Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Automatyczne, wysokoprzepustowe modelowanie struktur przestrzennych RNA

2012/06/A/ST6/00384

Słowa kluczowe:

automatyczne modelowanie wysokoprzepustowe struktura przestrzenna RNA logarytmy web serwer eksperymentalne mapowanie struktury RNA struktura 3D ludzkich pre-miRNA i retrowirusowych RNA

Deskryptory:

 • ST6_13: Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ryszard Adamiak 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 844 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-09

Zakończenie projektu: 2016-04-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputery przenośne typu laptop - 2 szt..
 2. GenomeLab GeXP Genetic Analysis System f-my Beckman. Za kwotę 490 000 PLN
 3. Mikro spektrofotometr NanoDrop ND-2000.
 4. Termocykler dla przeprowadzenia PCR techniką gradientową. Za kwotę 50 000 PLN
 5. Stacja graficzna Macintosh (Mac Pro One , Xe 2.8 GHz, RAM 3GB, HDD 1TB). Za kwotę 10 000 PLN
 6. ThermoMixer C.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Influence of RNA structural elements on Ty1 retrotransposition
  Autorzy:
  Katarzyna J. Purzycka, David J. Garfinkel, Jef D. Boeke and Stuart F.J. Le Grice
  Czasopismo:
  Mob. Genet. Elements (rok: 2013, tom: 3(2), strony: e25060), Wydawca: Landes Bioscience, czasopismo na rynku od maja 2011 r.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4161/mge.25060 - link do publikacji
 2. RNAComposer and RNA 3D structure prediction for nanotechnology IF: 3,645
  Autorzy:
  Marcin Biesiada, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Ryszard W. Adamiak, Katarzyna J. Purzycka
  Czasopismo:
  Methods (rok: 2016, tom: x, strony: x), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymeth.2016.03.010 - link do publikacji
 3. Ty1 retrovirus-like element Gag contains overlapping restriction factor and nucleic acid chaperone functions IF: 9,112
  Autorzy:
  Yuri Nishida, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Leszek Błaszczyk, Agniva Saha, Julita Gumna, David J. Garfinkel, and Katarzyna J. Purzycka
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Res. (rok: 2015, tom: 43, strony: 7414-7431), Wydawca: OXFORD PRESS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkv695 - link do publikacji
 4. Building the library of RNA 3D nucleotide conformations using the clustering approach IF: 1,284
  Autorzy:
  Tomasz Zok, Maciej Antczak, Martin Riedel, David Nebel, Thomas Villmann, Piotr Lukasiak, Jacek Blazewicz, Marta Szachniuk
  Czasopismo:
  Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. (rok: 2015, tom: Vol. 25, No. 3, strony: 689–700), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amcs-2015-0050 - link do publikacji
 5. New in silico approach to assessing RNA secondary structures with non-canonical base pairs IF: 2,576
  Autorzy:
  Agnieszka Rybarczyk, Natalia Szostak, Maciej Antczak, Tomasz Zok, Mariusz Popenda, Ryszard Adamiak, Jacek Blazewicz and Marta Szachniuk
  Czasopismo:
  BMC Bioinformatics (rok: 2015, tom: 16, strony: 267), Wydawca: BioMedCentral
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12859-015-0718-6 - link do publikacji
 6. RNAssess––a web server for quality assessment of RNA 3D structures IF: 9,112
  Autorzy:
  Piotr Lukasiak, Maciej Antczak, Tomasz Ratajczak, Marta Szachniuk, Mariusz Popenda, Ryszard W. Adamiak and Jacek Blazewicz
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Res. (rok: 2015, tom: 43, strony: W502–W506), Wydawca: OXFORD PRESS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkv557 - link do publikacji
 7. The matrix domain contributes to the nucleic acid chaperone activity of HIV‑2 Gag IF: 4,19
  Autorzy:
  Katarzyna Pachulska‑Wieczorek, Leszek Błaszczyk, Marcin Biesiada, Ryszard W. Adamiak and Katarzyna J. Purzycka
  Czasopismo:
  Retrovirology (rok: 2016, tom: 13, strony: 18), Wydawca: BioMedCentral
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12977-016-0245-1 - link do publikacji
 8. RNA-Puzzles Round II: assessment of RNA structure prediction programs applied to three large RNA structures IF: 4,605
  Autorzy:
  Miao, Zhichao; Adamiak, Ryszard W.; Blanchet, Marc-Frederick; et al.
  Czasopismo:
  RNA (rok: 2015, tom: 21(6), strony: 1066-1084), Wydawca: RNA Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1261/rna.049502.114 - link do publikacji
 9. New functionality of RNAComposer: application to shape the axis of miR160 precursor structure IF: 1,463
  Autorzy:
  Maciej Antczak, Mariusz Popenda, Tomasz Żok, Joanna Sarzyńska, Tomasz Ratajczak, Ryszard W. Adamiak, Marta Szachniuk
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, zeszyt RNA, strony: xxx), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1329 - link do publikacji
 10. Similarities and differences in the nucleic acid chaperone activity of HIV-2 and HIV-1 nucleocapsid proteins in vitro IF: 4,77
  Autorzy:
  Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Agnieszka K. Stefaniak, Katarzyna J. Purzycka
  Czasopismo:
  Retrovirology (rok: 2014, tom: e-11:54, strony: 54), Wydawca: BioMedCentral
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/1742-4690-11-54 - link do publikacji
 11. A self‑encoded capsid derivative restricts Ty1 retrotransposition in Saccharomyces IF: 2,682
  Autorzy:
  David J. Garfinkel, Jessica M. Tucker, Agniva Saha, Yuri Nishida, Katarzyna Pachulska‑Wieczorek, Leszek Błaszczyk, Katarzyna J. Purzycka
  Czasopismo:
  Current Genet. (rok: 2015, tom: x, strony: xxx), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00294-015-0550-6 - link do publikacji
 12. RNApdbee--a webserver to derive secondary structures from pdb files of knotted and unknotted RNAs IF: 8,8
  Autorzy:
  Maciej Antczak, Tomasz Zok, Mariusz Popenda, Piotr Lukasiak, Ryszard W. Adamiak, Jacek Blazewicz and Marta Szachniuk
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Res. (rok: 2014, tom: WebServerIssue, strony: W368-372), Wydawca: Oxford Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gku330 - link do publikacji
 13. RNA-Puzzles Round III: 3D RNA structure prediction of five riboswitches and one ribozyme IF: 4,605
  Autorzy:
  Miao, Zhichao; Adamiak, Ryszard W.; Antczak, Maciej; et al.
  Czasopismo:
  RNA (rok: 2017, tom: 23 (5), strony: 655-672), Wydawca: RNA Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1261/rna.060368.116 - link do publikacji
 14. Personalization of structural PDB files IF: 1,59
  Autorzy:
  Tomasz Woźniak and Ryszard W. Adamiak
  Czasopismo:
  Acta Biochim. Pol. (rok: 2013, tom: 60(4), strony: 591-593), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 15. RNAlyzer - novel approach for quality analysis of RNA structural models IF: 8,27
  Autorzy:
  Piotr Lukasiak, Maciej Antczak, Tomasz Ratajczak, Janusz M. Bujnicki, Marta Szachniuk, Mariusz Popenda, Ryszard W. Adamiak, Jacek Blazewicz
  Czasopismo:
  Nucl. Acids Res. (rok: 2013, tom: 41(12), strony: 5978-5990), Wydawca: Oxford Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkt318 - link do publikacji
 1. RNA/protein interactions important for structural rearrangements of large RNA
  Autorzy:
  Leszek Blaszczyk, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Yuri Nishida, Julita Gumna, David Garfinkel, Ryszard Adamiak, Katarzyna Purzycka
  Konferencja:
  The 20th Annual Meeting of the RNA Society (rok: 2015, ), Wydawca: RNA Society
  Data:
  konferencja 26-31.05
  Status:
  Opublikowana
 2. RNAComposer: fully automated RNA 3D structure prediction
  Autorzy:
  Ryszard W. Adamiak
  Konferencja:
  Challenges in molecular biology, biophysics and biomedicine" to celebrate the 100th birthday of Professor David Shugar (rok: 2015, ), Wydawca: IBB PAN
  Data:
  konferencja September 17th to 19th
  Status:
  Opublikowana
 3. RNApdbee: from RNA atom coordinates to the secondary structure
  Autorzy:
  T. Zok, M. Antczak, M. Popenda, P. Lukasiak, R. W. Adamiak, J. Blazewicz, M. Szachniuk
  Konferencja:
  Bioinformatics in Torun, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PTB
  Data:
  konferencja 12-14.06.2014, Torun
  Status:
  Opublikowana
 4. Insight into the biological functions of retroelement's RNA through the predictions and analyses of their RNA 3D structures
  Autorzy:
  Marcin Biesiada, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Leszek Blaszczyk, Julita Gumna, Ryszard W. Adamiak, Katarzyna J. Purzycka
  Konferencja:
  The 20th Annual Meeting of the RNA Society (rok: 2015, ), Wydawca: RNA Society
  Data:
  konferencja 26-31.05
  Status:
  Opublikowana
 5. Applications of RNA trigonometric model
  Autorzy:
  M. Szachniuk, T. Zok, M. Antczak
  Konferencja:
  ECCO 2015: 28th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization (rok: 2015, ), Wydawca: ECCO
  Data:
  konferencja 28-30 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Constructing a library of 3D RNA conformations
  Autorzy:
  Tomasz Zok, MaciejAntczak, Martin Riedel, David Nebel, Thomas Villmann, Piotr Lukasiak, Jacek Blazewicz, Marta Szachniuk
  Konferencja:
  VII Konserwatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: PTChM oraz PTBI
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 7. NEW WEB-SERVER BASED TOOLS FOR STUDYING RNA STRUCTURE
  Autorzy:
  Katarzyna J. Purzycka, Mariusz Popenda, Marta Szachniuk, Piotr Lukasiak, Maciej Antczak, Tomasz Zok, Tomasz Ratajczak, Jacek Blazewicz and Ryszard W. Adamiak
  Konferencja:
  XXI Round Table on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids Chemical Biology of Nucleic Acids (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 24-28 August 2014, Poznań, Poland
  Status:
  Opublikowana
 8. New in silico approach to assess RNA secondary structures with non-canonical base pairs
  Autorzy:
  Natalia Szostak, Agnieszka Rybarczyk, Maciej Antczak, Tomasz Zok, Mariusz Popenda, Ryszard Adamiak, Jacek Blazewicz, Marta Szachniuk
  Konferencja:
  ICOLE 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Universitaet Bielefeld
  Data:
  konferencja 27.09-03.10
  Status:
  Opublikowana
 9. New in silico approach to assess RNA secondary structures with non-canonical base pairs
  Autorzy:
  Natalia Szostak, Agnieszka Rybarczyk, Maciej Antczak, Tomasz Zok, Mariusz Popenda, Ryszard Adamiak, Jacek Blazewicz, Marta Szachniuk
  Konferencja:
  VII Konserwatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: PTChM oraz PTBI
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 10. THE IMPORTANCE OF THE EXPERIMENTAL DATA IN THE 3D RNA STRUCTURE PREDICTIONS
  Autorzy:
  Marcin Biesiada, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Leszek Blaszczyk, Ryszard W. Adamiak and Katarzyna J. Purzycka
  Konferencja:
  XXI Round Table on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids Chemical Biology of Nucleic Acids (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersdytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 24-28 August 2014, Poznań, Poland
  Status:
  Opublikowana
 11. Accurate approach for nucleotide conformation prediction of RNAs
  Autorzy:
  Maciej Antczak, Tomasz Zok, Martin Riedel, David Nebel, Piotr Lukasiak, Marta Szachniuk, Thomas Villmann, Jacek Blazewicz
  Konferencja:
  ECCB'14, the 13th European Conference on Computational Biology (rok: 2014, ), Wydawca: ECCB
  Data:
  konferencja 7.09-10.09.2014, Strasbourg, Francja
  Status:
  Opublikowana
 12. Analiza strukturalna RNA w oparciu o próbkowanie chemiczne i przewidywanie struktury przestrzennej
  Autorzy:
  K.J. Purzycka
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 13. Próbkowanie chemiczne i przewidywanie struktur przestrzennych RNA
  Autorzy:
  M. Biesiada, K. Pachulska-Wieczorek, R.W. Adamiak, K.J. Purzycka
  Konferencja:
  I. Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 5,12
  Status:
  Opublikowana
 14. RNApdbee and assessing the RNA secondary structure
  Autorzy:
  M. Szachniuk, T. Zok, A. Rybarczyk, M. Antczak, N. Szostak, M. Popenda, P. Lukasiak, R.W. Adamiak, J. Blazewicz
  Konferencja:
  Multi-Pole Approach to Structural Science (rok: 2015, ), Wydawca: PAN, PTKN
  Data:
  konferencja 10-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 15. Wykład na zaproszenie : RNACOMPOSER. CHALLENGES IN MODELLING THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES OF LARGE RNAS
  Autorzy:
  Katarzyna J. Purzycka
  Konferencja:
  IV EURO WG Conference on Operational Research in Computational Biology, Bioinformatics and Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: The Associacion of European Operational Research Societies
  Data:
  konferencja 26-28 June, 2014, Poznan – Biedrusko (Poland)
  Status:
  Opublikowana
 16. Wyzwania w procesie wysokoprzepustowego modelowania istotnych funkcjonalnie i terapeutycznie struktur 3D RNA
  Autorzy:
  M. Popenda, M. Szachniuk, M. Antczak, T. Zok, T. Ratajczak, P. Lukasiak, K. J. Purzycka, K. Pachulska-Wieczorek, M. Biesiada, L. Blaszczyk, J. Blazewicz, R.W. Adamiak
  Konferencja:
  KONFERENCJĘ UŻYTKOWNIKÓW KDM "Aplikacje, algorytmy i technologie KDM" (rok: 2015, ), Wydawca: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  Data:
  konferencja 11-12 maja
  Status:
  Opublikowana
 17. RNA rotamer library for coarse-grained model refinement
  Autorzy:
  Maciej Antczak, Tomasz Zok, Piotr Lukasiak, Jacek Blazewicz, Marta Szachniuk
  Konferencja:
  Bioinformatics in Torun, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PTB
  Data:
  konferencja 12-14.06.2014, Torun
  Status:
  Opublikowana
 18. Robust 3D RNA modelscomparison with RNAssess
  Autorzy:
  Tomasz Ratajczak, Maciej Antczak, Piotr Lukasiak
  Konferencja:
  VII Konserwatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: PTChM oraz PTBI
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 19. Rola danych eksperymentalnych w przewidywaniu struktur 3D RNA
  Autorzy:
  Marcin Biesiada, Ryszard W. Adamiak, Katarzyna J. Purzycka
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych, http://psmn.home.amu.edu.pl/?page_id=17 (rok: 2014, ), Wydawca: UAM Poznań
  Data:
  konferencja 15.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 20. Strukturalne i funkcjonalne aspekty oddziaływania poliproteiny Gag z RNA u retrowirusów
  Autorzy:
  K. Pachulska-Wieczorek, K. J. Purzycka, M. Biesiada, L. Błaszczyk, R. W. Adamiak
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 1. Automated 3D RNA Structure Prediction Using the RNAComposer Method for Riboswitches
  Autorzy:
  Katarzyna J. Purzycka, Mariusz Popenda, Marta Szachniuk, Maciej Antczak, Piotr Lukasiak, Jacek Blazewicz and Ryszard W. Adamiak
  Książka:
  Methods in Enzymology; (Computational Methods for Understanding Riboswitches) (rok: 2015, tom: 553, strony: 12479), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Automated RNA 3D Structure Prediction with RNAComposer
  Autorzy:
  Biesiada M, Purzycka KJ, Szachniuk M, Blazewicz J, Adamiak RW.
  Książka:
  RNA Structure Determination : Methods and Protocols (rok: 2016, tom: 1490, strony: 199-215), Wydawca: serie: Methods in Molecular Biology SPRINGER
  Status:
  Opublikowana