Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych.

2014/15/N/HS2/03858

Słowa kluczowe:

performans technologia obecność na żywo obecnośc zapośredniczona

Deskryptory:

  • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Dancewicz-Pawlik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 132 156 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2019-08-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptop. Za kwotę 6 000 PLN