak, strony: 304), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana