Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne pierścienie i klatki w nanoskali: rozwój dynamicznej chemii kowalencyjnej

2012/06/A/ST5/00230

Słowa kluczowe:

iminy kontrola termodynamiczna chiralność acylowane hydrazony boroniany molekularne klatki modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Gawroński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 882 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-25

Zakończenie projektu: 2018-04-24

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do mierzenia temperatury topnienia SMP 40. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Polarymetr. Za kwotę 137 000 PLN
 3. Zestaw do chromatografii typu flash z detektorem UV. Za kwotę 50 000 PLN
 4. Planetarny młyn kulowy PM 100 wraz z wyposażeniem. Za kwotę 45 000 PLN
 5. Wyparka obrotowa (2 szt.). Za kwotę 25 000 PLN
 6. Lampa do aparatu rentgenowskiego. Za kwotę 25 000 PLN
 7. Pompa próżniowa z kontrolerem cisnienia (2 szt.). Za kwotę 44 000 PLN
 8. Reaktor Parra serii 5100. Za kwotę 73 000 PLN
 9. Kriostat zanurzeniowy. Za kwotę 35 500 PLN
 10. beziskrowa zamrażarka laboratoryjna. Za kwotę 8 383 PLN
 11. Rozbudowa klastra obliczeniowego. Za kwotę 32 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Enantiopure tertiary urea and thiourea derivatives of trianglamine macrocycle – structural studies and metallogeling properties IF: 4,849
  Autorzy:
  N. Prusinowska, J. Szymkowiak, and M. Kwit
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2018, tom: 83, strony: 1167-1175), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.7b02600 - link do publikacji
 2. Fine tuning of molecular and supramolecular properties of simple trianglimines - the role of functional group IF: 3,289
  Autorzy:
  Jadwiga Gajewy, Joanna Szymkowiak, Marcin Kwit
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 53358-53369), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra06095a - link do publikacji
 3. From cavities to channels in host:guest complexes of bridged trianglamine and aliphatic alcohols IF: 4,891
  Autorzy:
  Agnieszka Janiak, Mateusz Bardziński, Jacek Gawroński and Urszula Rychlewska
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 2779−2788), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b00100 - link do publikacji
 4. Specific Noncovalent Association of Chiral Large-ring Hexaimines - Ion Mobility Mass Spectrometry and PM7 Study IF: 5,771
  Autorzy:
  Anna Troć, Jadwiga Gajewy, Witold Danikiewicz, Marcin Kwit
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 13258 – 13264), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201602515 - link do publikacji
 5. Axial chirality inversion at a spiro carbon leads to efficient synthesis ofpolyimine macrocycle IF: 2,463
  Autorzy:
  M. Zgorzelak and J. Grajewski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, tom: 1202, strony: 127336 (nr artykułu)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2019.127336 - link do publikacji
 6. Dynamic Formation of Noncovalent Calixsalen Aggregates IF: 5,635
  Autorzy:
  Małgorzata Petryk, Anna Troć, Błażej Gierczyk, Witold Danikiewicz and Marcin Kwit
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2015, tom: 21, strony: 10318-10321), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201500945 - link do publikacji
 7. Introduction of Axial Chirality at a Spiro Carbon Atom in the Synthesis of a Pentaerythritol – Imine Macrocycles IF: 3,564
  Autorzy:
  J. Grajewski, K. Piotrowska, M. Zgorzelak, A. Janiak, K. Biniek-Antosiak, U. Rychlewska, J. Gawronski
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2018, tom: 16, strony: 981-987), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7OB02672B - link do publikacji
 8. One-step Construction of the Shape Persistent, Chiral But Symmetrical Polyimine Macrocycles IF: 6,613
  Autorzy:
  M. Kwit, J. Grajewski, P. Skowronek, M. Zgorzelak and J. Gawroński
  Czasopismo:
  The Chemical Records (rok: 2019, tom: 19, strony: 213-237), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/tcr.201800052 - link do publikacji
 9. Readily Prepared Inclusion Forming Chiral Calixsalens IF: 3,562
  Autorzy:
  Agnieszka Janiak, Małgorzata Petryk, Len J. Barbour, Marcin Kwit
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 669-673), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5OB02090E - link do publikacji
 10. Sterically Crowded Trianglimines - Synthesis, Structure, Solid State Self-Assembly and Unexpected Chiroptical Properties IF: 4,083
  Autorzy:
  N. Prusinowska, M. Bardziński, A. Janiak, M. Kwit and P. Skowronek
  Czasopismo:
  Chemistry - An Asian Journal (rok: 2018, tom: 13, strony: 2691-2699), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201800938 - link do publikacji
 11. Consistent supramolecular assembly arising from a mixture of components – self-sorting and solid solutions of chiral oxygenated trianglimines IF: 3,117
  Autorzy:
  J. Szymkowiak, B. Warżajtis, U. Rychlewska, and M. Kwit
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 5200-5208), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ce01044g - link do publikacji
 12. Electronic and vibrational exciton coupling in oxidized trianglimines IF: 1,956
  Autorzy:
  J. Szymkowiak and M. Kwit
  Czasopismo:
  Chirality (rok: 2018, tom: 30, strony: 117-130), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chir.22783 - link do publikacji
 13. Unexpected narcissistic self-sorting at molecular and supramolecular level in racemic chiral calixsalens IF: 4,022
  Autorzy:
  Małgorzata Petryk, Katarzyna Biniek, Agnieszka Janiak and Marcin Kwit
  Czasopismo:
  CrystEngCom (rok: 2016, tom: 18, strony: 4996–5003), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ce00256k - link do publikacji
 14. Unexpected relationship between inclusion and sorption properties of chiral calixsalens solids IF: 1,264
  Autorzy:
  A. Janiak, M. Kwit, and L. J. Barbour
  Czasopismo:
  Supramolecular Chemistry (rok: 2018, tom: 30, strony: 479-487), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10610278.2018.1427865 - link do publikacji
 15. A thermo-responsive structural switch and colossal anisotropic thermal expansion in a chiral organic solid IF: 6,319
  Autorzy:
  A. Janiak, C. Esterhuysen and L. J. Barbour
  Czasopismo:
  Chemical Communication (rok: 2018, tom: 54, strony: 3727-3730), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cc00952j - link do publikacji
 16. Unexpected formation of tubular architecture by optically active pure organic calixsalen IF: 3,474
  Autorzy:
  M. Petryk, A. Janiak and M. Kwit
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2017, tom: 19, strony: 5825-5829), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ce01529a - link do publikacji
 17. "Double chiral" new members of calixsalen family IF: 2,126
  Autorzy:
  M. Petryk, A. Janiak and M. Kwit
  Czasopismo:
  Tetrahedron: Asymmetry (rok: 2017, tom: 28, strony: 1373-1383), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetasy.2017.08.021 - link do publikacji
 18. Awkwardly‐shaped dimers, capsules and tetramers: molecular and supramolecular motifs in C5‐arylated chiral calixsalens IF: 2,834
  Autorzy:
  M. Petryk, A. Janiak, L. Barbour and M. Kwit
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2018, tom: -, strony: 1916-1923), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201800314 - link do publikacji
 19. Chiral, triformylphenol-derived salen-type [4 + 6] organic cages IF: 3,559
  Autorzy:
  Małgorzata Petryk, Joanna Szymkowiak, Błażej Gierczyk, Grzegorz Spólnik, Łukasz Popenda, Agnieszka Janiak, Marcin Kwit
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 7495–7499), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ob01429a - link do publikacji
 20. One-step Access to Resorcinsalens – Solvent Dependent Synthesis, Tautomerism, Self-sorting and Supramolecular Architectures of Chiral Polyimine Analogues of Resorcinarene IF: 5,317
  Autorzy:
  J. Szymkowiak, B. Warżajtis, U. Rychlewska and M. Kwit
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 6041-6046), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201800316 - link do publikacji
 1. Trianglamines and Related Chiral Macrocycles
  Autorzy:
  Jacek Gawroński, Marcin Kwit and Urszula Rychlewska
  Książka:
  Comprehensive Supramolecular Chemistry II (rok: 2017, tom: 3, strony: 267–291), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana