Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej próbek stałych i ciekłych w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej: od makro do mikroanalityki

2012/06/A/ST4/00382

Słowa kluczowe:

procedury rozkładu próbek bionieorganiczna analiza specjacyjna analiza śladowa techniki sprzężone źródła wzbudzenia makro i mikro plazmy mikrofalowej certyfikowane materiały odniesienia próbki rzeczywiste optyczna spektrometria emisyjna i absorpcyjna mikropróbkowanie elektroforeza kapilarna miniaturowe systemy analityczne "zielona chemia analityczna"

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Matusiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 1 795 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-18

Zakończenie projektu: 2016-10-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Cieczowy mikroreaktor chemiczny (2 szt.). Za kwotę 30 000 PLN
 2. System ekstrakcyjny cząstek stałych (SPX). Za kwotę 70 000 PLN
 3. Elektromagnetyczny indukcyjny reaktor chemiczny (2 szt.). Za kwotę 40 000 PLN
 4. Miniaturowe systemy analityczne: mikro-chip mikrofalowa plazma, mikro-chip elektroforeza kapilarna, mikro-rozpylacz ultradźwiękowy (3 szt.). Za kwotę 60 000 PLN
 5. Miniaturowy optyczny CCD spektrometr emisyjny. Za kwotę 50 000 PLN
 6. System laserowego odparowania (LA). Za kwotę 500 000 PLN
 7. Wnęka mikrofalowa pola magnetycznego, wnęka mikrofalowa z plazmą rotacyjną (2 szt.). Za kwotę 60 000 PLN
 8. Zestaw do wprowadzania próbek.
 9. Miniaturowy system modułowy: pompa ciśnieniowa, miernik przepływu mikrolitowych objętości cieczy, chip mikroprzepływowy (3 szt.). Za kwotę 48 406 PLN
 10. Antywibracyjny stół aparaturowy. Za kwotę 4 723 PLN
 11. Spektrofluorymetr. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Pressurized flow solubilization system using electromagnetic induction heating technique for simultaneous determination of inorganic elements (Ba, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Pb, Sr, Zn) in sonicate slurries of biological materials by microwave induced plasma optical emission spectrometry (MIP-OES) IF: 1,129
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Journal of the Brazilian Chemical Society (rok: 2016, tom: 27, strony: 584-590), Wydawca: Sociedade Brasileira de Quimica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5935/0103-5053.20150294 - link do publikacji
 2. Simultaneous determination of As, Bi, Sb, Se and Sn by microwave induced plasma spectrometry using a quadruple-mode microflow ultrasonic nebulizer for in situ hydride generation with internal standardization IF: 2,893
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Slachciński
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2017, tom: Volume 131, strony: 70–78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2016.11.017 - link do publikacji
 3. Ultrasonic nebulization/UV photolysis vapor generation sample introduction system for the determination of conventional hydride (As,Bi,Sb,Se,Sn) and cold vapor (Hg,Cd) generation elements in reference materials in the presence of acetic acid by microwave-induced plasma spectrometry IF: 0,667
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Spectroscopy Letters (rok: 2013, tom: 46, strony: 315-326), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2012.725702 - link do publikacji
 4. Analytical evaluation of a quadruple-mode micro-flow ultrasonic nebulizer for sample introduction in microwave induced plasma spectrometry IF: 2,893
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2017, tom: 130, strony: 345-352), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Trace determination of Hg together with As, Sb, Se by miniaturized optical emission spectrometry integrated with chemical vapor generation and capacitively coupled argon microwave miniplasma discharge IF: 3,289
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part B (rok: 2017, tom: 133, strony: 52–59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sab.2017.04.010 - link do publikacji
 6. Development of interface for online coupling of micro-fluidic chip-based photo-micro-reactor/ultrasonic nebulization with microwave induced plasma spectrometry and its application in simultaneous determination of inorganic trace elements in biological materials IF: 2,746
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2015, tom: 119, strony: 133-139), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2014.11.009 - link do publikacji
 7. Recent achievements in sample introduction systems for use in chemical vapor generation plasma optical emission and mass spectrometry: From macro- to microanalytics IF: 2,915
  Autorzy:
  M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Applied Spectroscopy Reviews (rok: 2014, tom: 49, strony: 271-321), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/05704928.2013.823547 - link do publikacji
 8. Sample Preparation for Inorganic Trace Element Analysis
  Autorzy:
  Henryk Matusiewicz
  Czasopismo:
  Physical Sciences Reviews (rok: 2017, tom: 2, strony: 20455), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/psr-2017-8001 - link do publikacji
 9. Task specific ionic liquid-coated PTFE tube for solid-phase microextraction prior to chemical and photo-induced mercury cold vapour generation IF: 2,879
  Autorzy:
  E. Stanisz, J. Werner, H. Matusiewicz
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2014, tom: 114, strony: 229-237), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2014.01.007 - link do publikacji
 10. Evaluation of five phase digitally controlled rotating field plasma source for photochemical mercury vapor generation optical emission spectrometry IF: 1,394
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński, P. Pawłowski, M. Portalski
  Czasopismo:
  Analytical Sciences (rok: 2015, tom: 31, strony: 987-995), Wydawca: The Japan Society for Analytical Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2116/analsci.31.987 - link do publikacji
 11. Sequential multi-element determination of iron and zinc in water samples by high-resolution continuum source graphite furnace atomic absoprtion spectrometry after column solid-phase extraction onto multiwalled carbon nanotubes IF: 3,583
  Autorzy:
  M. Krawczyk, M. Jeszka-Skowron, H. Matusiewicz
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2014, tom: 117, strony: 138-143), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2014.06.023 - link do publikacji
 12. Development of a one-step microwave-assisted subcritical water extraction for simultaneous determination of inorganic elements (Ba,Ca,Cu,Fe,Mg,Mn,Na,Pb,Sr,Zn) in reference materials by microwave induced plasma spectrometry IF: 2,879
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Slachciński
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2014, tom: 115, strony: 44722), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2014.02.002 - link do publikacji
 13. Generation of volatile copper species after in situ ionic liquid formation dispersive liquid-liquid microextraction prior to atomic absorption spectrometric detection IF: 3,511
  Autorzy:
  E. Stanisz, A. Zgoła-Grześkowiak, H. Matusiewicz
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2014, tom: 129, strony: 254-262), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2014.05.048 - link do publikacji
 14. Potential release of in vivo trace metals from metallic medical implants in the human body: From ion to nanoparticles - A systematic analytical review IF: 5,093
  Autorzy:
  H. Matusiewicz
  Czasopismo:
  Acta Biomaterialia (rok: 2014, tom: 14, strony: 2379-2403), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actbio.2014.02.027 - link do publikacji
 15. Solid-phase extraction with multiwalled carbonnanotubes prior to photochemical generation of cadmium coupled to high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry IF: 3,396
  Autorzy:
  E. Stanisz, M. Krawczyk, H. Matusiewicz
  Czasopismo:
  J. Anal. At. Spectrom (rok: 2014, tom: 29, strony: 2388–2397), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4JA00278D - link do publikacji
 16. Ultrasonic nebulization, multimode sample introduction system for simultaneous determination of hydride-forming, cold vapor, and non-hydride-forming elements by microwave-induced plasma spectrometry IF: 0,667
  Autorzy:
  H. Matusiewicz, M. Ślachciński
  Czasopismo:
  Spectroscopy Letters (rok: 2014, tom: 47, strony: 415-426), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2013.804421 - link do publikacji
 17. A Comparison of Electrothermal Vaporization and Laser Ablation for the Determination of Trace Elements in Solid Samples by Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry IF: 0,717
  Autorzy:
  Henryk Matusiewicz and Mariusz Ślachciński
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2018, tom: 25 (2), strony: 44585), Wydawca: DE GRUYTER OPEN
  Status:
  Przyjęta do publikacji