Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zakres swobody prowadzenia polityki pieniężnej w kontekście integracji z UGW: przypadek krajów z derogacją

2013/09/D/HS4/01051

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna unia walutowa strefa euro

Deskryptory:

 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Goczek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 55 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2015-03-23

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook/Laptop. Za kwotę 4 500 PLN
 2. Baza danych. Za kwotę 9 600 PLN
 3. Oprogramowanie Adobe Acrobat Pro. Za kwotę 450 PLN
 4. Oprogramowanie Microsoft Office. Za kwotę 300 PLN
 5. Oprogramowanie - ESET Security Software. Za kwotę 40 PLN
 6. Oprogramowanie EViews8. Za kwotę 1 990 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne UE w Katowicach (rok: 2016, tom: 228, strony: 128–139), Wydawca: UE Katowice
  Status:
  Opublikowana
 2. Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (rok: 2014, tom: 34, strony: 153-164), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Oczekiwane a rzeczywiste koszty i korzyści wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej - wybrane aspekty
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2014, tom: nr 33, strony: 103-112), Wydawca: UG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23539496IB.13.007.2392 - link do publikacji
 4. Disinflation and monetary independence in Romania IF: 0,245
  Autorzy:
  Łukasz Goczek
  Czasopismo:
  Baltic Journal of Economics (rok: 2015, tom: 15(1), strony: 65-79), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1406099X.2015.1101876 - link do publikacji
 5. Actual monetary policy independence in Poland IF: 0,628
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  Empirical Economics (rok: 2017, tom: First online, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Euro dominance hypothesis and monetary policy independence – the Czech perspective IF: 0,208
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  Prague Economic Papers (rok: 2016, tom: brak, strony: 44583), Wydawca: University of Economics, Prague
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18267/j.pep.584 - link do publikacji
 7. Monetary independence in Hungary – going against the grain IF: 0,492
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  Communist and Post-Communist Studies (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Monetary policy independence and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting
  Autorzy:
  Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska
  Czasopismo:
  Ekonomia (rok: 2014, tom: brak, strony: 31-45), Wydawca: WNE UW
  Status:
  Opublikowana