Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania właściwości adsorpcyjnych, fotokatalitycznych i dezynfekcyjnych TiO2 funkcjonalizowanego depozytami grafenu

2012/06/A/ST5/00226

Słowa kluczowe:

fotokataliza ditlenek tytanu grafen depozyty grafenu właściwości adsorpcyjne aktywność fotokatalityczna pod promieniowaniem UV i widzialnym oczyszczanie wody żywotność fotokatalizatora

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Antoni Morawski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 104 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2017-06-25

Planowany czas trwania projektu: 51 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr fotoelektryczny do pomiaru wydajności kwantowej półprzewodników.
 2. Waga sedymentacyjna. Za kwotę 82 000 PLN
 3. Zestaw do pomiaru kąta zwilżania. Za kwotę 40 000 PLN
 4. Bioreaktor. Za kwotę 80 000 PLN
 5. Dwustopniowy zestaw pomp próżniowych. Za kwotę 60 000 PLN
 6. Komora z termostatem. Za kwotę 30 000 PLN
 7. Komputer (2 szt.). Za kwotę 10 410 PLN
 8. Piec próżniowy. Za kwotę 100 000 PLN
 9. Wirówka. Za kwotę 28 000 PLN
 10. pehametr. Za kwotę 10 000 PLN
 11. Mieszadła magnetyczne (6 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 12. Mętnościomierz. Za kwotę 25 000 PLN
 13. Reaktor fotokatalityczny. Za kwotę 15 000 PLN
 14. Cieplarka. Za kwotę 10 000 PLN
 15. Reaktory fotokatalityczne (2 szt.). Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (44)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Adsorption of carbon dioxide on TEPA-modified TiO2 /titanate composite nanorods IF: 3,269
  Autorzy:
  Joanna Kapica-Kozar, Beata Michalkiewicz, Rafal J. Wróbel, Sylwia Mozia, Ewa Piróg, Ewelina Kusiak-Nejman, Jarosław Serafin, Antoni W. Morawski, Urszula Narkiewicz
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 41(16), strony: 7870-7885), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nj01549f - link do publikacji
 2. Badania nad przeciwgrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych IF: 0,367
  Autorzy:
  A. Markowska-Szczupak, M. Tomaszewska, A. Morszczyna, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 95 (2), strony: 1000-1004), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.XX - link do publikacji
 3. The role of adsorption in the photocatalytic decomposition of Orange II on carbon-modified TiO2 IF: 2,74
  Autorzy:
  S. Jafari, B. Tryba, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski, M. Sillanpää
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2016, tom: 220, strony: 504-512), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2016.02.014 - link do publikacji
 4. TiO2/glucose nanomaterials with enhanced antibacterial properties IF: 2,437
  Autorzy:
  A. Wanag, P. Rokicka, E. Kusiak-Nejman, A. Markowska-Szczupak, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2016, tom: 185, strony: 264-267), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2016.08.133 - link do publikacji
 5. Alkali- treated titanium dioxide as adsorbent for CO2 capture from air IF: 3,209
  Autorzy:
  J. Kapica-Kozar, E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, Ł. Kowalczyk, S. Mozia, R.J. Wróbel, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2015, tom: 202, strony: 241-249), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Modification of titanium dioxide with graphitic carbon from anthracene thermal decomposition as a promising method for visible-active photocatalysts preparation IF: 0,738
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, Ł. Kowalczyk, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Advanced Oxidation Technologies (rok: 2016, tom: 19, strony: 227-235), Wydawca: J.AOTs Sycamore Global Publications LLC
  Status:
  Opublikowana
 7. The effect of anatase and rutile crystallites isolated from titania P25 photocatalyst on growth of selected mould fungi IF: 2,96
  Autorzy:
  A. Markowska-Szczupak, K. Wang, P. Rokicka, M. Endo, Z. Wei, B. Ohtani, A.W. Morawski, E. Kowalska
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Biology (rok: 2015, tom: 151, strony: 54-62), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotobiol.2015.07.002 - link do publikacji
 8. Wpływ aktywności wody i temperatury na aktywność lipolityczną szczepów PENICILUM CHRYSOGENUM w pożywkach płynnych z olejami roślinnymi IF: 0,311
  Autorzy:
  K. Janda, A. Markowska-Szczupak, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość (rok: 2014, tom: 4 (95), strony: 88-96), Wydawca: Polskie Towarzystko Technologów Żywności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15193/ZNTJ/2014/95/088-096 - link do publikacji
 9. Attaching Titania Clusters of Various Size to Reduced Graphene Oxide and its Impact on the Conceivable Photocatalytic Behavior of the Junctions– a DFT/D+U and TD DFTB Modeling IF: 2,617
  Autorzy:
  Witold Piskorz, Filip Zasada, Gabriela Wójtowicz, Antoni Morawski, Wojciech Macyk, Zbigniew Sojka
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Złożona
 10. Antibacterial properties of TiO2 modified with reduced graphene oxide IF: 3,974
  Autorzy:
  Agnieszka Wanag, Paulina Rokicka, Ewelina Kusiak- Nejman, Joanna Kapica-Kozar, Rafał J. Wrobel, Agata Markowska-Szczupak, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2018, tom: 147, strony: 788-793), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoenv.2017.09.039 - link do publikacji
 11. Graphene oxide-TiO2 and reduced graphene oxide-TiO2 nanocomposites: Insight in charge-carrier lifetime measurements IF: 4,312
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag. Ł. Kowalczyk, J. Kapica-Kozar, C. Colbeau-Justin, M.G. Mendez Medrano, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2017, tom: 287, strony: 189-195), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2016.11.008Document - link do publikacji
 12. Magnetic properties of TiO2/graphitic carbon nanocomposites IF: 2,172
  Autorzy:
  Janusz Typek, Niko Guskos, Grzegorz Zolnierkiewicz, Malwina Pilarska, Aleksander Guskos, Ewelina Kusiak-Nejman, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Reviews of Advanced Materials Science (rok: 2019, tom: 58, strony: 107-122), Wydawca: Walter de Gruyter GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/rams-2019-0009 - link do publikacji
 13. Methylene blue decomposition on TiO2/reduced graphene oxide hybrid photocatalysts obtained by a two-step hydrothermal and calcination synthesis IF: 4,667
  Autorzy:
  Agnieszka Wanag, Ewelina Kusiak-Nejman, Joanna Kapica-Kozar, Łukasz Kowalczyk, Michał Zgrzebnicki, Beata tryba, Jacek Przepiórski, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: w druku, strony: brak), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2019.04.078 - link do publikacji
 14. The photocatalytic performance of benzene- modified TiO2 photocatalysts under UV-vis light irradiation IF: 1,106
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, Ł. Kowalczyk, B. Tryba, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Advanced Oxidation Technologies (rok: 2015, tom: 18(2), strony: 204-210), Wydawca: Science & Technology Network, Inc.
  Status:
  Opublikowana
 15. The photocatalytic performance of thermally prepared TiO2/C photocatalysts under artificial solar light IF: 0,723
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Micro and Nano Letters (rok: 2016, tom: 11, strony: 202-206), Wydawca: Inst. Engineering Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1049/mnl.2015.0507 - link do publikacji
 16. Hybrid carbon-TiO2 spheres: Investigation of structure, morphology and spectroscopic studies IF: 4,439
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, R.J. Wróbel, J. Kapica-Kozar, A. Wanag, K. Szymańska, E. Mijowska, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 469, strony: 684-690), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.11.093 - link do publikacji
 17. Influence of titanium dioxide modification on the antibacterial properties IF: 0,725
  Autorzy:
  Paulina Rokicka, Agata Markowska-Szczupak, Łukasz Kowalczyk, Ewa Kowalska, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2016, tom: 18(4), strony: 56-64), Wydawca: De Gruyter Open Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2016-0071 - link do publikacji
 18. Magnetic properties of nickel doped titanium dioxide: A case of Ni,N-TiO2 nanocomposites IF: 1,245
  Autorzy:
  J. Typek, N. Guskos, G. Zolnierkiewicz, S. Mozia, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Reviews on Advanced Materials Science (rok: 2016, tom: 44, strony: 407-419), Wydawca: Institute of Problems of Mechanical Engineering Russian Academy of Sciences (IPME RAS)
  Status:
  Opublikowana
 19. Nitrogen-Modified Titanium Dioxide as an Adsorbent for Gaseous SO2 IF: 0,93
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica, Ł. Kowalczyk, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  Adsorption Science and Technology (rok: 2014, tom: 32 (5), strony: 403-412), Wydawca: Multi-Science Publishing Co. Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1260/0263-6174.32.5.403 - link do publikacji
 20. Photocatalytic degradation of acetic acid in the presence of visible light-active TiO2-reduced graphene oxide photocatalysts IF: 4,312
  Autorzy:
  A.W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, R.J. Wróbel, B. Ohtani, M. Aksienionek, L. Lipińska
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2017, tom: 280, strony: 108-113), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2016.05.055 - link do publikacji
 21. Preparation and characterization of TiO2 thermally modified with cyclohexane vapours IF: 0,365
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  International Journal of Materials and Product Technology (rok: 2016, tom: 52, strony: 286-297), Wydawca: Inderscience Enterprises Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1504/IJMPT.2016.075501 - link do publikacji
 22. Photocatalytic mineralization of gaseous acetaldehyde on nitrogen-modified TiO2 photocatalysts thin film IF: 1,264
  Autorzy:
  Łukasz Kowalczyk, Agnieszka Wanag, Ewelina Kusiak-Nejman, Joanna Kapica-Kozar, Beata tryba, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Złożona
 23. Assessment of the suitability of the one-step hydrothermal method for preparation of non-covalently/covalently-bonded TiO2/graphene-based hybrids IF: 3,504
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman; Dariusz Moszyński, Joanna Kapica-Kozar, Agnieszka Wanag, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8(9), strony: 647 (1-17)), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8090647 - link do publikacji
 24. Effect of water activity and titania P25 photocatalyst on inactivation of pathogenic fungi-contribution to the protection of public health IF: 0,533
  Autorzy:
  A. Markowska-Szczupak, K. Janda, K. Wang, A.W. Morawski, E. Kowalska
  Czasopismo:
  Central European Journal of Public Health (rok: 2015, tom: 23 (3), strony: 198-202), Wydawca: National Institute of Public Health
  Status:
  Opublikowana
 25. Synthesis and characterization of TiO2/graphitic carbon nanocomposites with enhanced photocatalytic performance IF: 4,439
  Autorzy:
  Agnieszka Wanag, Ewelina Kusiak- Nejman, Łukasz Kowalczyk, Joanna Kapica- Kozar, Bunsho Ohtani, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 437, strony: 441-450), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.07.298 - link do publikacji
 26. TiO2/graphene-based nanocomposites for water treatment: A brief overview of charge carrier transfer, antimicrobial and photocatalytic performance IF: 11,698
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2019, tom: 253, strony: 179-186), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2019.04.055 - link do publikacji
 27. Wpływ ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym na przeżywalność i kiełkowanie zarodników grzybów pleśniowych (Influence of titanium dioxide activated under visible light on fungal spores survival and germination). IF: 0,61
  Autorzy:
  Daria Kądziołka, Paulina Rokicka, Agata Markowska-Szczupak, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Medycyna Pracy (rok: 2018, tom: 69, strony: 59-65), Wydawca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13075/mp.5893.00652 - link do publikacji
 28. Nitrogen modified TiO2 as an photoactive material for decomposition of acetaldehyde under UV-Vis light IF: 2,625
  Autorzy:
  Beata Tryba, Shila Jafari, Mika Sillanpää, Magdalena Woźniak, Łukasz Kowalczyk, Antoni W. Morawski, Christophe Colbeau-Justin, Grzegorz Żołnierkiewicz, Niko Guskos
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Złożona
 29. Preparation of TiO2 via sol-gel method. Effect of brookite phase on the photocatalytic decomposition of acetaldehyde under UV-Vis IF: 1,575
  Autorzy:
  Beata Tryba, Magdalena Kaźmierczak, Magdalena Woźniak, Shila Jafari, Mika Sillanpää, Łukasz Kowalczyk, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Sol-Gel Science and Technology (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Złożona
 1. Acetic acid decomposition in the prersence of titanium dioxide-rduced graphene oxide nanocomposites
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, B. Ohtani, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska, A.W. Morawski
  Konferencja:
  I Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2015, ), Wydawca: Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 27-29 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Antibacterial properties of photocatalysts based on titanium dioxide
  Autorzy:
  Paulina Rokicka, Łukasz Kowalczyk, Agata Markowska-Szczupak, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Drukarnia Quick-Druk Łódź
  Data:
  konferencja 27-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Carbon modification of TiO2 with butyl alcohols as a promising route of photocatalysts preparation
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Magdalena Janus, Beata Tryba, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Semiconductor Photochemistry SP4 (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Chemical Technology, Prague
  Data:
  konferencja 23-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. EPR Study of N-TiO2 Nanocomposites Subjected to Different Annealing and Rinsing Processes
  Autorzy:
  Aleksander Guskos, Niko. Guskos, Grzegorz Zolnierkiwicz, Janusz Typek, Diana Dolat, Ewelina Kusiak-Nejman, Antoni Morawski
  Konferencja:
  The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA'17 (rok: 2017, ), Wydawca: BOP s.c.
  Data:
  konferencja 25-29 września
  Status:
  Opublikowana
 5. EPR study of TiO2 modified with benzene vapors at different temperatures
  Autorzy:
  N. Guskos, G. Zolnierkiewicz, J. Typek, E. Pilawska, S. Glenis, A. Diamantopoulou, A. Guskos, E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Konferencja:
  The 12th Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA'15 (rok: 2015, ), Wydawca: BOP s.c.
  Data:
  konferencja 06-12 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Hybid carbon-TiO2 spheres: Investigation of structure, morphology and spectroscopic studies
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka Wanag, Rafał J. Wróbel, Łukasz Kowalczyk, Joanna Kapica-Kozar, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes EAAOP5 (rok: 2017, ), Wydawca: University of Chemistry and Technology, Prague, KANAG-TISK, s.r.o.
  Data:
  konferencja 25-30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of Calcination Temperature on Magnetic Properties of Benzene Modified TiO2 Nanoparticles
  Autorzy:
  Niko Guskos, Grzegorz Zolnierkiwicz, Janusz Typek, Ewa Pilawska, Aleksander Guskos, Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka Wanag, Joanna Kapica-Kozar, Antoni Morawski
  Konferencja:
  The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA'17 (rok: 2017, ), Wydawca: BOP s.c.
  Data:
  konferencja 25-29 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Photocatalytic mineralization of gaseous acetaldehyde on nitrogen modified TiO2
  Autorzy:
  L. Kowalczyk, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Konferencja:
  9th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications SPEA 9 (rok: 2016, ), Wydawca: Universite de Strasbourg
  Data:
  konferencja 13-17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Preparation of carbon-TiO2 photocatalysts by thermal modification with cyclohexane
  Autorzy:
  A.M. Wanag, E. Kusiak-Nejman, Ł. Kowalczyk, J. Kapica, E. Piróg, A.W. Morawski
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. J. Habera, Drukarnia "Attyka", Kraków
  Data:
  konferencja 19-21 marca
  Status:
  Opublikowana
 10. Preparation of visible light- active TiO2 by thermal modification with naphthalene
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka M. Wanag, Łukasz Kowalczyk, Joanna Kapica, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces Workshop PSS2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Manchester Metropolitan University
  Data:
  konferencja 12-13 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 11. Preparatyka i charakterystyka ditlenku tytanu funkcjonalizowanego depozytami grafenu
  Autorzy:
  A.M. Wanag, E. Kusiak-Nejman, Ł. Kowalczyk, J. Kapica, A.W. Morawski
  Konferencja:
  II Sympozjum nt. "Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014)" (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 08-09 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. Preparatyka i charakterystyka nanomateriałów TiO2/grafen wykorzystywanych do oczyszczania wody
  Autorzy:
  Agnieszka Wanag, Paulina Rokicka, Ewelina Kusiak-Nejman, Łukasz Kowalczyk, Joanna Kapica-Kozar, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  NanoBioMateriały: teoria i praktyka NABIOMA 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 29-31 maja
  Status:
  Opublikowana
 13. TiO2 Glucose Nanomaterials with Enhanced Photocatalytic and Antibacterial Properties
  Autorzy:
  A.W. Morawski, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica, L. Kowalczyk, P. Rokicka, A. Markowska-Szczupak
  Konferencja:
  The 21st International Conference on Semiconductor Photolatalysis&Solar Energy Conversion SPASEC-21 (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny konferencji
  Data:
  konferencja 13-16 listopada
  Status:
  Opublikowana
 14. Adsorption abilities of TiO2/rGO nanocomposites
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, A. Wanag, Ł. Kowalczyk, A.W. Morawski
  Konferencja:
  II Krajowa konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Antybakteryjne właściwości fotokatalizatorów TiO2/C modyfikowanych sacharozą
  Autorzy:
  Paulina Rokicka, Agnieszka Wanag, Ewelina Kusiak-Nejman, Agata Markowska-Szczupak, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  NanoBioMateriały: teoria i praktyka NABIOMA 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 29-31 maja
  Status:
  Opublikowana
 16. Photocatalytic performance and sorption abilities of the TiO2_R-OH_graphene photocatalysts
  Autorzy:
  A.W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, A.Wanag, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, C. Colbeau-Justin, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska
  Konferencja:
  The 20th International Conference on Semiconductor Photocatalysis ans Solar Energy Conversion SPASEC-20 (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 16-19 listopada
  Status:
  Opublikowana
 17. Photocatalytic performance of TiO2 photocatalysts thermally modified with benzene vapours
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, A.W. Morawski
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Kata;izy i Fotochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Drukarnia "Attyka" Kraków
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 18. Preparation and Characterization of TiO2 – Graphene Photocatalysts for Water Purification
  Autorzy:
  A.W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica, L.Kowalczyk, B. Tryba, S. Mozia, M. Aksienionek, M. Woluntarski, L. Lipińska
  Konferencja:
  The 19th International Conference on Semiconductor Photocatalysis ans Solar Energy Conversion SPASEC-19 (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 17-20 listopada
  Status:
  Opublikowana
 19. Preparation of visible light- responsive TiO2 by hydrothermal modification with arenes
  Autorzy:
  Agnieszka M. Wanag, Ewelina Kusiak-Nejman, Sylwia Mozia, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  VI Polish Conference on Nanotechnology (rok: 2013, ), Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J.
  Data:
  konferencja 09-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 20. Studies on the adsorption and photocatalytic decomposition of dyes on hybrid TiO2/graphene materials
  Autorzy:
  Antoni W. Morawski, Agnieszka Wanag, Ewelina Kusiak-Nejman, Joanna Kapica, Łukasz Kowalczyk, Rafał J. Wróbel
  Konferencja:
  The 2nd International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability NPM-2 (rok: 2017, ), Wydawca: National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia
  Data:
  konferencja 2-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 21. Application of TiO2/graphene nanocomposites for water treatment
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska, A.W. Morawski
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 8 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 22. Badania antybakteryjnych właściwości modyfikowanych fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu
  Autorzy:
  P. Rokicka, A. Markowska-Szczupak, A.W. Morawski
  Konferencja:
  II Sympozjum nt. "Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014)" (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9 lipca
  Status:
  Opublikowana
 23. Progress in application of TiO2 photocatalysts for environmental problems
  Autorzy:
  A.W. Morawski, B. Tryba, S. Mozia, J. Przepiórski, M. Janus, A. Markowska-Szczupak, B. Michalkiewicz, K. Bubacz, P. Homa, D. Darowna, P. Brożek, A. Wanag, P. Rokicka, J. Kapica, D. Dolat, J. Grzechulska-Damszel, B. Ohtani
  Konferencja:
  CRC International Symposium on Novel Photocatalysts for Environmental Purification and Energy Generation (rok: 2014, ), Wydawca: Catalysis Research Center, Hokkaido University, Japan
  Data:
  konferencja 14 października
  Status:
  Opublikowana
 24. Separation of photoexcited charge-carriers in TiO2-GO and TiO2-rGO nanocomposites
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka Wanag, Joanna Kapica-Kozar, Łukasz Kowalczyk, Rafał J. Wróbel, Antoni W. Morawski, C. Colbeau-Justin
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fotochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Drukarnia "Attyka" Kraków
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana
 25. Sposób otrzymywania impregnowanego węgla aktywnego związkami żelaza do usuwania siarkowodoru z powietrza
  Autorzy:
  S. Rosiński, M. Grześkowiak, A. W. Morawski, J. Przepiórski
  Konferencja:
  II Sympozjum nt. "Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014)" (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 08-09 lipca
  Status:
  Opublikowana
 26. Studies on TiO2 modified with reduced graphene oxide
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, Ł. Kowalczyk, J. Kapica-Kozar, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska, A.W. Morawski
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Drukarnia Quick-Druk Łódź
  Data:
  konferencja 27-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 27. Titanium dioxide – graphene nanocomposites with enhanced photocatalytic activity under artificial solar light
  Autorzy:
  Antoni W. Morawski, Agnieszka Wanag, Ewelina Kusiak-Nejman, Joanna Kapica, Łukasz Kowalczyk, Magdalena Aksienionek, Michał Woluntarski, Ludwika Lipińska
  Konferencja:
  TOCAT7 KYOTO2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Catalysis Society of Japan
  Data:
  konferencja 01-06 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 28. Visible-light active TiO2 photocatalysts obtained by thermal modification of titanium dioxide with graphitic carbon from benzene
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, A.W. Morawski
  Konferencja:
  9th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications SPEA9 (rok: 2016, ), Wydawca: Universite de Strasbourg
  Data:
  konferencja 13-17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 29. Adsorption abilities of TiO2_R-OH_rGO nanocomposites
  Autorzy:
  E. Kusiak, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, A.W. Morawski, L. Lipińska, M. Aksienionek
  Konferencja:
  European Graphene Forum (rok: 2016, ), Wydawca: Setcor
  Data:
  konferencja 1-3 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 30. Antymikrobiologiczne właściwości fotokatalizatorów otrzymanych na bazie ditlenku tytanu
  Autorzy:
  Agata Markowska-Szczupak, Paulina Rokicka, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  Piąte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 16-18 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 31. Charge carrier separation in TiO2-graphene hybrid composites
  Autorzy:
  Antoni W. Morawski, Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka Wanag, Joanna Kapica-Koza, Christophe Colbeau-Justin
  Konferencja:
  Joint Symposium of The 2nd International Symposium on Recent Progress of Energy and Environmental Photocatalysis & The 23rd China-Japan Bilateral Symposium on Intelligent Electrophotonic Materials and Molecular Electronics (Photocatalysis 2 & SIEMME'23) (rok: 2017, ), Wydawca: Tokyo University of Science
  Data:
  konferencja 1-3 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 32. Effect of water activity on antifungal properties of TiO2 nanoparticles activated by visible light
  Autorzy:
  Alicja Molska, Agata Markowska-Szczupak, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Drukarnia Quick-Druk Łódź
  Data:
  konferencja 27-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 33. From Carbon Modification to Graphene Enhancement of TiO2 Photocatalysts
  Autorzy:
  A.W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar
  Konferencja:
  The First International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 7-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 34. Preparation and characterization of visible light-active TiO2 –reduced graphene oxide photocatalysts
  Autorzy:
  A.W. Morawski, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, B. Ohtani, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska
  Konferencja:
  4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP4 (rok: 2015, ), Wydawca: Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  Data:
  konferencja 21-24 października
  Status:
  Opublikowana
 35. Preparation of visible- light- active TiO2 by thermal modification with arenes
  Autorzy:
  Antoni W. Morawski, Ewelina Kusiak-Nejman, Agneszka M. Wanag
  Konferencja:
  Joint Conferences on Advanced Materials: The 10th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA'13 and The 12th Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter IMIM'13 (rok: 2013, ), Wydawca: BOP s.c.
  Data:
  konferencja 08-12 września
  Status:
  Opublikowana
 36. TiO2-GO and TiO2-rGO Nanocomposites: Investigation on Structure, Morphology, Spectroscopic and Magnetic Studies
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Dariusz Moszyński, Agnieszka Wanag, Joanna Kapica-Kozar, Łukasz Kowalczyk, Rafał J. Wróbel, Antoni W. Morawski, Niko Guskos
  Konferencja:
  European Graphene Forum EGF2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Setcor
  Data:
  konferencja 26-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 37. EPR Investigation of TiO2-GO and TiO2-rGO Nanocomposite Hybrids
  Autorzy:
  Niko Guskos, Grzegorz Zolnierkiwicz, Janusz Typek, Aleksander Guskos, Ewelina Kusiak-Nejman, Agnieszka Wanag, Joanna Kapica-Kozar, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA'17 (rok: 2017, ), Wydawca: BOP s.c.
  Data:
  konferencja 25-29 września
  Status:
  Opublikowana
 38. EPR Study of TiO2 Modified with Benzene Vapors at Different Temperatures
  Autorzy:
  N. Guskos, G. Zolnierkiewicz, J. Typek, A. Guskos, M. Pilarska, E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, L. Kowalczyk, A.W. Morawski
  Konferencja:
  The 13th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA'16 (rok: 2016, ), Wydawca: BOP s.c.
  Data:
  konferencja 3-10 września
  Status:
  Opublikowana
 39. Graphene and Graphene Oxide Funtionaization TiO2 for Visible Light Harvesting: ab initio Account for Stability, Bonding, Interface Charge Transfer and the Interface Curvature
  Autorzy:
  Filip Zasada, Garbiela Wójtowicz, Witold Piskorz, Antoni Morawski, Zbigniew Sojka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Phocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 16-19 maja
  Status:
  Opublikowana
 40. Photocatalytic removal of acetaldehyde from air on carbon modified TiO2
  Autorzy:
  A.W. Morawski, L. Kowalczyk, A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, B. Tryba
  Konferencja:
  9th International Conference on Environmental Catalysis 9th ICEC 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny konferencji
  Data:
  konferencja 10-13 lipca
  Status:
  Opublikowana
 41. Preparation and characterization of TiO2 modified with benzene
  Autorzy:
  A.M. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica, Ł. Kowalczyk, A.W. Morawski
  Konferencja:
  8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications SPEA8 (rok: 2014, ), Wydawca: Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 42. Preparation and characterization of titanium dioxide-graphene nanocomposites
  Autorzy:
  E. Kusiak-Nejman, A. Wanag, J. Kapica-Kozar, Ł. Kowalczyk, R.J. Wróbel, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska, A.W. Morawski
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Drukarnia "Attyka" Kraków
  Data:
  konferencja 16-19 marca
  Status:
  Opublikowana
 43. Studies on photocatalytic activity of titanium dioxide decorated with reduced graphene oxide
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, J. Kapica-Kozar, M. Aksienionek, J. Ostrowska, L. Lipińska, A.W. Morawski
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 8 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 44. TiO2/reduced graphene oxide nanocomposites-preparation and characterization
  Autorzy:
  A. Wanag, E. Kusiak, Ł. Kowalczyk, J. Kapica-Kozar, A.W. Morawski
  Konferencja:
  II Krajowa konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Magnetic Properties of Cobalt and Nitrogen Co-modified Titanium Dioxide Nanocomposites
  Autorzy:
  N. Guskos, J. Typek, G. Zolnierkiewicz, E. Kusiak-Nejman, S. Mozia, A.W. Morawski
  Książka:
  Nanomaterials for Security (rok: 2016, tom: brak, strony: 109-125), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana