Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiałowej, koordynacyjnej i biometaloorganicznej

2012/06/A/ST5/00219

Słowa kluczowe:

Związki heteroatomowe tioketony syntez asymetryczna chiralne tiole heterocykle siarkowe reakcje cykloaddycji desulfuracja siarkowe kompleksy platyny siarkowe kompleksy żelaza modele strukturalne hydrogenaz elektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Mlostoń 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 534 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-09

Zakończenie projektu: 2018-04-08

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. potencjostat/galwanostat. Za kwotę 100 000 PLN
 2. wyparka próżniowa + pompa membranowa (2 szt.). Za kwotę 50 000 PLN
 3. zestaw komputerowe PC z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 4. SRS OptiMelt. Za kwotę 15 953 PLN
 5. analizator CHN. Za kwotę 250 000 PLN
 6. pompa próżniowa do użytku laboratoryjnego. Za kwotę 10 000 PLN
 7. chromatograf HPLC z zestawem chiralnych kolumn. Za kwotę 150 000 PLN
 8. zestaw do chromatografii fleszowej. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (52)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (86)
 1. 1,3-Dipolar cycloadditions of α-diazoketones derived from N-protected (S)-proline with aromatic and cycloaliphatic thioketones IF: 1,151
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 190-200), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201400334 - link do publikacji
 2. A novel application of 2-silylated 1,3-dithiolanes for the synthesis of aryl/hetaryl-substituted ethenes and dibenzofulvenes IF: 2,337
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 13, strony: 1900–1906), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.185 - link do publikacji
 3. Less reactive dipoles of diazodicarbonyl compounds in reactions with cycloaliphatic thioketones IF: 2,801
  Autorzy:
  V. A. Nikolaev, A. V. Ivanov, L. L. Rodina, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Beilst. J. Org. Chem (rok: 2013, tom: 9, strony: 2751-2761), Wydawca: Beilstein Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.9.309 - link do publikacji
 4. Selected applications of N-protected (S)-2-(diazoacetyl)pyrrolidines (microreview) IF: 0,797
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Chem. Heterocycl. Comp. (rok: 2016, tom: 52, strony: 146-148), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.107/S10593-016-1848-0) - link do publikacji
 5. Studies on the reactions of thiocarbonyl S-methanides with hetaryl thioketones IF: 1,151
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 462-473), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201500057 - link do publikacji
 6. Synthesis of ferrocenyl-substituted 1,3-dithiolanes vis [3+2]-cycloadditions of ferrocenyl hetaryl thioketones with thiocarbonyl S-methanides IF: 2,844
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2016, tom: 12, strony: 1421-1427), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.12.136 - link do publikacji
 7. The first matrix isolation of the methylsulfinyl radical CH3SO IF: 6,378
  Autorzy:
  P. Reisenauer, J. Romański, G. Mlostoń, P. R. Schreiner
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2013, tom: 49, strony: 9467-9469), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc45379k - link do publikacji
 8. Dialkyl dicyanofumarates and dicyanomaleates as versatile building blocks for synthetic organic chemistry and mechanistic studies IF: 2,337
  Autorzy:
  G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 13, strony: 2235−2251), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.221 - link do publikacji
 9. Dimerization reactions of diaryl- and dihetaryl-substituted thiocarbonyl S-methanides as diradical processes – a computational study. IF: 2,337
  Autorzy:
  M. L. McKee, G. Mloston, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 13, strony: 410−416), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.44 - link do publikacji
 10. First synthesis of ferrocenyl substituted thiochalcones and their [4+2]-cycloadditions with acetylenic dienophiles IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2018, tom: 39, strony: 322-331), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2018.1427749 - link do publikacji
 11. Hetero-Diels-Alder reactions of hetaryl-thiochalcones with acetylenic dienophiles. IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2017, tom: 38, strony: 1−10), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2016.1230857 - link do publikacji
 12. Microwave assisted reactions of α-diazoketones with hetaryl and ferrocenyl thioketones IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Jeske, M. Godziszewska, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2018, tom: 39, strony: 47−63), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1363206 - link do publikacji
 13. Reactions of methylsulfinyl radical (CH3(O)S) with oxygen (3O2) in solid argon IF: 6,779
  Autorzy:
  H. P. Reisenauer, J. Romański, G. Mlostoń, P. R. Schreiner
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2015, tom: -, strony: 10022-10025), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CC02168E - link do publikacji
 14. The unusual influence of hetaryl groups on the direct conversion of some secondary alcohols into thiols with Lawesson's reagent: elucidation of the reaction mechanism IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, M. Celeda, R. Hamera-Fałtyga, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2017, tom: 38, strony: 475−487), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1313257 - link do publikacji
 15. Trifluoromethylated 2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazoles via the regioselective (3+2)-cycloadditions of fluorinated nitrile imines with aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones IF: 2,284
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, G. Utecht, D. Lentz, M. Jasiński
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2016, tom: 192, strony: 147-154), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 16. On the strong difference in reactivity of acyclic and cyclic diazodiketones with thioketones: experimental results and quantum-chemical interpretation IF: 2,78
  Autorzy:
  21) A. S. Mereshchenko, A. V. Ivanov, V. I. Baranovskii, G. Mloston, L. L. Rodina, V. A. Nikolaev
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 11, strony: 504-513), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.11.57 - link do publikacji
 17. Conformers of diheteroaryl ketones and thioketones: a quantum chemical study of their properties and fundamental intramolecular energetic effects IF: 1,566
  Autorzy:
  P. Matczak, M. Domagała, S. Domagała
  Czasopismo:
  Struct. Chem. (rok: 2016, tom: 27, strony: 855-869), Wydawca: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-015-0643-3 - link do publikacji
 18. Diradical reaction mechanisms in [3+2]-cycloadditions of hetaryl thioketones with alkyl- or trimethylsilyl-substituted diazomethanes IF: 2,844
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2016, tom: 12, strony: 716-724), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.12.71 - link do publikacji
 19. First [3+2]-cycloadditions of thiochalcones as C=S dipolarophiles in reactions with fluorinated nitrile imines IF: 2,65
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, G. Utecht, M. Jasiński
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2017, tom: 49, strony: 2129−2137), Wydawca: GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, D-70469 STUTTGART, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0036-1588774 - link do publikacji
 20. First thia-Diels-Alder reactions of thiochalcones with 1,4-quinones. IF: 2,589
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, P. Urbaniak, A. Marko, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2018, tom: 14, strony: 1834‒1839), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.14.156 - link do publikacji
 21. Hetaryl Thioketones: Synthesis and Selected Reactions IF: 1,12
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, K. Gębicki, P. Grzelak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Heteroatom Chem. (rok: 2014, tom: 25, strony: 548–555), Wydawca: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hc.21191 - link do publikacji
 22. Hetero-Diels-Alder reactions of aryl and hetaryl thioketones with acetylenic dipolarophiles IF: 2,78
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, M. Mikina, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 11, strony: 576-582), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.11.63 - link do publikacji
 23. Silylated thiocarbonyl S-methanides as key intermediates in one-pot olefination reactions leading to ferrocenyl substituted ethenes and dibenzofulvenes IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2018, tom: 39, strony: 267-278), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1415339 - link do publikacji
 24. Stereoselective 1,3-dipolar cycloadditions of thioketones to carbohydrate-derived nitrones IF: 1,973
  Autorzy:
  A. Michalak, G. Mlostoń, A. Fruziński, M. Jasiński
  Czasopismo:
  Tetrahedron; Asymmetry (rok: 2016, tom: 27, strony: 973-979), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetasy.2016.08.007 - link do publikacji
 25. Synthesis of ferrocenyl thioketones and their reactions with diphenyldiazomethane IF: 0,611
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2015, tom: 190, strony: 2125-2133), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, IF = 0,611
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1071817 - link do publikacji
 26. Synthesis of hetaryl-substituted 1,2,4-trithiolanes via three-component reaction with dihetaryl thioketones, benzyl azide and 2,2,4,4-tetramethyl-3-thioxocyclobutanone IF: 0,908
  Autorzy:
  G. Mlostoń, M. Celeda, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2016, tom: 37, strony: 14-22), Wydawca: TAYLOR FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2015.1082182 - link do publikacji
 27. New application of hetaryl thioketones for the synthesis of hetaryl-substituted ethenes via 'two-fold extrusion reaction IF: 0,979
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Pawlak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Heterocycles (rok: 2016, tom: 93, strony: 127−139), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3987/COM-15-S(T)8 - link do publikacji
 28. , Lithium diisopropylamide (LDA) as an efficient reducing agent for thioketones - mechanistic consideration IF: 0,611
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Mlostoń, A. Gebert, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2015, tom: 190, strony: 1281-1284), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1012201 - link do publikacji
 29. Aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones as versatile building blocks for exploration in the organic chemistry of sulfur. IF: 0,809
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, R. Hamera-Fałtyga, K. Urbaniak, M. Jasiński, P. Pipiak, Ł. Albrecht, J. Hejmanowska, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017, 192, 204−211, (rok: 2017, tom: 192, strony: 204−211), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1286491 - link do publikacji
 30. Dialkyl dicyanofumarates as new oxidizing reagents for the converions of thiols into disulfides and selenols into diselenides IF: 2,834
  Autorzy:
  G. Mloston, A. Capperucci, D. Tanini, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 2017, strony: 6831−6839), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, POSTFACH 101161, 69451 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201701066 - link do publikacji
 31. Expected and unexpected results in reactions of fluorinated nitrile imines with (cyclo)aliphatic thioketones IF: 2,101
  Autorzy:
  G. Utecht, J. Sioma, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2017, tom: 201, strony: 68−75), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2017.07.014 - link do publikacji
 32. Microwave assisted reactions of α-diazoketones with hetaryl and ferrocenyl thioketones IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Jeske, M. Godziszewska, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem., (rok: 2018, tom: 39, strony: 47−63), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1363206 - link do publikacji
 33. Reduction of thiocarbonyl compounds with lithium diisopropylamide IF: 1,395
  Autorzy:
  A. Gebert, M. Jasiński, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Hel. Chim. Acta (rok: 2014, tom: 97, strony: 931-938), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201400130 - link do publikacji
 34. Synthesis and (spectro)electrochemistry of mixed-valent diferrocenyl-dihydrothiopyran derivatives IF: 3,982
  Autorzy:
  17)K. Kowalski, R. Karpowicz, G. Mlostoń, D. Misel, A. Hildebrandt, H. Lang, R. Czerwieniec, B. Therrien
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2015, tom: 44, strony: 6268-6275), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt00246j) - link do publikacji
 35. Taming of thioketones – the first asymmetric thio-Diels-Alder reaction with thioketones as heterodienophiles. IF: 2,834
  Autorzy:
  J. Hejmanowska, M. Jasiński, G. Mlostoń, Ł. Albrecht
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 2017, strony: 950−954), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, POSTFACH 101161, 69451 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201601307 - link do publikacji
 36. Thia-Diels–Alder reactions of hetaryl thioketones with nonactivated 1,3-dienes leading to 3,6-dihydro-2H-pyrans: evidence for a diradical mechanism. IF: 0,865
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Chem. Heterocycl. Compd. (rok: 2017, tom: 53, strony: 518−525), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-017-2086-9 - link do publikacji
 37. Unexpected course of the attempted conversion of ferocenyl(hetaryl)methanols into thiols using Lawesson's reagent. IF: 0,809
  Autorzy:
  G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silcon Relat. Elem. (rok: 2017, tom: 192, strony: 732−736), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1286491 - link do publikacji
 38. [3+2]-Cycloadditions of nitrile imines with hetaryl thioketones IF: 1,271
  Autorzy:
  K. A. Ali, G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur, Chem. (rok: 2017, tom: 38, strony: 604−613), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1346103 - link do publikacji
 39. 1,3-Dipolar cycloadditions of fluorinated nitrones with thioketones IF: 1,875
  Autorzy:
  G. Mlostoń, E. Obijalska, M. Celeda, V. Mittermeier, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2014, tom: 165, strony: 27-32), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2014.05.015 - link do publikacji
 40. Applications of thiobenzophenone for the syntheses of 3-, 4-, 5- and 6-membered sulfur heterocycles (Microreview) IF: 0,797
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Chem. Heterocycl. Comp. (rok: 2016, tom: 52, strony: 282-284), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-016-1878-7 - link do publikacji
 41. Concerted versus Non-Concerted 1,3-Dipolar Cycloadditions of Azomethine Ylides with Electron-Deficient Dialkyl Dicyanobutenedioates IF: 1,395
  Autorzy:
  A. F. Khlebnikov, A. S. Konev, A. A. Virtsev, D. S. Yufit, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2014, tom: 97, strony: 453-470), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201300405 - link do publikacji
 42. Crystal structure of (E)-1,2-difernocyl-1,2-di(furan-2-yl)ethene IF: 0,347
  Autorzy:
  A. Linden, R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Acta Crystallogr. (rok: 2018, tom: E74, strony: 625−629), Wydawca: INT UNION CRYSTALLOGRAPHY, 2 ABBEY SQ, CHESTER, CH1 2HU, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2056989018005078 - link do publikacji
 43. Efficient synthesis of ferrocifenes and other ferrocenyl substituted ethylenes via a 'sulfur approach' IF: 3,564
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Celeda, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Org. Biomol. Chem. (rok: 2018, tom: 16, strony: 4350−4356), Wydawca: Royal Society of Chemistry (United Kingdom)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ob01022f - link do publikacji
 44. Ferrocenyl substituted 1,3-dithiolanes via [3+2]-cycloadditions of thiocarbonyl S-methanides with ferrocenyl/hetaryl thioketones IF: 0,691
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2016, tom: 191, strony: 576-577), Wydawca: TAYLOR FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1128908 - link do publikacji
 45. Gas-phase generation and matrix isolation of the methylsulfonyl radical CH3SO2. IF: 2,713
  Autorzy:
  H.-P. Reisenauer, P. R. Schreiner, J. Romański, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2015, tom: 119, strony: 2211-2216), Wydawca: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5036647 - link do publikacji
 46. Microwave assisted synthesis of ferrocenyl and hetaryl functionalized thioketones IF: 0,809
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, P. Grzelak, P. Pipiak, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. (rok: 2017, tom: 192, strony: 197−198), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2016.1252367 - link do publikacji
 47. Reactions of Cycloaliphatic Thioketones and Their Oxo Analogues with Lithiated Methoxyallene: A New Approach to Vinylthiiranes IF: 4,314
  Autorzy:
  M. Jasiński, Grzegorz Mlostoń, M. Stolarski, W. Costa, M. Dominguez, and H.-U. Reissig
  Czasopismo:
  Chem. Asian J. 2014, 9, 2641 – 2648 (rok: 2014, tom: 9, strony: 2641-2648), Wydawca: 2014 Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201402547 - link do publikacji
 48. Selenopen-2-yl substituted thiocarbonyl ylides – at the boarderline of dipolar and diradical reactivity IF: 1,151
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 453-461), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201500050 - link do publikacji
 49. Synthesis of ferrocenyl- and hetaryl-substituted 2,2,2-trifluoroethanols and their conversion into 2,2,2-trifluoroethanethiols using Lawesson reagent IF: 2,284
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera, M. Celeda, K. Gębicki, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2016, tom: 188, strony: 147-152), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2016.06.017 - link do publikacji
 50. The first organocatalytic, ortho-regioselective inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder reaction IF: 6,319
  Autorzy:
  J. Hejmanowska, M. Jasiński, J. Wojciechowski, G. Mlostoń, Ł. Albrecht
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2017, tom: 53, strony: 11472−11475), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CC06518C - link do publikacji
 51. Thermal [2+2]-cycloadditions of diphenylketene with aryl- and hetaryl-substituted thioketones IF: 0,974
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Szychowska, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Heterocycles (rok: 2015, tom: 90, strony: 529-539), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3987/COM-14-S(K)56 - link do publikacji
 52. [FeFe]-Hydrogenase H-Cluster Mimics with Unique Planar μ-(SCH2 )2 ER2 Linkers (E=Ge and Sn) IF: 5,317
  Autorzy:
  H. Abul-Futouh, L. R. Almazahreh, , T. Sakamoto, N. Y T. Stessman, D. L. Lichtenberger, R. S. Glass, H. Görls, M. El-khateeb, P. Schollhammer, G. Mloston, W. Weigand
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2017, tom: 23, strony: 346−359), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, POSTFACH 101161, 69451 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201603843 - link do publikacji
 1. 1,3-Dithiolanes from cycloadditions of cycloaliphatic thiocarbonyl ylides with hetrayl thioketones; regioselectivity problem
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Attempts to synthetise diiron complexes relevant to the active site of [FeFe]-hydrogenase
  Autorzy:
  J. Obiedzińska, K. Kowalski, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIth International Symposium 'Advaces in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2013, ), Wydawca: CBMiM, PTChem Łódź
  Data:
  konferencja 15.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Dialkyl dicyanofumarates as new oxidizing reagents for the conversion of thiols into disulfides and selenols into diselenides
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, A. Caperucci, D. Tanini, H. Heimgartner
  Konferencja:
  6th Workshop of SeS redox and catalysis – a multidisciplinary international scientific network (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja Wrocław, 22-23.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Electrocatalytical properties of heteroaromatic ferocenyl thioketones in oxidation processes of hydroquinone derivatives (oral communication)
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, A. Leniart, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committe
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 5. Elektroredukcja Heteroaromatycznych Tioketonów.
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gębicki, M. Celeda, A. Leniart, M. Domagała, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Exploration of fluorinated nitrones for syntheses of nitrogen, sulfur, and oxygen heterocycles bearing fluoroalkyl groups
  Autorzy:
  G. Mlostoń, E. Obijalska, M. Kowalski
  Konferencja:
  Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Krakowska
  Data:
  konferencja 25.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Ferrocenyl substituted 1,3-dithiolanes via [3+2]-cycloadditions of thiocarbonyl S-methanides with ferrocenyl/hetaryl thioketones (poster communication)
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera,
  Konferencja:
  The XIVth International Symposium on Inorganic Ring Systems (IRIS-14th) (rok: 2015, ), Wydawca: IRIS-Organizing Committee
  Data:
  konferencja July26th-July 31st, 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. First experimental demonstration of the diradical mechanism in 1,3-dipolar cycloadditions; unusual course of the reactions with bis-(selenophen-2-yl) and aryl(selenophen-2-yl)thioketones with diazomethane (CH2N2)
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Lithium Diisopropylamide (LDA) as an Efficient Reducing Agent for Thioketones
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Mlostoń, A. Gebert, H. Heimgartner
  Konferencja:
  26th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, ISOCS-26 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee, Istambul, Turkey
  Data:
  konferencja 2014, August 24-29
  Status:
  Opublikowana
 10. Nitryloiminy pochodne fluoralu; Nowe podejście do syntez trifluorometylowanych 1,3,4-tiadiazoli z uzyciem tioketonów (het)arylowych
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Utecht, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja Poznań, 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Nowa metoda syntezy dibenzofulwenów z wykorzystaniem tetra-podstawionych 2-TMS-1,3-ditiolanów
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, ZG PTChem
  Data:
  konferencja Wrocław 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 12. Nowe tiochalkony funkcjonalizowane grupami hetarylowymi w reakcjach heterodienowych
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizcyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Procesy elektroredukcji selenofenowych pochodnych ketonów i tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gębicki, M. Celeda, G. Mlostoń.
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Próby syntezy 'in situ' oraz wybrane reakcje chlorowanych tiokarbonylo S-imidów
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja Łódź
  Status:
  Opublikowana
 15. Reakcje Difenyloketenu z Tioketonami Aromatycznymi i Heteroaromatycznymi
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń, A. Szychowska
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towrzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Reakcje difenyloketenu z tioketonami aromatycznymi i heteroaromatycznymi
  Autorzy:
  A. Szychowska, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki-OŁ PTChem
  Data:
  konferencja 17.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 17. Reakcje hetero-Dielsa-Aldera z wykorzystaniem tiochalkonów oraz wybranych chinonów jako reaktywnych dienofili – w poszukiwaniu nowych barwników chinonowych.
  Autorzy:
  A. Marko, G. Mlostoń, K. Urbaniak. H. Jatczak
  Konferencja:
  IX Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 21.06.
  Status:
  Opublikowana
 18. Reakcje tioketonów ferocenylo-hetarylowych z (tiofen-2-ylo)diazometanem
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja Poznań 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 19. Reakcje wybranych ylidów tiokarbonylowych (tiokarbonylo S-metanidów) z tioketonami hetarylowymi (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 20. Stepwise, diradical mechanism in [3+2]-cycloadditions of hetaryl thioketones with diazoethane and 2-diazopropane (poster)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja Łódź, 20th November 2015
  Status:
  Opublikowana
 21. The determination of dissociation constants of some hetaryl derivatives of 2,2,2-trifluoroethanethiol
  Autorzy:
  P. Urbaniak, K. Gębicki, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, Polish Chemical Society,
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 22. The 'Sulfur approach' to the synthesis of ferocifene analogues (oral communication)
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) - Polish-German Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 23. Tiochalkony z grupami hetarylowymi; Synteza i wybrane reakcje
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem Poznan 2016
  Data:
  konferencja 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 24. Tioketony hetarylowe jako superdienofile w reakcjach hetero-Dielsa-Aldera (komunikat ustny)
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 25. A general metod for synthesis of heteroaromatic ketones and thioketones. Simple approach to diarylmethanethioles
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, K. Gębicki, M. Celeda
  Konferencja:
  XVIth International Symposium 'Advaces in the Chemistry of Heterorganic Compounds (rok: 2013, ), Wydawca: CBMiM, Ptchem
  Data:
  konferencja 15.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 26. Aryl and hetaryl thioketones as useful substrates for the synthesis of hydrogenases active site mimics
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Grosch, W. Weigand
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, ZG PTChem
  Data:
  konferencja Wrocław 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 27. Hetarylowe i dihetarylowe pochodne diazometanu; zastosowanie w syntezie związków S-heterocyklicznych (poster)
  Autorzy:
  A. Pawlak, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka, Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja Łódź 11 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 28. Investigation of self-assembled monolayer of 2,2,2-trifluoro-1,1-bis(thien-2-yl)ethanethiol on single crystal Au(111) substrate (poster communication)
  Autorzy:
  P. Urbaniak, A. Leniart, K. Gębicki, K. Polański, G. Mlostoń
  Konferencja:
  7th International Meeting on Halogen Chemistry, HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: Halchem-Organizing Committee
  Data:
  konferencja Częstochowa, September 03-06, 2015
  Status:
  Opublikowana
 29. Metoksyallen w syntezie heterocykli siarkowych (komunikat ustny)
  Autorzy:
  M. Jasiński, P.Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 30. Procesy elektroutleniania i elektroredukcji ferrocenylowych pochodnych heteroaromatycznych ketonów i tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 31. Reactions of aryl and hetaryl thioketones with Pt(0) complexes; ferrocenyl substituted platinathiiranes (oral communication)
  Autorzy:
  G. Mlostoń, S. Gröber, W. Weigand
  Konferencja:
  The XIVth International Symposium on Inorganic Ring Systems (IRIS-14th) (rok: 2015, ), Wydawca: IRIS Organizing Committee
  Data:
  konferencja July26th-July 31st, 2015
  Status:
  Opublikowana
 32. Reakcje (L)-Diazoproliny z Tioketonami Arylowymi i Hetarylowymi.
  Autorzy:
  P. Ziębacz, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 33. Reakcje tioketonów arylowo-hetarylowych oraz dihetarylowych z wybranymi α-okso diazowiązkami
  Autorzy:
  M. Jeske, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 21.06.2016,.
  Status:
  Opublikowana
 34. Wpływ Podstawników na Proces Samoorganizacji Hetroaromatycznych Tioli na Polikrystalicznym Złocie
  Autorzy:
  P. Urbaniak, K. Gębicki, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 35. [3+2]-Cyklodysocjacja anionów 1,3-ditiolanowych jako nowy sposób syntezy tetra-podstawionych etylenów
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, R. Hamera-Fałdyga, K. Urbaniak
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, XI OSCO, (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, IChO PAN
  Data:
  konferencja Warszawa 8-11.04.
  Status:
  Opublikowana
 36. Biradical thermal additions of hetaryl thioketones and methoxyallene (poster)
  Autorzy:
  P. Grzelak, M. Jasiński, G. Mloston,
  Konferencja:
  XVIIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja Łódź, 20th November 2015
  Status:
  Opublikowana
 37. Aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones as versatile building blocks for exploration in the organic chemistry of sulfur (plenary lecture)
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, R. Hamera-Fałtyga, M. Jasiński, P. Pipiak, Ł Albrecht, J. Hejmanowska, H. Heimgartner
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 38. Desilylation of 2-trimethylsilyl-1,3-dithiolane; attempted complexation of the released dithiocarboxylate anion with a coinage metal cations (I)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń, J. Glatthor, N. W. Mitzel
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 39. Dirodnikowe [3+2]-cykloaddycje; reakcje 2-diazopropanu z tioketonami arylowymi i hetarylowymi (poster)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 40. Elektrokatalityczne właściwości diferocenylotioketonu (komunikat popsterowy)
  Autorzy:
  S. Domagała, M. Celeda, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 41. Elektrokatalityczne właściwości pochodnych diferrocenylotioketonu
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, M. Celeda, G. Mlostoń
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 42. First example of the [3+2]-cycloaddition reaction with aryl/hetaryl thiochalcones used as the C=S dipolarophiles
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Utecht, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 43. Fluoral-derived nitrilimines as versatile 1,3-building blocks for the synthesis of 2,3-dihydro-3,4]-thiadiazole derivatives
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, G. Utecht, M. Jasiński
  Konferencja:
  18th European Symposium on Fluorine Chemistry (ESFC-18th) (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny ESFC-18th
  Data:
  konferencja 7-12 .08.
  Status:
  Opublikowana
 44. Nukleofilowe trifluorometylowanie ketonów ferrocenylowo hetarylowych (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 45. Ogólna metoda syntezy hetero aromatycznych ketonów i tioketonów oraz pochodnych diarylo(hetarylo)metantiolu
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Gebicki, M. Celeda, K. Urbaniak
  Konferencja:
  56. Doroczny Zjazd Naukowy PTChem-SITPChem; Siedlce, Materiały Zjazdowe, (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem-Siedlce
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 46. Reakcje nowych tioketonów ferrocenylowo/hetarylowych z pochodnymi diarylodiazometanu
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 47. Reakcje tioketonów ferrocenylowo/alkilowych oraz ferrocenylowo/arylowych z α-okso-diazozwiązkami
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 48. Synteza fluorowanych pochodnych 1-arylo/hetaryloetanolu oraz 1-arylo/hetaryloetantiolu
  Autorzy:
  W. Filicha, G. Mlostoń, K. Gębiciki
  Konferencja:
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki-OŁ PTChem
  Data:
  konferencja 17.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 49. Synteza optycznie czynnych pochodnych pirazoli poprzez [2+3]-cykloaddycję pochodnych L-diazoproliny z alkinami (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 50. Thia-Diels-Alder reactions of dihetaryl thioketones with 2,4-hexadiene; a rare case of steowise, diradical [4+2]cycloadditions
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  60th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences 'Open Readings 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 14-17.03.
  Status:
  Opublikowana
 51. Tioketony hetarylowe w roli dienofili i heterodienów (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 1618.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 52. Unexpected course of reactions of hetaryl and ferrocenyl substituted secondary methanols with Lawesson's reagent (L.R.)
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, M. Celeda, G. Mlostoń
  Konferencja:
  60th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences 'Open Readings 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 14-17.03.
  Status:
  Opublikowana
 53. 1,3-Dipolarne cykloaddycje N-podstawionych α-diazoketonów, pochodnych (S)-proliny z tioketonami
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak
  Konferencja:
  VII Seminarium 'Postępy w Syntezie Zwiazków Nieracemicznych' (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 15-18.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 54. Application of 2-trimethylsilyl-1,3-dithiolanes for preparation tetrasubstituted ethylenes
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  Xth International Mini-Symposium Current Problems in Organic Chemistry; Selenium Containing Compunds on the Boarderline of Chemistry, Biology, and Medicine (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 25.05.
  Status:
  Opublikowana
 55. Application of ferrocenyl substituted thiochalcones in thia-Diels-Alder reactions with fluorinated enones
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, OŁ PTChem
  Data:
  konferencja Łódź, 23-14.11.
  Status:
  Opublikowana
 56. Badania reakcji redukcji ketonów i tioketonów ferrocenylo-hetarylowych (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Wydział Chemii UŁ (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 57. Elektrochemiczne właściwości hetero aromatycznych tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gebicki, M. Celeda, M. Domagala, G. Mlostoń
  Konferencja:
  56. Doroczny Zjazd Naukowy PTChem-SITPChem; Siedlce , Materiały Zjazdowe, (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem, Siedlce
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 58. Elektrokatalityczne właściwości ferocenylowych pochodnych heteroaromatycznych tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 59. Investigation of self-assembled monolayer of 2,2,2-trifluoro-1,1-bis(thien-2-yl)ethanetiol on single crystal Cu(111) substrate (poster)
  Autorzy:
  P. Urbaniak, K. Gębicki, P. Dąbrowski, K. Polański, Z. Klusek, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja Łódź, 20th November 2015
  Status:
  Opublikowana
 60. K. Urbaniak, M. Jeske, G. Mlostoń
  Autorzy:
  Reactions of aryl/hetaryl and dihetaryl thioketones with some α-oxo diazocompounds
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 61. Nucleophilic trifluoromethylation as a straightforward method for the synthesis of ferrocenyl, ferrocenyl/hetaryl, and dihetaryl substituted 2,2,2-trifluoroethanols
  Autorzy:
  G. Mlostoń, M. Celeda, K. Gębicki, R. Hamera, K. Urbaniak
  Konferencja:
  7th International Meeting on Halogen Chemistry, HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: HalChem-Organizing Committee
  Data:
  konferencja Częstochowa, September 03-06, 2015
  Status:
  Opublikowana
 62. On the Border Line of Concerted and Nonconcerted Mechanisms in the [2+3]-Cycloaddition Reactions
  Autorzy:
  G. Mlostoń
  Konferencja:
  IX Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
  Data:
  konferencja 11-14.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 63. Reactions of ferocenyl substituted thioketones with trimethylsilyldiazomethane (TMS-CHN2) (poster presentation)
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 64. Reactions of thioketones with Lithiated Agents – A New Route to Vinylthiiranes and Sulfides
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  5th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry (ICACAC-5) (rok: 2014, ), Wydawca: National Research Centre - Cairo, Egypt
  Data:
  konferencja October 21-23, 2014
  Status:
  Opublikowana
 65. Synthesis of ferrocenyl functionalized thiochalcones and their application in thia-Diels-Alder reaction
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Organizing Committee, Johannes Kepler University
  Data:
  konferencja Linz, Austria 30.08.-02.09
  Status:
  Opublikowana
 66. The reaction of ferrocenyl/hetaryl thioketones with aryl/hetaryl diazomethanes
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, K. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 67. Three exciting excursions into the world of the organic chemistry of sulfur (PL-2-invited plenary lecture).
  Autorzy:
  Grzegorz Mlostoń
  Konferencja:
  Chemistry beyond Nature (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21-22.06.
  Status:
  Opublikowana
 68. Topological analysis of the electron density distribution in molecules of heteroaromatic thioketones
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gębicki, M. Celeda, A. Leniart, M. Domagała, G. Mlostoń
  Konferencja:
  Central European School on Physical Organic Chemistry - Modeling, Molecules, Processes and Properties (rok: 2014, ), Wydawca: University of Wroclaw, Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 26-30.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 69. Wykorzystanie nitronów pochodnych fluoralu do syntez fluorowanych związków heterocyklicznych
  Autorzy:
  M. Kowalski, E. Obijalska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 70. Zastosowanie2-trimetylosililo-1,3-ditiolanów w reakcji otrzymywania tetra-podstawionych etylenow
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny ŁSD
  Data:
  konferencja Łódź 11-12.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 71. New heterodiene reactions with aryl and hetaryl thioektones
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 72. Applications of fluorine containing nitrones for synthesis of fluoroalkyl functionalized nitrogen, oxygen, and sulfur heterocycles
  Autorzy:
  M. Kowalski, E. Obijalska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 73. Aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones as new fuels for heteroatom and heterocyclic chemistry; synthetic and mechanistic aspects (invited lecture)
  Autorzy:
  G. Mlostoń
  Konferencja:
  The Polish-German Conference on Organic Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: PG Conference Organizing Committee
  Data:
  konferencja 9-14.10.
  Status:
  Opublikowana
 74. Desililowanie 1,3-ditiolanów jako nowa metoda syntezy tetrapodstawionych pochodnych etylenu.
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja Poznań 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 75. First experimental demonstration of the diradical mechanism in 1,3-dipolar cycloadditions: unusual course of the reactions of the reactions of bis-(selenophen-2-yl) and aryl(selenophen-2-yl)thioketones with diazomethane (CH2N2) (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 76. Fluorowane nitryloiminy w syntezie heterocykli azotowych.
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Utecht, K. Urbaniak, P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy PTChem; (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, ZG PTChem
  Data:
  konferencja Wrocław 17-21.09.
  Status:
  Opublikowana
 77. Hetero-Diels-Alder reactions of hetaryl and cycloaliphatic thioketones with the in situ generated α-nitrosoalkenes.
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń, R. Zimmer, H.-U. Reissig
  Konferencja:
  XXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds' (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, OŁ PTChem
  Data:
  konferencja Łódź, November 23-14, 2017,
  Status:
  Opublikowana
 78. Microwave assisted synthesis of ferrocenyl and hetaryl functionalized thioketones (poster presentation).
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, P. Pipiak, P. Grzelak
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 79. Microwave-assisted reactions of α-diazoketones with hetaryl thioketones
  Autorzy:
  K. Urbaniak, M. Godziszewska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, OŁ PTChem
  Data:
  konferencja Łódź, 23-14.11
  Status:
  Opublikowana
 80. New Applications of Hetaryl and Aryl/Hetaryl Thioketones in Selected [2+2], [2+3], and [2+4]-Cycloaddition Reactions
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, P. Grzelak, A. Szychowska
  Konferencja:
  26th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, ISOCS-26 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Commitee, Istambul, Turkey
  Data:
  konferencja 2014, August 24-29
  Status:
  Opublikowana
 81. New Contributions to the Chemistry of Sulfur Containing 1,3-Dipoles; On the Border Line of Concerted and Stepwise [3+2]-Cycloadditions
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, K. Urbaniak
  Konferencja:
  5th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry (ICACAC-5) (rok: 2014, ), Wydawca: National Research Centre - Cairo, Egypt
  Data:
  konferencja October 21-23, 2014
  Status:
  Opublikowana
 82. Nowe reakcje tia-Dielsa-Aldera z wykorzystaniem tiochalkonów oraz 1,4-
  Autorzy:
  K. Urbaniak, A. Marko, P. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, XI OSCO, (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, IChO PAN
  Data:
  konferencja Warszawa 8-11.04.
  Status:
  Opublikowana
 83. Reakcje Heterodienowe z Tioketonami Arylowymi i Hetarylowymi.
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towaryzstwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 84. Reakcje tioketonów hetarylowych z karbenami i karbenoidami
  Autorzy:
  M. Godziszewska, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, Oddział Łódzki PTChem
  Data:
  konferencja Łódź 22.06.
  Status:
  Opublikowana
 85. Stereoselective [3+2]-cycloaddition of cycloaliphatic thioketones with carbohydrate derived nitrones (poster presentation)
  Autorzy:
  A. Michalak, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 86. Synthesis of new enantiopure 1,3,4-thiadiazoles and 1,3,4-oxazoles derived from (S)-proline thiosemicarbazides
  Autorzy:
  A. Wróblewska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana