Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transformacja tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście przemian socjokulturowych.

2013/09/N/HS3/02108

Słowa kluczowe:

klasyczny taniec indyjski kathak tożsamość narodowa postkolonializm globalizacja

Deskryptory:

 • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Skiba 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 84 075 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2016-06-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. kamera filmowa Sony. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Cultural Geography of Kathak Dance: Streams of Tradition and Global Flows.
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba
  Czasopismo:
  Cracow Indological Studies (rok: 2016, tom: 18, strony: 55-90), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/CIS.18.2016.18.01 - link do publikacji
 2. Redefining Hybridity in Contemporary Kathak Dance
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba
  Czasopismo:
  Przegląd Kulturoznawczy (rok: 2016, tom: 4 (30), strony: 435–451), Wydawca: 1. Komitet Nauk o Kulturze PAN; 2.Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843860PK.16.034.6495 - link do publikacji
 3. Renesans czy rekonstrukcja? Przeobrażenia tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak na tle procesów narodowotwórczych.
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba
  Czasopismo:
  Perspektywy Kulturoznawcze nr 4/2014 (rok: 2014, tom: 41730, strony: 106-153), Wydawca: Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 4. A heroine in the pangs of separation or a soul longing for the divine? Re-appropriated voices in the poetry of kathak dance repertoire.
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba
  Czasopismo:
  The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series. (rok: 2016, tom: 4(2), strony: 47-78), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Between Boundaries of Tradition And Global Flows. Reimagining Communities in Kathak Dance.
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba
  Konferencja:
  2015 SDHS/CORD Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Data:
  konferencja 4-7. 06.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Performing the Sacred in Kathak Dance
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba, red. Danuta Stasik
  Książka:
  Polish Contributions to South Asian Studies (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 35-59), Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa
  Status:
  Opublikowana
 2. Kathak as a Śāstrīya Nṛtya. The Rediscovery of the Nāṭyaśāstra and the Invention of Classicism in Indian Dance.
  Autorzy:
  Katarzyna Skiba
  Książka:
  "Puṣpikā: Tracing Ancient India Through Text and Traditions. Contributions to Current Research in Indology". (Praca zbiorowa pod red. Daniele Cuneo & Lucas den Boer). (rok: 2017, tom: 4, strony: 132-154), Wydawca: Oxbow Book
  Status:
  Opublikowana