Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

2012/06/A/ST1/00262

Słowa kluczowe:

Układy niegładkie modelowanie zjawisk kontaktowych równania różniczkowe cząstkowe analiza wielowartościowa analiza numeryczna subróżniczka Clarke'a inkluzje nieliniowe zagadnienia z ograniczeniami zbiory gwiaździste superpotencjały niewypukłe nierówności wariacyjne i hemiwariacyjne dobre postawienie problemu punkt krytyczny punkt stały penalizacja regularyzacja wrażliwość sprężystość lepkosprężystość lepkoplastyczność piezoelektryczność mechanika płynów zagadnienie Signoriniego histereza zużycie przyleganie zniszczenie prawa konstytutywne tarcie półprzepuszczalność efekty naskórkowe implusy statyczny quasistatyczny dynamiczny metoda znikającego przyspieszenia zachowanie asymptotyczne atraktor zagadnienia dyskretne metoda wzmocnionego lagranżjanu metoda różnic skończonych metoda elementów skończonych metoda Galerkina optymalizacja niewypukła metoda wiązki proksymalnej metody zbioru aktywnego oszacownia błędu symulacje.

Deskryptory:

  • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe
  • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach
  • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Migórski 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 1 864 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-18

Zakończenie projektu: 2019-04-17

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony