Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę. Studium porównawcze

2013/11/N/HS3/04965

Słowa kluczowe:

chasydyzm tożsamość sprawczość relacje polsko-żydowskie relacje ukraińsko-żydowskie

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Zatorska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 124 644 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-03

Zakończenie projektu: 2018-07-02

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Lokalne interpretacje pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę: Lelów, Leżajsk, Humań
  Autorzy:
  Magdalena Zatorska
  Czasopismo:
  "LUD" (rok: 2016, tom: 100, strony: 233-256), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  Status:
  Opublikowana
 1. Local Interpretations of Hasidic Pilgrimage to Poland and Ukraine (Lelov, Lizhensk, Uman)
  Autorzy:
  Magdalena Zatorska
  Książka:
  The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 123-145), Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga
  Status:
  Opublikowana