Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa generacja nanostruktur kwantowych o ultra wysokiej ruchliwości elektronów i unikalnych własnościach spinowych: od technologii do badań podstawowych

2012/06/A/ST3/00247

Słowa kluczowe:

rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne dwuwymiarowy gaz elektronowy ułamkowy kwantowy efekt Halla struktury hybrydowe

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Wojtowicz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 3 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2019-03-25

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System do plazmowego oczyszczania komory skaningowego mikroskopu elektronowego typu SEM – FIB. Za kwotę 96 500 PLN
 2. Zestaw do zasilania i kontroli struktur bramkowych.
 3. Źródło prądowe. Za kwotę 26 800 PLN
 4. Regulator temperatury do komórki efuzyjnej w systemie MBE. Za kwotę 7 600 PLN
 5. Wirówka wraz z płytą grzewcza do nanoszenia rezystu. Za kwotę 34 600 PLN
 6. Zestaw przedwzmacniaczy do nanowoltomierza (typu lock-in).
 7. Szerokopasmowy wzmacniacz kriogeniczny. Za kwotę 25 900 PLN
 8. Nanowoltomierz cyfrowy. Za kwotę 19 900 PLN
 9. Zasilacze mocy do komórek efuzyjnych w systemie MBE. Za kwotę 20 200 PLN
 10. Pompa kriogeniczna z kompresorem helowym. Za kwotę 168 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (37)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Electron spin dephasing in Mn-based II-VI diluted magnetic semiconductors IF: 3,767
  Autorzy:
  Z. Ben Cheikh, S. Cronenberger, M. Vladimirova, D. Scalbert, F. Perez, and T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2013, tom: 88, strony: 201306-1 - 201306-4 (R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.201306 - link do publikacji
 2. Fabrication of CdMgTe/Cd(Mn)Te nanostructures with the application of high-resolution electron-beam lithography IF: 1,449
  Autorzy:
  E. Bobko, D. Płoch, M. Wiater, T. Wojtowicz, J. Wróbel
  Czasopismo:
  OPTO-ELECTRONICS REVIEW (rok: 2017, tom: 25, strony: 65 - 68), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.opelre.2017.04.005 - link do publikacji
 3. Fractional quantum Hall effect in a dilute magnetic semiconductor IF: 3,664
  Autorzy:
  C. Betthausen, P. Giudici, A. Iankilevitch, C. Preis, V. Kolkovsky, M. Wiater, G. Karczewski, B.A. Piot, J. Kunc, M. Potemski, T. Wojtowicz, and D. Weiss
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2014, tom: 90, strony: 115302-1 - 115302-4), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.115302 - link do publikacji
 4. Persistent spin helix manipulation by optical doping of a CdTe quantum well IF: 3,813
  Autorzy:
  F. Passmann, S. Anghel, T. Tischler, A.V. Poshakinskiy, S.A. Tarasenko, G. Karczewski, T. Wojtowicz, A.D. Bristow, and M. Betz
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2018, tom: 97, strony: 201413-1 - 201413-5 (R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.20141 - link do publikacji
 5. Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field IF: 22,727
  Autorzy:
  F. Spitzer, A.N. Poddubny, I.A. Akimov, V.F. Sapega, L. Klompmaker, L.E. Kreilkamp, L.V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D.R. Yakovlev, and M. Bayer
  Czasopismo:
  NATURE PHYSICS (rok: 2018, tom: 14, strony: 1043-1048), Wydawca: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41567-018-0232-7 - link do publikacji
 6. Spin Splitting Anisotropy in Single Diluted Magnetic Nanowire Heterostructures IF: 13,592
  Autorzy:
  M. Szymura, P. Wojnar, Ł. Kłopotowski, J. Suffczyński, M. Goryca, T. Smoleński, P. Kossacki, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Czasopismo:
  NANO LETTERS (rok: 2015, tom: 15, strony: 1972-1978), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/nl504853m - link do publikacji
 7. Spin precession and spin waves in a chiral electron gas: Beyond Larmor's theorem IF: 3,836
  Autorzy:
  S. Karimi, F. Baboux, F. Perez, C.A. Ullrich, G. Karczewski, T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 96, strony: 045301-1 - 045301-14), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.045301 - link do publikacji
 8. Terahertz magneto-spectroscopy of a point contact based on CdTe/CdMgTe quantum well IF: 1,686
  Autorzy:
  I. Grigelionis, M. Białek, M. Grynberg, M. Czapkiewicz, V. Kolkovsky, M. Wiater, T. Wojciechowski, J. Wróbel, T. Wojtowicz, N. Diakonova, W. Knap, and J. Łusakowski
  Czasopismo:
  JOURNAL OF NANOPHOTONICS (rok: 2015, tom: 9, strony: 093082-1-093082-8), Wydawca: SPIE-Society Photo-Optical Instrumentation Engineers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/1.JNP.9.093082 - link do publikacji
 9. Circular and linear magnetic quantum ratchet effects in dual-grating-gate CdTe-based nanostructures IF: 2,399
  Autorzy:
  P. Faltermeier, G.V. Budkin, S. Hubmann, V.V. Bel'kov, L.E. Golub, E.L. Ivchenko, Z. Adamus, G. Karczewski, T. Wojtowicz, D.A. Kozlov, D. Weiss, and S.D. Ganichev
  Czasopismo:
  PHYSICA E: LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS AND NANOSTRUCTURES (rok: 2018, tom: 101, strony: 178 - 187), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physe.2018.04.001 - link do publikacji
 10. Coherent Coupling of Excitons and Trions in a Photoexcited CdTe/CdMgTe Quantum Well IF: 7,728
  Autorzy:
  G. Moody, I.A. Akimov, H. Li, R. Singh, D.R. Yakovlev, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, M. Bayer, and S.T. Cundiff
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2014, tom: 112, strony: 97401-1 - 97401-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.112.097401 - link do publikacji
 11. Electron density magnification of the collective spin-orbit field in quantum wells IF: 3,736
  Autorzy:
  F. Baboux, F. Perez, C. A. Ullrich, G. Karczewski, and T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 92, strony: 125307-1-125307-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.125307 - link do publikacji
 12. Magnetoplasmons in high electron mobility CdTe/CdMgTe quantum wells IF: 3,736
  Autorzy:
  I. Grigelionis, K. Nogajewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, M. Czapkiewicz, J. Wróbel, H. Boukari, H. Mariette, and J. Łusakowski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 91, strony: 075424-1-075424-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.075424 - link do publikacji
 13. Mesoscopic Transport in Electrostatically Defined Spin-Full Channels in Quantum Hall Ferromagn IF: 8,462
  Autorzy:
  A. Kazakov, G. Simion, Y. Lyanda-Geller, V. Kolkovsky, Z. Adamus, G. Karczewski, T. Wojtowicz, L.P. Rokhinson
  Czasopismo:
  PHYSCIAL REVIEW LETTERS (rok: 2017, tom: 119, strony: 046803-1 - 046803-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.119.046803 - link do publikacji
 14. Single-beam optical measurement of spin dynamics in CdTe/(Cd,Mg)Te quantum wells IF: 3,813
  Autorzy:
  F. Saeed, M. Kuhnert, I.A. Akimov, V.L. Korenev, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, A. Ali, A.S. Bhatti, D.R. Yakovlev, and M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2018, tom: 98, strony: 075308-1 - 075308-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.075308 - link do publikacji
 15. Spin-orbit stiffness of the spin-polarized electron gas IF: 2,578
  Autorzy:
  F. Baboux, F. Perez, C.A. Ullrich, G. Karczewski, T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  PHYSICA STATUS SOLIDI RRL (rok: 2016, tom: 10, strony: 315 - 319), Wydawca: WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssr.201600032 - link do publikacji
 16. Spin-orbit twisted spin waves: Group velocity control IF: 7,645
  Autorzy:
  F. Perez, F. Baboux, C.A. Ullrich, I. D'Amico, G. Vignale, G. Karczewski, T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2016, tom: 117, strony: 137204-1 - 137204-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.117.137204 - link do publikacji
 17. Coexistence of optically active radial and axial CdTe insertions in single ZnTe nanowire IF: 7,76
  Autorzy:
  P. Wojnar, J. Płachta, W. Zaleszczyk, S. Kret, A.M. Sanchez, R. Rudniewski, K. Raczkowska, M. Szymura, G. Karczewski, L.T. Baczewski, A. Pietruczik, T. Wojtowicz, J. Kossut
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 5720 - 5727), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NR08806B - link do publikacji
 18. High-Resolution Two-Dimensional Optical Spectroscopy of Electron Spins IF: 12,789
  Autorzy:
  M. Salewski, S.V. Poltavtsev, I.A. Yugova, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D.R. Yakovlev, I.A. Akimov, T. Meier, and M. Bayer
  Czasopismo:
  Physical Review X (rok: 2017, tom: 7, strony: 031030-1 - 031030-11), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevX.7.031030 - link do publikacji
 19. Impurity-generated non-Abelions IF: 3,813
  Autorzy:
  G. Simion, A. Kazakov, L.P. Rokhinson, T. Wojtowicz, and Y.B. Lyanda-Geller
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2018, tom: 97, strony: 245107-1 - 245107-17), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.245107 - link do publikacji
 20. Magnetoresistance quantum oscillations in a magnetic two-dimensional electron gas IF: 3,736
  Autorzy:
  J. Kunc, B. A. Piot, D. K. Maude, M. Potemski, R. Grill, C. Betthausen, D. Weiss, V. Kolkovsky, G. Karczewski, and T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 92, strony: 085304-1-085304-8), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.085304 - link do publikacji
 21. Wurtzite (Ga,Mn)As nanowire shells with ferromagnetic properties IF: 7,367
  Autorzy:
  J. Sadowski, S. Kret, A. Šiušys, T. Wojciechowski, K. Gas, M.F. Islam, C.M. Canali, M. Sawicki
  Czasopismo:
  NANOSCALE (rok: 2017, tom: 9, strony: 2129-2137), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6nr08070g - link do publikacji
 22. Damping of Rabi oscillations in intensity-dependent photon echoes from exciton complexes in a CdTe/(Cd,Mg)Te single quantum well IF: 3,836
  Autorzy:
  S.V. Poltavtsev, M. Reichelt, I.A. Akimov, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D.R. Yakovlev, T. Meier, M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 96, strony: 075306-1 - 075306-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.075306 - link do publikacji
 23. Interfacial Ferromagnetism in a Co/CdTe Ferromagnet/Semiconductor Quantum Well Hybrid Structure IF: 0,86
  Autorzy:
  I.V. Kalitukha, M. Salewski, I.A. Akimov, V.L. Korenev, V.F. Sapega, D.R. Yakovlev, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, Y.G. Kusrayev, and M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSICS OF THE SOLID STATE (rok: 2018, tom: 60, strony: 1578 - 1581), Wydawca: Pleiades Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/s1063783418080139 - link do publikacji
 24. Long-range p-d exchange interaction in a ferromagnet-semiconductor hybrid structure IF: 20,147
  Autorzy:
  V.L. Korenev, M. Salewski, I.A. Akimov, V.F. Sapega, L. Langer, I.V. Kalitukha, J. Debus, R.I. Dzhioev, D.R. Yakovlev, D. Müller, C. Schröder, H. Hövel, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, Yu.G. Kusrayev, and M. Bayer
  Czasopismo:
  NATURE PHYSICS (rok: 2016, tom: 12, strony: 85-89), Wydawca: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/nphys3497 - link do publikacji
 25. Magnetic and structural study of (ZnTe)/Co core-shell nanowires grown by molecular beam epitaxy IF: 0,53
  Autorzy:
  P. A. Misiuna, P. Dłużewski, T. Wojciechowski, S. Lewińska, A. Ślawska-Waniewska, A. Wawro, M. Wiater, T. Wojtowicz, and L. T. Baczewski
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2015, tom: 127, strony: 517-519), Wydawca: Institute of Physics, PAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.517 - link do publikacji
 26. Access to long-term optical memories using photon echoes retrieved from semiconductor spins IF: 29,958
  Autorzy:
  L. Langer, S.V. Poltavtsev, I.A. Yugova, M. Salewski, D.R. Yakovlev, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I.A. Akimov, and M. Bayer
  Czasopismo:
  NATURE PHOTONICS (rok: 2014, tom: 8, strony: 851-857), Wydawca: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/NPHOTON.2014.219 - link do publikacji
 27. All-optical NMR in semiconductors provided by resonant cooling of nuclear spins interacting with electrons in the resonant spin amplification regime IF: 3,664
  Autorzy:
  E.A. Zhukov, A. Greilich, D.R. Yakovlev, K.V. Kavokin, I.A. Yugova, O.A. Yugov, D. Suter, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut, V.V. Petrov, Y. Dolgikh, A. Pawlis, and M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2014, tom: 90, strony: 085311-1 - 085311-11), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.085311 - link do publikacji
 28. Conductance resonances and crossing of the edge channels in the quantum Hall ferromagnet state of Cd(Mn)Te microstructures IF: 3,813
  Autorzy:
  E. Bobko, D. Płoch, D. Śnieżek, M. Majewicz, M. Fołtyn, T. Wojciechowski, S. Chusnutdinow, T. Wojtowicz, and J. Wróbel
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2019, tom: 99, strony: 195446-1 - 195446-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.195446 - link do publikacji
 29. Direct measurement of the long-range p-d exchange coupling in a ferromagnet-semiconuctor Co/CdMgTe/CdTe quantum well hybrid structure IF: 3,836
  Autorzy:
  I.A. Akimov, M. Salewski, I.V. Kalitukha, S.V. Poltavtsev, J. Debus, D. Kudlacik, V.F. Sapega, N.E. Kopteva, E. Kirstein, E.A. Zhukov, D.R. Yakovlev, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, V.L. Korenev, Y. Kusrayev, M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSCIAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 96, strony: 184412-1 - 184412-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.184412 - link do publikacji
 30. Electrostatic control of quantum Hall ferromagnetic transition: A step toward reconfigurable network of helical channels IF: 3,718
  Autorzy:
  A. Kazakov, G. Simion, Y. Lyanda-Geller, V. Kolkovsky, Z. Adamus, G. Karczewski, T. Wojtowicz, L.P. Rokhinson
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 94, strony: 075309-1 - 075309-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.075309 - link do publikacji
 31. Low temperature processing of nanostructures based on II-VI semiconductors quantum wells IF: 0,604
  Autorzy:
  M. Majewicz, D. Śnieżek, T. Wojciechowski, E. Baran, P. Nowicki, T. Wojtowicz, and J. Wróbel
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2014, tom: 126, strony: 1174 - 1176), Wydawca: Institute of Physics, PAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.1174 - link do publikacji
 32. Magnetic quantum ratchet effect in (Cd,Mn)Te- and CdTe-based quantum well structures with a lateral asymmetric superlattice IF: 3,836
  Autorzy:
  P. Faltermeier, G.V. Budkin, J. Unverzagt, S. Hubmann, A. Pfaller, V.V. Bel'kov, L.E. Golub, E.L. Ivchenko, Z. Adamus, G. Karczewski, T. Wojtowicz, V. V. Popov, D.V. Fateev, D.A. Kozlov, D. Weiss, S.D. Ganichev
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 95, strony: 155442-1 - 155442-12), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.155442 - link do publikacji
 33. Nonlocal resistance and its fluctuations in microstructures of band-inverted HgTe/(Hg,Cd)Te quantum wells IF: 3,767
  Autorzy:
  G. Grabecki, J. Wróbel, M. Czapkiewicz, Ł. Cywiński, S. Gierałtowska, E. Guziewicz, M. Zholudev, V. Gavrilenko, N. N. Mikhailov, S. A. Dvoretski, F. Teppe, W. Knap, and T. Dietl
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2013, tom: 88, strony: 165309-1 - 165309-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.165309 - link do publikacji
 34. Optical orientation of hole magnetic polarons in (Cd,Mn)Te/(Cd,Mn,Mg)Te quantum wells IF: 3,718
  Autorzy:
  E.A. Zhukov, Y. Kusrayev, K.V. Kavokin, D.R. Yakovlev, J. Debus, A. Schwan, I.A. Akimov, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut, M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 93, strony: 245305-1 - 245305-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.245305 - link do publikacji
 35. Structural and magnetic properties of hybrid ferromagnetic metal/semiconductor (ZnTe)/Co core-shell nanowires IF: 1,698
  Autorzy:
  P. A. Misiuna, P. Dłużewski, T. Wojciechowski, E. Milińska, B. Kurowska, M. Wiater, A. Wawro, T. Wojtowicz, and L. T. Baczewski
  Czasopismo:
  JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH (rok: 2015, tom: 412, strony: 80-86), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2014.11.031 - link do publikacji
 36. Terahertz dynamics of lattice vibrations in Au/CdTe plasmonic crystals: Photoinduced segregation of Te and enhancement of optical response IF: 3,718
  Autorzy:
  L.E. Kreilkamp, I.A. Akimov, V.I. Belotelov, B.A. Glavin, L.V. Litvin, A. Rudzinski, M. Kahl, R. Jede, M. Wiater, T. Wojtowicz, G. Karczewski, D.R. Yakovlev, M. Bayer
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 93, strony: 125404-1 - 125404-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.125404 - link do publikacji
 37. Terahertz radiation from magnetic excitations in diluted magnetic semiconductors IF: 7,943
  Autorzy:
  R. Rungsawang, F. Perez, D. Oustinov, J. Gómez, V. Kolkovsky, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Madéo, N. Jukam, S. Dhillon, and J. Tignon
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2013, tom: 110, strony: 177203-1 - 177203-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. H-shaped Cd(Mn)Te Nanostructure For the Observation of Inverse Spin Hall Effect (ISHE)
  Autorzy:
  Z. Adamus, R. Rudniewski, E. Bobko, M. Aleszkiewicz, K. Fronc, T. Wojtowicz, and J. Wróbel
  Konferencja:
  47th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2018, ), Wydawca: Institue of Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja June 16-22
  Status:
  Opublikowana
 2. Półprzewodnikowe struktury kwantowe o programowalnych własnościach spinowych - od technologii do zastosowań w badaniach podstawowych i aplikacyjnych
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  XLIII Zjazd Fizyków Polskich, Kielce (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Fizyczne
  Data:
  konferencja 6-11 Września
  Status:
  Opublikowana
 3. Quantum transport in n-type microstructure CdMgTe/Cd(Mn)Te
  Autorzy:
  E. Bobko, D. Śnieżek, D. Płoch, M. Majewicz, M. Fołtyn, M. Wiater, T. Wojtowicz, E.M. Sheregii, J. Wróbel
  Konferencja:
  International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors (rok: 2016, ), Wydawca: University of Rzeszów
  Data:
  konferencja May 22-25
  Status:
  Opublikowana
 4. The state of the art in MBE growth of telluride nanostructures
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors (rok: 2016, ), Wydawca: University of Rzeszów
  Data:
  konferencja May 22-25
  Status:
  Opublikowana
 5. Energy gap variation and valence band mixing in strained (Zn,Mn)Te/(Zn,Mg)Te core/shell nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Szymura, Ł. Kłopotowski, M. Wiater, W. Zaleszczyk, J. Suffczyński, T. Smoleński, P. Kossacki, E. Janik, M. Zieliński, S. Kret, T. Wojciechowski, L. T. Baczewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Konferencja:
  44th "Jaszowiec" 2015 International School & Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Physics, PAS
  Data:
  konferencja June 20 – 25
  Status:
  Opublikowana
 6. Scanning Kerr rotation measurements of etched channels in CdTe quantum wells
  Autorzy:
  R. Rudniewski, M. Szot, K. Karpińska, Ł. Kłopotowski, M. Wiater, Z. Adamus, T. Wojciechowski, L. Kowalczyk, T. Story, and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  47th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2018, ), Wydawca: Institue of Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja June 16-22
  Status:
  Opublikowana
 7. Fabrication of CdMgTe/Cd(Mn)Te QW with the application of high-resolution electron-beam lithography
  Autorzy:
  E. Bobko, D. Płoch, M. Wiater, T. Wojtowicz, E.M. Sheregii, J. Wróbel
  Konferencja:
  International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors (rok: 2016, ), Wydawca: University of Rzeszów
  Data:
  konferencja May 22-25
  Status:
  Opublikowana
 8. Mobility of the two-dimensional electron gas in modulation doped CdTe quantum well structures with gate controlled electron concentration
  Autorzy:
  V. Kolkovsky, Z. Adamus, M. Wiater, A. Sulich, G. Karczewski, A. Kazakov, L. P. Rokhinson, and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Institut des Nanosciences, Paris
  Data:
  konferencja September 13-18
  Status:
  Opublikowana
 9. Spin engineering in diluted magnetic semiconductor nanostructures
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  International Conference "Spin physics, spin chemistry and spin technology" (rok: 2015, ), Wydawca: Ioffe Institute, Saint Petersburg
  Data:
  konferencja June 1-5
  Status:
  Opublikowana
 10. Towards high mobility 2DEG in CdTe quantum wells doped with Indium
  Autorzy:
  R. Rudniewski, W. Zaleszczyk, M. Wiater, Z. Adamus, T. Wojciechowski, and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  47th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2018, ), Wydawca: Institue of Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja June 16-22
  Status:
  Opublikowana
 11. (Cd,Mn)Te-based quantum structures with ultra-high mobility 2D electron gas: from technology to basic and applied research
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Institue of Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja June 22-27
  Status:
  Opublikowana
 12. Transport properties of the two-dimensional electron gas in modulation doped CdTe quantum well structures
  Autorzy:
  V. Kolkovsky, Z. Adamus, M. Wiater, A. Sulich, G. Karczewski, A. Kazakov, L. P. Rokhinson, and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  44th "Jaszowiec" 2015 International School & Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Physics, PAS
  Data:
  konferencja June 20 – 25
  Status:
  Opublikowana
 13. (Cd, Mn)Te – based quantum structures for electrical gate control of Lande g-factor of two-dimensional electron gas
  Autorzy:
  V. Kolkovsky, Z. Adamus, M. Wiater, G. Karczewski, A. Kozakov, L. Rokhinson, and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  43-rd "Jaszowiec" 2014 International School and Conference on the Physics of Semiconducting Compounds (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Physics, PAS
  Data:
  konferencja June 7-12
  Status:
  Opublikowana
 14. Advances and perspectives in II-VI telluride heterostructures
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Institut des Nanosciences, Paris
  Data:
  konferencja September 13-18
  Status:
  Opublikowana
 15. Coherent optical spectroscopy of charged exciton complexes in semiconductor nanostructures
  Autorzy:
  A.V. Akimov, S.V. Poltavtsev, M. Salewski, O.A. Yugov, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, M. Reichelt, T. Meier, D.R. Yakovlev, and M. Bayer
  Konferencja:
  Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XXII (rok: 2018, ), Wydawca: Proceedings of SPIE Vol. 1530, The international society for optics and photonics
  Data:
  konferencja January 29-31
  Status:
  Opublikowana
 16. II-VI diluted magnetc semiconductor nanostructures for spintronic research
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems and 16th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (rok: 2013, ), Wydawca: Wrocław University of Technology
  Data:
  konferencja July 1-4
  Status:
  Opublikowana
 17. MBE-Grown II-VI Diluted Magnetic Semiconductor Nanostructures for Spintronic Research
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (rok: 2014, ), Wydawca: American Vacuum Society
  Data:
  konferencja September 7-12
  Status:
  Opublikowana
 18. Spintronic research with (Cd,Mn)Te-based diluted magnetic semiconductor quantum structures
  Autorzy:
  T. Wojtowicz
  Konferencja:
  The European Conference Physics of Magnetism 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics, PAS and Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University
  Data:
  konferencja June 23-27
  Status:
  Opublikowana
 19. Thermally evaporated HgTe layers as planar ohmic contacts for CdTe and CdMnTe quantum wells
  Autorzy:
  D. Śnieżek, P. Nowicki, T. Wojciechowski, E. Bobko, G. Grabecki, T. Wojtowicz, A. Mycielski, and J. Wróbel
  Konferencja:
  44th "Jaszowiec" 2015 International School & Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Physics, PAS
  Data:
  konferencja June 20 – 25
  Status:
  Opublikowana
 1. 2D electron gas in chalcogenide multilayers
  Autorzy:
  A. Kazakov and T. Wojtowicz
  Książka:
  Chalcogenide semiconductors : from 3D to 2D and beyond (rok: 2019, tom: 1, strony: 189 - 234), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana