Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 276 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Charakterystyka molekularna wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych i jego udział w koinfekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Maj-Paluch

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 2. Koncepcja stworzenia świata materialnego w kwestiach 8-10 drugiej księgi komentarza Marsyliusza z Inghen do "Sentencji" ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Paweł Superat

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 3. Przygotowanie edycji krytycznej komentarza Jana z Janduno do "De substantia orbis" Awerroesa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Tomanek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 4. Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometry...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Małgorzata Zaremba

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych

 5. Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Sandra Górska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 6. Oddziaływanie polichlorowanych bifenyli i ich hydroksylowanych metabolitów na syntezę i metabolizm jodotyronin w tarczyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Kinga Kowalik

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 7. Powierzchniowa konsolidacja proszków materiałów wysokotopliwych eksponowanych na oddziaływanie z niskotemperaturową plaz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Bartosz Wicher

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 8. Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Olga Michel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 9. Analiza strukturalna i funkcjonalna C-końcowego regionu białka Germ cell-expressed (Gce) z Drosophila melanogaster jako ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: Marta Kolonko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 10. Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Szymon Stereńczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 11. Określenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w cytoszkielecie płytek krwi jako potencjalnych czynników wzmożonej akt...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Angela Dziedzic

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 12. Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartosz Wilk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dariusz Wójcik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 14. Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie przy zastosowaniu nanocząstek

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Katarzyna Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 15. Filozofia praw człowieka w świetle współczesnej metafizyki analitycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Praktyki pogrzebowe na Kos w świetle badań nad społecznościami południowo-wschodniej Egei i świata mykeńskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Dudlik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 17. Anizotropowe zagadnienie najmniejszego gradientu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: Wojciech Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Nowicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 19. Literackie obrazowanie katastrof naturalnych w prozie haitańskiej i antylskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Alessia Vignoli

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 20. Teoria kary optymalnej - studium z zakresu filozofii eksperymentalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Kłusek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Janik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 22. Podwójna aktywacja wiązań C-H: nowe narzędzie w syntezie rozlegle skoniugowanych materiałów oligopirolowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Liliia Moshniaha

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 23. Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Anduła

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 24. Badanie zależności pomiędzy poziomem endogennych fitohormonów, a potencjałem morfogenetycznym w warunkach różnej jakości...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Cioć

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 25. Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Konrad Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 26. Mechanizm dehydrogenacji i dehydroksylacji w chlorytach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Małgorzata Lempart

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 27. Funkcjonalizowane nanorurki węglowe solami selenofosforowymi jako komponenty ogniw litowo-jonowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Sandra Żarska

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 28. Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności - rola mentalizacji i empatii

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Łowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 29. Struktura i funkcja błony erytrocytów człowieka narażonych na wybrane bromoorganiczne związki uniepalniające (in vitro)...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Monika Jarosiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Opracowanie modeli MES do analizy biomechanicznej stopy ze zniekształceniem koślawym palucha (hallux valgus) podczas cho...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Zhang Yan

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 31. Dwór polski Stefana Batorego - powstanie, organizacja, funkcjonowanie i dekompozycja.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Kadzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 32. Genotypowanie i fenotypowanie Triticum aestivum L. ssp. aestivum x T. aestivum ssp. spelta: zmienność cech jakościowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Klaudia Goriewa-Duba

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 33. Hybrydowe sorbenty nieorganiczno-biopolimerowe do usuwania cezu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Joanna Bok-Badura

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 34. Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Ptaszyński

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 35. Kompresja perowskitów podwójnych: badanie wysokociśnieniowych struktur fluorosrebrzanów metali alkalicznych M2AgF4 (M=Na...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jakub Gawraczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 - rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu toż...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Aneta Dobosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Wpływ otoczenia na rozpraszanie Ramana cienkich warstw dichalkogenków metali przejściowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Magdalena Grzeszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Rola i obieg grosza praskiego w Europie Środkowowschodniej od 1346 do 1547 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Milejski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 39. Kompleksowa ocena potencjalnie protekcyjnego działania kannabidiolu w doświadczalnym modelu tętniczego nadciśnienia płuc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Olga Sadowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 40. Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Miścicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 41. Synteza niektórych pochodnych N-fosfonometyloglicyny oraz badanie ich ekotoksyczności

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Diana Rogacz

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 42. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 43. Badania właściwości strukturalnych ZnO domieszkowanego na typ p

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Karolina Paradowska

  Politechnika Wrocławska

 44. Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowot...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paulina Sobierajska

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilaktyce chorób przyzębia poprzez o...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewelina Barcińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 46. Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmie...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Bury-Kamińska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 47. Semiotyka sprawiedliwości: organizowanie procesu translacji w pracy prawnika - przypadek okręgu poznańskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Durczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomiczno-Społeczny

 48. Ocena przydatności sonoelastografii fali poprzecznej w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia zwiększonego napięc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Anna Olchowy

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 49. Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetow...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Szmigielski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 50. Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Szczepan Głodzik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki