Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Aktywacja mechanizmów probólowych w endogennych systemach opioidowych jako ważny element rozwoju bólu neuropatycznego - mechanizmy i punkty uchwytu dla nowych terapii

2012/06/A/NZ4/00028

Słowa kluczowe:

ból peptydy opioidowe neuropatia opioidowa hyperalgezja modele zwierzęce

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Przewłocka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 598 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-09

Zakończenie projektu: 2017-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 1. Novel hybrid compounds, opioid agonist+melanocortin 4 receptor antagonist, as efficient analgesics in mouse neuropathic pain model IF: 4,367
  Autorzy:
  Joanna Starnowska-Sokół, Wioletta Makuch, Anna Piotrowska, Joanna Mika, Ewa Witkowska, Magda Godlewska, Jowita Osiejuk, Sandra Gątarz, Aleksandra Misicka, Barbara Przewlocka
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 2. Minocycline prevents dynorphin-induced neurotoxicity during neuropathic pain in rats IF: 4,819
  Autorzy:
  ROJEWSKA E., MAKUCH W., PRZEWLOCKA B., MIKA J
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2014, tom: 86, strony: 301-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neuropharm.2014.08.001 - link do publikacji
 3. Synthesis and biological evaluation of compact, conformationally constrained bifunctional opioid agonist - Neurokinin-1antagonist peptidomimetics. IF: 3,432
  Autorzy:
  Guillemyn K, Kleczkowska P, Lesniak A, Dyniewicz J, Van der Poorten O, Van den Eynde I, Keresztes A, Varga E, Lai J, Porreca F, Chung NN, Lemieux C, MIKA J, ROJEWSKA E, MAKUCH W, Van Duppen J, PRZEWLOCKA B, Vanden Broeck J, Lipkowski AW, Schiller PW, Tourwé D, Ballet S.
  Czasopismo:
  Eur J Med Chem (rok: 2015, tom: 92, strony: 64-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2014.12.033 - link do publikacji
 4. Alterations in the Activity of Spinal and Thalamic Opioid Systemsin a Mice Neuropathic Pain Model IF: 3,244
  Autorzy:
  Rojewska E, Wawrzczak-Bargiela A, Szucs E, Benyhe S, Starnowskal J, Mika J, Przewlocki R, Przewlocka B
  Czasopismo:
  Neuroscience (rok: 2018, tom: 390, strony: 293-302), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neuroscience.2018.08.013 - link do publikacji
 5. Podstawowe mechanizmy działania przeciwbólowego opioidów.
  Autorzy:
  PRZEWLOCKA B.
  Czasopismo:
  Medycyna paliatywna w praktyce. (rok: 2017, tom: 11(2), strony: 11 (2), 48-53), Wydawca: Medycyna paliatywna
  Status:
  Opublikowana
 6. Analgesic Properties of Opioid/NK1 Multitarget Ligands with Distinct in Vitro Profiles in Naive and Chronic Constriction Injury Mice IF: 3,883
  Autorzy:
  . STARNOWSKA J., Costante R., Guillemyn K., POPIOLEK-BARCZYK K., Chung N.N., Lemieux C., Keresztes A., Van Duppen J., Mollica A., Streicher J., Vanden Broeck J., Schiller P.W., Tourwé D., MIKA J., Ballet S., PRZEWLOCKA B.
  Czasopismo:
  ACS Chem Neurosci (rok: 2017, tom: -, strony: 44936), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acschemneuro.7b00226 - link do publikacji
 7. Bifunctional Peptide-Based Opioid Agonist-Nociceptin Antagonist Ligands for Dual Treatment of Acute and Neuropathic Pain. IF: 5,589
  Autorzy:
  Guillemyn K, Starnowska J, Lagard C, Dyniewicz J, Rojewska E, Mika J, Chung NN, Utard V, Kosson P, Lipkowski AW, Chevillard L, Arranz-Gibert P, Teixidó M, Megarbane B, Tourwé D, Simonin F, Przewlocka B, Schiller PW, Ballet S.
  Czasopismo:
  J Med Chem. (rok: 2016, tom: 59, strony: 3777-92), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jmedchem.5b01976 - link do publikacji
 8. Delta-opioid receptor analgesia is independent of microglial activation in a rat model of neuropathic pain IF: 3,534
  Autorzy:
  Mika J, Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Makuch W, Starowicz K, Przewłocka B.
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2014, tom: 9, strony: e104420), Wydawca: Plos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0104420 - link do publikacji
 9. Bifunctional opioid/nociceptin hybrid KGNOP1 effectively attenuates pain-related behaviour in a rat model of neuropathy IF: 3,866
  Autorzy:
  STARNOWSKA J., Guillemyn K., MAKUCH W., Mika J., Ballet S., PRZEWLOCKA B.
  Czasopismo:
  Eur J Pharm Sci. (rok: 2017, tom: 104, strony: 221-229), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejps.2017.03.029 - link do publikacji
 10. Dual Alleviation of Acute and Neuropathic Pain by Fused Opioid Agonist-Neurokinin 1 Antagonist Peptidomimetics. IF: 3,12
  Autorzy:
  Betti C, Starnowska J, Mika J, Dyniewicz J, Frankiewicz L, Novoa A, Bochynska M, Keresztes A, Kosson P, Makuch W, Van Duppen J, Chung NN, Vanden Broeck J, Lipkowski AW, Schiller PW, Janssens F, Ceusters M, Sommen F, Meert T, Przewlocka B, Tourwé D, Ballet S.
  Czasopismo:
  ACS Med Chem Lett. (rok: 2015, tom: 6, strony: 1209-14), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsmedchemlett.5b00359. - link do publikacji
 11. Neuropathic Pain Dysregulates Gene Expression of the Forebrain Opioid and Dopamine Systems IF: 3,31
  Autorzy:
  Wawrzczak-Bargieła A, Ziółkowska B, Piotrowska A, Starnowska-Sokół J, Rojewska E, Mika J, Przewłocki R, Przewłocka B
  Czasopismo:
  Neurotoxicity Research (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s12640-020-00166-4 - link do publikacji
 12. Novel bifunctional hybrid compounds designed to enhance the effects of opioids and antagonize the pronociceptive effects of nonopioid peptides as potent analgesics in a rat model of neuropathic pain IF: 6,029
  Autorzy:
  Piotrowska A., Starnowska-Sokol J, Makuch W, Mika J, Witkowska E, Tymecka D., Wilenska B, Misicka A, Przewlocka B
  Czasopismo:
  Pain (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: IASP
  Status:
  Złożona
 1. Analgesic effects of novel nociceptin analogues in neuropathy.
  Autorzy:
  Starnowska J., Mika J., Rojewska E., Makuch W., Guillemyn K., Ballet S., Przewłocka B.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015, IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Neuronus, Kraków
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Can opioids work better in neuropathic pain? Novel hybrid compounds in animal study
  Autorzy:
  Starnowska-Sokół J, Misicka A, Guillemyn K, Mika J, Ballet S, Przewłocka B
  Konferencja:
  VII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu" (rok: 2018, ), Wydawca: Index Copernicus
  Data:
  konferencja 04-06.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Comparison of analgesic action of novel opioid-NK1R bifunctional ligands in acute and neuropathic pain in mice
  Autorzy:
  Starnowska J., Guillemyn K., Betti C., Makuch W., Ballet S., Mika J., Przewlocka B
  Konferencja:
  22nd Scientific Conference, Society of Neuroimmune Pharmacology (SNIP) (rok: 2016, ), Wydawca: Kraków
  Data:
  konferencja 6-9.04.2016, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 4. Opioid agonist-neurokinin 1 antagonist designed multiple ligands alleviate both acute and neuropathic pain in rats.
  Autorzy:
  Starnowska J, Makuch W., Betti C, Frankiewicz Ł., Novoa A., Tourwé D., Ballet S., Mika J, Przewłocka B.
  Konferencja:
  Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics. Neurochemical Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Warszawa, IMDiK PAN
  Data:
  konferencja 22-23.10.2015, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 5. Bifunctional hybrid compounds: towards improved neuropathic pain treatments.
  Autorzy:
  STARNOWSKA J., Guillemyn K., MAKUCH W., ROJEWSKA E., POPIOLEK-BARCZYK K., MIKA J., Ballet S., PRZEWLOCKA B.
  Konferencja:
  European Pain School (rok: 2017, ), Wydawca: IASP
  Data:
  konferencja 4-11.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Comparison of pronociceptive system's activity in two neuropathic pain models in mice.
  Autorzy:
  STARNOWSKA J., ROJEWSKA E., MIKA J., PRZEWLOCKA B
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: TERMEDIA Publishing House
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Hybrid peptidomimetics for the use in neuropathic pain
  Autorzy:
  Ewa Witkowska, Jowita Osiejuk, Magda Godlewska, Sandra Gatarz, Beata Wilenska, Joanna Starnowska, Anna Piotrowska-Murzyn, Joanna Mika, Barbara Przewlocka, Aleksandra Misicka
  Konferencja:
  35th European Peptide Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: European Peptide Society & PSP
  Data:
  konferencja 12.09.2028
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ modulacji czynników immunologicznych na efektywność leków opioidowych stosowanych w praktyce klinicznej.
  Autorzy:
  Mika J, Rojewska E, Makuch W, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K, Przewłocka B.
  Konferencja:
  VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (rok: 2013, ), Wydawca: Index Copernicus
  Data:
  konferencja 25-28 września 2013, Zakopane
  Status:
  Opublikowana
 9. The activation of pro- and antinociceptive PENK-derived peptides as an important element in pathology of neuropathic pain – behavioural studies
  Autorzy:
  Piotrowska A, Starnowska J, Makuch W, Mika J, Przewlocka B
  Konferencja:
  Society on NeuroImmune Pharmacology (SNIP) (rok: 2016, ), Wydawca: SNIP
  Data:
  konferencja 6-9.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. The effects of novel hybrid compounds with opioid agonistic and NK1 antagonistic properties in neuropathic pain models in mice and rats
  Autorzy:
  Starnowska J., Mika J., Przewlocka B.
  Konferencja:
  Translational Pain Research "From Lab to clinic", European Pain Federation Krakow Pain School (rok: 2015, ), Wydawca: Index Copernicus
  Data:
  konferencja 5-9.07.2015, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 11. Molekularne mechanizmy działania opioidów.
  Autorzy:
  Przewlocka B.
  Konferencja:
  VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (rok: 2013, ), Wydawca: Index Copernicus
  Data:
  konferencja 25-28 września 2013, Zakopane
  Status:
  Opublikowana
 12. Neurochemical changes in opioid systems activity in adult mice as consequences of neonatal painful stimulation
  Autorzy:
  KOSTRZEWA M., KUCHARCZYK M., STAROWICZ M., Luchetti A., d'Amato F., Pavone F., PRZEWLOCKA B
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 25-27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Targeting opioid and nociceptin receptors to attenuate neuropathic pain: testing of novel bifunctional ligands
  Autorzy:
  Starnowska J., Guillemyn K, Rojewska E., Makuch W., Mika J., Przewlocka B., Ballet S.
  Konferencja:
  10 th FENS Forum Neuroscience (rok: 2016, ), Wydawca: Federation of European Neurosciences Societies (FENS)
  Data:
  konferencja 2-6.07.2016, Kopenhaga
  Status:
  Opublikowana
 14. The designed opioid agonist-NK1 antagonist hybrid as an effective analgesic in neuropathic pain
  Autorzy:
  MAKUCH W., MIKA J., ROJEWSKA E., STARNOWSKA J., Guillemyn K., Betti C., Ballet S., PRZEWLOCKA B
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 15. The presence of mu- and kappa- but not delta- opioid receptors on microglia weakens analgesia after selective ligands in rat model of neuropathic pain
  Autorzy:
  MIKA J., ROJEWSKA E., POPIOLEK-BARCZYK K., MAKUCH W., STAROWICZ K., PRZEWLOCKA B
  Konferencja:
  7th World Congress, World Institute of Pain (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 7-10.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 16. The role of opioid peptides under neuropathic pain
  Autorzy:
  MIKA J
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: TERMEDIA Publishing House
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana