Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia

2014/13/D/NZ2/03901

Słowa kluczowe:

oocyt zarodek rozwój partenogenetyczny blastomer microRNA transkryptom sekwencjonowanie nowej generacji wiek rozrodczy starzenie oocytu

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ3_12: Genetyka rozwoju zwierząt
 • NZ3_4: Starzenie

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 233 198 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2019-08-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z oprogramowaniem do obliczeń statystycznych IBM SPSS Statistics 20.0 (iMac). Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Lipid Stores and Lipid Metabolism Associated Gene Expression in Porcine and Bovine Parthenogenetic Embryos Revealed by Fluorescent Staining and RNA-seq IF: 4,55
  Autorzy:
  Kajdasz A., Warzych E., Derebecka N., Madeja ZE., Lechniak D., Wesoly J., Pawlak P.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21(18), strony: 6488), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21186488 - link do publikacji
 2. Beyond the mice: non-rodent animal models for study of early mammalian development and biodemical reserach IF: 1,579
  Autorzy:
  Madeja Z.E., Pawlak P., Piliszek A.
  Czasopismo:
  The international Journal od Developmental Biology (rok: 2019, tom: 63, strony: 187-201), Wydawca: UPV/EHU Press, University of the Basque Country
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1387/ijdb.180414ap - link do publikacji
 3. Fatty acid induced lipolysis influences embryo development, gene expression and lipid droplet formation in the porcine cumulus cells IF: 3,32
  Autorzy:
  Pawlak P, Malyszka N, Szczerbal I, Kolodziejski P
  Czasopismo:
  Biology of Reproduction (rok: 2020, tom: 103(1), strony: 36-48), Wydawca: SSR - Society for the Study of Reproduction
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/biolre/ioaa045 - link do publikacji