Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

2014/13/D/HS2/00898

Słowa kluczowe:

muzyka popularna post-hegemonia afekt ciało dźwięk studia kulturowe

Deskryptory:

  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
  • HS2_11: Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Artur Szarecki 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 86 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-02

Zakończenie projektu: 2018-03-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (5)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
  1. Managing the Sonic Environment: Ambient Noise, Creativity and the Regime of Ubiquitous Work
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Czasopismo:
    Journal of Sonic Studies (rok: 2017, tom: 15, strony: brak; publikacja elektroniczna), Wydawca: Open Access
    Status:
    Opublikowana
  2. The Embodied Politics of Corporate Lip Dubs: Popular Music, Power and the Body in Posthegemonic Perspective IF: 2,9
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Czasopismo:
    Body & Society , Wydawca: Sage
    Status:
    Złożona
    Doi:
  3. Coffitivity: dźwięk, praca kreatywna i posthegemonia
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Czasopismo:
    Teksty Drugie (rok: 2015, tom: 5, strony: 28-44), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
    Status:
    Opublikowana
  4. Sonic encounters and intensive politics: The immanent emergence and structuration of affective publics at a live music event, and beyond
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Czasopismo:
    Communication and the Public (rok: 2017, tom: 2(4), strony: 259-271), Wydawca: Sage Publications
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1177/2057047317730436 - link do publikacji
  5. Violence and posthegemony: Theorizing affective resonances between voice and habit-memory
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Czasopismo:
    Sound Effects (rok: 2017, tom: 7(2), strony: 79-94), Wydawca: Open Access
    Status:
    Opublikowana
  1. Muzyka popularna w perspektywie posthegemonicznej. Zarys projektu
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Konferencja:
    Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań (rok: 2018, ), Wydawca: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne
    Data:
    konferencja 27.04.2017
    Status:
    Opublikowana
  2. Towards Posthegemonic Popular Music Studies
    Autorzy:
    Artur Szarecki
    Konferencja:
    Popular Music Studies Today: 19th Biennial Conference of the International Association for the Study of Popular Music (rok: 2019, ), Wydawca: Springer
    Data:
    konferencja 26-30.06.2017
    Status:
    Opublikowana