Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia

2014/13/D/NZ2/03901

Słowa kluczowe:

oocyt zarodek rozwój partenogenetyczny blastomer microRNA transkryptom sekwencjonowanie nowej generacji wiek rozrodczy starzenie oocytu

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ3_12: Genetyka rozwoju zwierząt
  • NZ3_4: Starzenie

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 233 198 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2019-08-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer z oprogramowaniem do obliczeń statystycznych IBM SPSS Statistics 20.0 (iMac). Za kwotę 8 000 PLN