Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wizje Paryża w felietonach modernisty słowackiego Alexandra Križki (1903-1955) w kontekstach dzieł artystów polskich, czeskich i węgierskich

2014/12/T/HS2/00437

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Burdziński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 63 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2015-03-31

Planowany czas trwania projektu: 6 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony