Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców

2012/06/A/ST5/00212

Słowa kluczowe:

nowe źródła światła białego lantanowce fotoprzewodnictwo wzbudzanie wielofotonowe

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wiesław Stręk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 377 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-21

Zakończenie projektu: 2018-03-20

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Broadband anti-Stokes white emission of Sr2CeO4 nanocrystals induced by laser irradiation IF: 4,449
  Autorzy:
  W. Strek, R. Tomala, L. Marciniak, M. Lukaszewicz, B. Cichy, M. Stefanski, D. Hreniak, A. Kedziorski, M. Krosnicki, L. Seijo
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 27921-27927), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cp04904d - link do publikacji
 2. Broadband white emission from Yb3+ doped Sr2CeO4 nanocrystals IF: 2,183
  Autorzy:
  M. Stefanski, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 65, strony: 95-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.08.046 - link do publikacji
 3. Influence of grain size on optical properties of Sr2CeO4 nanocrystals IF: 3,017
  Autorzy:
  M. Stefanski, L. Marciniak, D. Hreniak and W. Strek
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physcis (rok: 2015, tom: 142, strony: 184701), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4919880 - link do publikacji
 4. Influence of dopant concentration on spectroscopic properties of Sr2CeO4:Yb nanocrystals IF: 2,183
  Autorzy:
  M. Stefanski, A. Kędziorski, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 74, strony: 34-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.04.010 - link do publikacji
 5. Laser induced broad band anti-Stokes white emission from LiYbF4 nanocrystals IF: 1,456
  Autorzy:
  L. Marciniak, , R. Tomala, M. Stefanski, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2016, tom: 34, strony: 227-234), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S1002-0721(16)60018-2 - link do publikacji
 6. Size and temperature dependence of optical properties of Eu3+:Sr2CeO4 nanocrystals for their application in luminescence thermometry IF: 2,288
  Autorzy:
  M Stefanski, L Marciniak, D Hreniak, W Strek
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2016, tom: 76, strony: 133-139), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2015.12.014 - link do publikacji
 7. Influence concentration of Nd3+ ion on the laser induced white emission of Y2Si2O7:Nd3+ IF: 2,183
  Autorzy:
  R. Tomala, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 74, strony: 135-138), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.03.026 - link do publikacji
 8. Laser induced white emission generated by infrared excitation from Eu3+:Sr2CeO4 nanocrystals IF: 3,017
  Autorzy:
  M. Stefanski, M. Lukaszewicz, D. Hreniak, and W. Strek
  Czasopismo:
  THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (rok: 2017, tom: 146, strony: 104705), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4978237 - link do publikacji
 9. Broadband laser induced white emission observed from Nd3+ doped Sr2CeO4 nanocrystals IF: 2,686
  Autorzy:
  M. Stefanski, M. Lukaszewicz, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 192, strony: 243-249), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.06.064 - link do publikacji
 10. Co-occurrent white emission and photoconductivity in Yb3+ doped YAG nanoceramics induced by infrared laser excitation IF: 2,686
  Autorzy:
  M. Łukaszewicz, W. Stręk
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 199, strony: 251-257), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.03.063 - link do publikacji
 11. Temperature of broadband anti-Stokes white emission in LiYbP4O12: Er nanocrystals IF: 3,79
  Autorzy:
  L. Marciniak, W. Strek, D. Hreniak, Y. Guyot
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 173113), Wydawca: American Institute of Physics (AIP)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4900965 - link do publikacji