Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiałowej, koordynacyjnej i biometaloorganicznej

2012/06/A/ST5/00219

Słowa kluczowe:

Związki heteroatomowe tioketony syntez asymetryczna chiralne tiole heterocykle siarkowe reakcje cykloaddycji desulfuracja siarkowe kompleksy platyny siarkowe kompleksy żelaza modele strukturalne hydrogenaz elektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Mlostoń 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 534 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-09

Zakończenie projektu: 2018-04-08

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw komputerowe PC z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (52)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (86)
 1. Hetaryl Thioketones: Synthesis and Selected Reactions IF: 1,12
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, K. Gębicki, P. Grzelak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Heteroatom Chem. (rok: 2014, tom: 25, strony: 548–555), Wydawca: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hc.21191 - link do publikacji
 2. Hetero-Diels-Alder reactions of hetaryl-thiochalcones with acetylenic dienophiles. IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2017, tom: 38, strony: 1−10), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2016.1230857 - link do publikacji
 3. Selected applications of N-protected (S)-2-(diazoacetyl)pyrrolidines (microreview) IF: 0,797
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Chem. Heterocycl. Comp. (rok: 2016, tom: 52, strony: 146-148), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.107/S10593-016-1848-0) - link do publikacji
 4. Taming of thioketones – the first asymmetric thio-Diels-Alder reaction with thioketones as heterodienophiles. IF: 2,834
  Autorzy:
  J. Hejmanowska, M. Jasiński, G. Mlostoń, Ł. Albrecht
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 2017, strony: 950−954), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, POSTFACH 101161, 69451 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201601307 - link do publikacji
 5. On the strong difference in reactivity of acyclic and cyclic diazodiketones with thioketones: experimental results and quantum-chemical interpretation IF: 2,78
  Autorzy:
  21) A. S. Mereshchenko, A. V. Ivanov, V. I. Baranovskii, G. Mloston, L. L. Rodina, V. A. Nikolaev
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 11, strony: 504-513), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.11.57 - link do publikacji
 6. 1,3-Dipolar cycloadditions of fluorinated nitrones with thioketones IF: 1,875
  Autorzy:
  G. Mlostoń, E. Obijalska, M. Celeda, V. Mittermeier, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2014, tom: 165, strony: 27-32), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2014.05.015 - link do publikacji
 7. Diradical reaction mechanisms in [3+2]-cycloadditions of hetaryl thioketones with alkyl- or trimethylsilyl-substituted diazomethanes IF: 2,844
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2016, tom: 12, strony: 716-724), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.12.71 - link do publikacji
 8. First synthesis of ferrocenyl substituted thiochalcones and their [4+2]-cycloadditions with acetylenic dienophiles IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2018, tom: 39, strony: 322-331), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2018.1427749 - link do publikacji
 9. First thia-Diels-Alder reactions of thiochalcones with 1,4-quinones. IF: 2,589
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, P. Urbaniak, A. Marko, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2018, tom: 14, strony: 1834‒1839), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.14.156 - link do publikacji
 10. Gas-phase generation and matrix isolation of the methylsulfonyl radical CH3SO2. IF: 2,713
  Autorzy:
  H.-P. Reisenauer, P. R. Schreiner, J. Romański, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2015, tom: 119, strony: 2211-2216), Wydawca: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5036647 - link do publikacji
 11. Microwave assisted reactions of α-diazoketones with hetaryl and ferrocenyl thioketones IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Jeske, M. Godziszewska, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2018, tom: 39, strony: 47−63), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1363206 - link do publikacji
 12. Studies on the reactions of thiocarbonyl S-methanides with hetaryl thioketones IF: 1,151
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 462-473), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201500057 - link do publikacji
 13. Synthesis of ferrocenyl- and hetaryl-substituted 2,2,2-trifluoroethanols and their conversion into 2,2,2-trifluoroethanethiols using Lawesson reagent IF: 2,284
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera, M. Celeda, K. Gębicki, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2016, tom: 188, strony: 147-152), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2016.06.017 - link do publikacji
 14. Synthesis of hetaryl-substituted 1,2,4-trithiolanes via three-component reaction with dihetaryl thioketones, benzyl azide and 2,2,4,4-tetramethyl-3-thioxocyclobutanone IF: 0,908
  Autorzy:
  G. Mlostoń, M. Celeda, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2016, tom: 37, strony: 14-22), Wydawca: TAYLOR FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2015.1082182 - link do publikacji
 15. The first matrix isolation of the methylsulfinyl radical CH3SO IF: 6,378
  Autorzy:
  P. Reisenauer, J. Romański, G. Mlostoń, P. R. Schreiner
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2013, tom: 49, strony: 9467-9469), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc45379k - link do publikacji
 16. The unusual influence of hetaryl groups on the direct conversion of some secondary alcohols into thiols with Lawesson's reagent: elucidation of the reaction mechanism IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, M. Celeda, R. Hamera-Fałtyga, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2017, tom: 38, strony: 475−487), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1313257 - link do publikacji
 17. [3+2]-Cycloadditions of nitrile imines with hetaryl thioketones IF: 1,271
  Autorzy:
  K. A. Ali, G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur, Chem. (rok: 2017, tom: 38, strony: 604−613), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1346103 - link do publikacji
 18. New application of hetaryl thioketones for the synthesis of hetaryl-substituted ethenes via 'two-fold extrusion reaction IF: 0,979
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Pawlak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Heterocycles (rok: 2016, tom: 93, strony: 127−139), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3987/COM-15-S(T)8 - link do publikacji
 19. , Lithium diisopropylamide (LDA) as an efficient reducing agent for thioketones - mechanistic consideration IF: 0,611
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Mlostoń, A. Gebert, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2015, tom: 190, strony: 1281-1284), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1012201 - link do publikacji
 20. A novel application of 2-silylated 1,3-dithiolanes for the synthesis of aryl/hetaryl-substituted ethenes and dibenzofulvenes IF: 2,337
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 13, strony: 1900–1906), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.185 - link do publikacji
 21. Applications of thiobenzophenone for the syntheses of 3-, 4-, 5- and 6-membered sulfur heterocycles (Microreview) IF: 0,797
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Chem. Heterocycl. Comp. (rok: 2016, tom: 52, strony: 282-284), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-016-1878-7 - link do publikacji
 22. Conformers of diheteroaryl ketones and thioketones: a quantum chemical study of their properties and fundamental intramolecular energetic effects IF: 1,566
  Autorzy:
  P. Matczak, M. Domagała, S. Domagała
  Czasopismo:
  Struct. Chem. (rok: 2016, tom: 27, strony: 855-869), Wydawca: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-015-0643-3 - link do publikacji
 23. Dialkyl dicyanofumarates and dicyanomaleates as versatile building blocks for synthetic organic chemistry and mechanistic studies IF: 2,337
  Autorzy:
  G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 13, strony: 2235−2251), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.221 - link do publikacji
 24. Dialkyl dicyanofumarates as new oxidizing reagents for the converions of thiols into disulfides and selenols into diselenides IF: 2,834
  Autorzy:
  G. Mloston, A. Capperucci, D. Tanini, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 2017, strony: 6831−6839), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, POSTFACH 101161, 69451 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201701066 - link do publikacji
 25. Trifluoromethylated 2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazoles via the regioselective (3+2)-cycloadditions of fluorinated nitrile imines with aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones IF: 2,284
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, G. Utecht, D. Lentz, M. Jasiński
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2016, tom: 192, strony: 147-154), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 26. Unexpected course of the attempted conversion of ferocenyl(hetaryl)methanols into thiols using Lawesson's reagent. IF: 0,809
  Autorzy:
  G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silcon Relat. Elem. (rok: 2017, tom: 192, strony: 732−736), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1286491 - link do publikacji
 27. [FeFe]-Hydrogenase H-Cluster Mimics with Unique Planar μ-(SCH2 )2 ER2 Linkers (E=Ge and Sn) IF: 5,317
  Autorzy:
  H. Abul-Futouh, L. R. Almazahreh, , T. Sakamoto, N. Y T. Stessman, D. L. Lichtenberger, R. S. Glass, H. Görls, M. El-khateeb, P. Schollhammer, G. Mloston, W. Weigand
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2017, tom: 23, strony: 346−359), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, POSTFACH 101161, 69451 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201603843 - link do publikacji
 28. 1,3-Dipolar cycloadditions of α-diazoketones derived from N-protected (S)-proline with aromatic and cycloaliphatic thioketones IF: 1,151
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 190-200), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201400334 - link do publikacji
 29. Concerted versus Non-Concerted 1,3-Dipolar Cycloadditions of Azomethine Ylides with Electron-Deficient Dialkyl Dicyanobutenedioates IF: 1,395
  Autorzy:
  A. F. Khlebnikov, A. S. Konev, A. A. Virtsev, D. S. Yufit, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2014, tom: 97, strony: 453-470), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201300405 - link do publikacji
 30. Dimerization reactions of diaryl- and dihetaryl-substituted thiocarbonyl S-methanides as diradical processes – a computational study. IF: 2,337
  Autorzy:
  M. L. McKee, G. Mloston, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2017, tom: 13, strony: 410−416), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.44 - link do publikacji
 31. Efficient synthesis of ferrocifenes and other ferrocenyl substituted ethylenes via a 'sulfur approach' IF: 3,564
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Celeda, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Org. Biomol. Chem. (rok: 2018, tom: 16, strony: 4350−4356), Wydawca: Royal Society of Chemistry (United Kingdom)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ob01022f - link do publikacji
 32. First [3+2]-cycloadditions of thiochalcones as C=S dipolarophiles in reactions with fluorinated nitrile imines IF: 2,65
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, G. Utecht, M. Jasiński
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2017, tom: 49, strony: 2129−2137), Wydawca: GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, D-70469 STUTTGART, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0036-1588774 - link do publikacji
 33. Hetero-Diels-Alder reactions of aryl and hetaryl thioketones with acetylenic dipolarophiles IF: 2,78
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, M. Mikina, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 11, strony: 576-582), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.11.63 - link do publikacji
 34. Less reactive dipoles of diazodicarbonyl compounds in reactions with cycloaliphatic thioketones IF: 2,801
  Autorzy:
  V. A. Nikolaev, A. V. Ivanov, L. L. Rodina, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Beilst. J. Org. Chem (rok: 2013, tom: 9, strony: 2751-2761), Wydawca: Beilstein Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.9.309 - link do publikacji
 35. Reactions of methylsulfinyl radical (CH3(O)S) with oxygen (3O2) in solid argon IF: 6,779
  Autorzy:
  H. P. Reisenauer, J. Romański, G. Mlostoń, P. R. Schreiner
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2015, tom: -, strony: 10022-10025), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CC02168E - link do publikacji
 36. Reduction of thiocarbonyl compounds with lithium diisopropylamide IF: 1,395
  Autorzy:
  A. Gebert, M. Jasiński, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Hel. Chim. Acta (rok: 2014, tom: 97, strony: 931-938), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201400130 - link do publikacji
 37. Stereoselective 1,3-dipolar cycloadditions of thioketones to carbohydrate-derived nitrones IF: 1,973
  Autorzy:
  A. Michalak, G. Mlostoń, A. Fruziński, M. Jasiński
  Czasopismo:
  Tetrahedron; Asymmetry (rok: 2016, tom: 27, strony: 973-979), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetasy.2016.08.007 - link do publikacji
 38. Synthesis and (spectro)electrochemistry of mixed-valent diferrocenyl-dihydrothiopyran derivatives IF: 3,982
  Autorzy:
  17)K. Kowalski, R. Karpowicz, G. Mlostoń, D. Misel, A. Hildebrandt, H. Lang, R. Czerwieniec, B. Therrien
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2015, tom: 44, strony: 6268-6275), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt00246j) - link do publikacji
 39. Synthesis of ferrocenyl thioketones and their reactions with diphenyldiazomethane IF: 0,611
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2015, tom: 190, strony: 2125-2133), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, IF = 0,611
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1071817 - link do publikacji
 40. Synthesis of ferrocenyl-substituted 1,3-dithiolanes vis [3+2]-cycloadditions of ferrocenyl hetaryl thioketones with thiocarbonyl S-methanides IF: 2,844
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Beilstein J. Org. Chem. (rok: 2016, tom: 12, strony: 1421-1427), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT, TRAKEHNER STRASSE 7-9, FRANKFURT AM MAIN, 60487, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.12.136 - link do publikacji
 41. The first organocatalytic, ortho-regioselective inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder reaction IF: 6,319
  Autorzy:
  J. Hejmanowska, M. Jasiński, J. Wojciechowski, G. Mlostoń, Ł. Albrecht
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2017, tom: 53, strony: 11472−11475), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CC06518C - link do publikacji
 42. Thermal [2+2]-cycloadditions of diphenylketene with aryl- and hetaryl-substituted thioketones IF: 0,974
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Szychowska, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Heterocycles (rok: 2015, tom: 90, strony: 529-539), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3987/COM-14-S(K)56 - link do publikacji
 43. Thia-Diels–Alder reactions of hetaryl thioketones with nonactivated 1,3-dienes leading to 3,6-dihydro-2H-pyrans: evidence for a diradical mechanism. IF: 0,865
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Chem. Heterocycl. Compd. (rok: 2017, tom: 53, strony: 518−525), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-017-2086-9 - link do publikacji
 44. Aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones as versatile building blocks for exploration in the organic chemistry of sulfur. IF: 0,809
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, R. Hamera-Fałtyga, K. Urbaniak, M. Jasiński, P. Pipiak, Ł. Albrecht, J. Hejmanowska, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017, 192, 204−211, (rok: 2017, tom: 192, strony: 204−211), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1286491 - link do publikacji
 45. Crystal structure of (E)-1,2-difernocyl-1,2-di(furan-2-yl)ethene IF: 0,347
  Autorzy:
  A. Linden, R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Acta Crystallogr. (rok: 2018, tom: E74, strony: 625−629), Wydawca: INT UNION CRYSTALLOGRAPHY, 2 ABBEY SQ, CHESTER, CH1 2HU, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2056989018005078 - link do publikacji
 46. Expected and unexpected results in reactions of fluorinated nitrile imines with (cyclo)aliphatic thioketones IF: 2,101
  Autorzy:
  G. Utecht, J. Sioma, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  J. Fluorine Chem. (rok: 2017, tom: 201, strony: 68−75), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jfluchem.2017.07.014 - link do publikacji
 47. Ferrocenyl substituted 1,3-dithiolanes via [3+2]-cycloadditions of thiocarbonyl S-methanides with ferrocenyl/hetaryl thioketones IF: 0,691
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2016, tom: 191, strony: 576-577), Wydawca: TAYLOR FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1128908 - link do publikacji
 48. Microwave assisted reactions of α-diazoketones with hetaryl and ferrocenyl thioketones IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Jeske, M. Godziszewska, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem., (rok: 2018, tom: 39, strony: 47−63), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1363206 - link do publikacji
 49. Microwave assisted synthesis of ferrocenyl and hetaryl functionalized thioketones IF: 0,809
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, P. Grzelak, P. Pipiak, G. Mlostoń
  Czasopismo:
  Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. (rok: 2017, tom: 192, strony: 197−198), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2016.1252367 - link do publikacji
 50. Reactions of Cycloaliphatic Thioketones and Their Oxo Analogues with Lithiated Methoxyallene: A New Approach to Vinylthiiranes IF: 4,314
  Autorzy:
  M. Jasiński, Grzegorz Mlostoń, M. Stolarski, W. Costa, M. Dominguez, and H.-U. Reissig
  Czasopismo:
  Chem. Asian J. 2014, 9, 2641 – 2648 (rok: 2014, tom: 9, strony: 2641-2648), Wydawca: 2014 Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.201402547 - link do publikacji
 51. Selenopen-2-yl substituted thiocarbonyl ylides – at the boarderline of dipolar and diradical reactivity IF: 1,151
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, A. Linden, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  Helv. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 453-461), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hlca.201500050 - link do publikacji
 52. Silylated thiocarbonyl S-methanides as key intermediates in one-pot olefination reactions leading to ferrocenyl substituted ethenes and dibenzofulvenes IF: 1,271
  Autorzy:
  G. Mloston, R. Hamera-Fałdyga, H. Heimgartner
  Czasopismo:
  J. Sulfur Chem. (rok: 2018, tom: 39, strony: 267-278), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OR14 4RN, OXON, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415993.2017.1415339 - link do publikacji
 1. 1,3-Dipolarne cykloaddycje N-podstawionych α-diazoketonów, pochodnych (S)-proliny z tioketonami
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak
  Konferencja:
  VII Seminarium 'Postępy w Syntezie Zwiazków Nieracemicznych' (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 15-18.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. A general metod for synthesis of heteroaromatic ketones and thioketones. Simple approach to diarylmethanethioles
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, K. Gębicki, M. Celeda
  Konferencja:
  XVIth International Symposium 'Advaces in the Chemistry of Heterorganic Compounds (rok: 2013, ), Wydawca: CBMiM, Ptchem
  Data:
  konferencja 15.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Applications of fluorine containing nitrones for synthesis of fluoroalkyl functionalized nitrogen, oxygen, and sulfur heterocycles
  Autorzy:
  M. Kowalski, E. Obijalska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones as versatile building blocks for exploration in the organic chemistry of sulfur (plenary lecture)
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, R. Hamera-Fałtyga, M. Jasiński, P. Pipiak, Ł Albrecht, J. Hejmanowska, H. Heimgartner
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 5. Electrocatalytical properties of heteroaromatic ferocenyl thioketones in oxidation processes of hydroquinone derivatives (oral communication)
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, A. Leniart, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committe
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 6. Elektrokatalityczne właściwości ferocenylowych pochodnych heteroaromatycznych tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 7. K. Urbaniak, M. Jeske, G. Mlostoń
  Autorzy:
  Reactions of aryl/hetaryl and dihetaryl thioketones with some α-oxo diazocompounds
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 8. Metoksyallen w syntezie heterocykli siarkowych (komunikat ustny)
  Autorzy:
  M. Jasiński, P.Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Nowe reakcje tia-Dielsa-Aldera z wykorzystaniem tiochalkonów oraz 1,4-
  Autorzy:
  K. Urbaniak, A. Marko, P. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, XI OSCO, (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, IChO PAN
  Data:
  konferencja Warszawa 8-11.04.
  Status:
  Opublikowana
 10. Nowe tiochalkony funkcjonalizowane grupami hetarylowymi w reakcjach heterodienowych
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizcyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Nukleofilowe trifluorometylowanie ketonów ferrocenylowo hetarylowych (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Reakcje hetero-Dielsa-Aldera z wykorzystaniem tiochalkonów oraz wybranych chinonów jako reaktywnych dienofili – w poszukiwaniu nowych barwników chinonowych.
  Autorzy:
  A. Marko, G. Mlostoń, K. Urbaniak. H. Jatczak
  Konferencja:
  IX Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 21.06.
  Status:
  Opublikowana
 13. Reakcje tioketonów ferrocenylowo/alkilowych oraz ferrocenylowo/arylowych z α-okso-diazozwiązkami
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Reakcje wybranych ylidów tiokarbonylowych (tiokarbonylo S-metanidów) z tioketonami hetarylowymi (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Synteza optycznie czynnych pochodnych pirazoli poprzez [2+3]-cykloaddycję pochodnych L-diazoproliny z alkinami (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Aryl, hetaryl, and ferrocenyl thioketones as new fuels for heteroatom and heterocyclic chemistry; synthetic and mechanistic aspects (invited lecture)
  Autorzy:
  G. Mlostoń
  Konferencja:
  The Polish-German Conference on Organic Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: PG Conference Organizing Committee
  Data:
  konferencja 9-14.10.
  Status:
  Opublikowana
 17. Desilylation of 2-trimethylsilyl-1,3-dithiolane; attempted complexation of the released dithiocarboxylate anion with a coinage metal cations (I)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń, J. Glatthor, N. W. Mitzel
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 18. Elektroredukcja Heteroaromatycznych Tioketonów.
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gębicki, M. Celeda, A. Leniart, M. Domagała, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 19. Ferrocenyl substituted 1,3-dithiolanes via [3+2]-cycloadditions of thiocarbonyl S-methanides with ferrocenyl/hetaryl thioketones (poster communication)
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera,
  Konferencja:
  The XIVth International Symposium on Inorganic Ring Systems (IRIS-14th) (rok: 2015, ), Wydawca: IRIS-Organizing Committee
  Data:
  konferencja July26th-July 31st, 2015
  Status:
  Opublikowana
 20. Hetero-Diels-Alder reactions of hetaryl and cycloaliphatic thioketones with the in situ generated α-nitrosoalkenes.
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń, R. Zimmer, H.-U. Reissig
  Konferencja:
  XXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds' (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, OŁ PTChem
  Data:
  konferencja Łódź, November 23-14, 2017,
  Status:
  Opublikowana
 21. Lithium Diisopropylamide (LDA) as an Efficient Reducing Agent for Thioketones
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Mlostoń, A. Gebert, H. Heimgartner
  Konferencja:
  26th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, ISOCS-26 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee, Istambul, Turkey
  Data:
  konferencja 2014, August 24-29
  Status:
  Opublikowana
 22. Reactions of thioketones with Lithiated Agents – A New Route to Vinylthiiranes and Sulfides
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  5th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry (ICACAC-5) (rok: 2014, ), Wydawca: National Research Centre - Cairo, Egypt
  Data:
  konferencja October 21-23, 2014
  Status:
  Opublikowana
 23. Reakcje Heterodienowe z Tioketonami Arylowymi i Hetarylowymi.
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towaryzstwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 24. Reakcje difenyloketenu z tioketonami aromatycznymi i heteroaromatycznymi
  Autorzy:
  A. Szychowska, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki-OŁ PTChem
  Data:
  konferencja 17.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 25. Synthesis of ferrocenyl functionalized thiochalcones and their application in thia-Diels-Alder reaction
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Organizing Committee, Johannes Kepler University
  Data:
  konferencja Linz, Austria 30.08.-02.09
  Status:
  Opublikowana
 26. The determination of dissociation constants of some hetaryl derivatives of 2,2,2-trifluoroethanethiol
  Autorzy:
  P. Urbaniak, K. Gębicki, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, Polish Chemical Society,
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 27. Biradical thermal additions of hetaryl thioketones and methoxyallene (poster)
  Autorzy:
  P. Grzelak, M. Jasiński, G. Mloston,
  Konferencja:
  XVIIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja Łódź, 20th November 2015
  Status:
  Opublikowana
 28. New heterodiene reactions with aryl and hetaryl thioektones
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 29. Application of ferrocenyl substituted thiochalcones in thia-Diels-Alder reactions with fluorinated enones
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, OŁ PTChem
  Data:
  konferencja Łódź, 23-14.11.
  Status:
  Opublikowana
 30. Aryl and hetaryl thioketones as useful substrates for the synthesis of hydrogenases active site mimics
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, M. Grosch, W. Weigand
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, ZG PTChem
  Data:
  konferencja Wrocław 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 31. Attempts to synthetise diiron complexes relevant to the active site of [FeFe]-hydrogenase
  Autorzy:
  J. Obiedzińska, K. Kowalski, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIth International Symposium 'Advaces in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2013, ), Wydawca: CBMiM, PTChem Łódź
  Data:
  konferencja 15.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 32. Desililowanie 1,3-ditiolanów jako nowa metoda syntezy tetrapodstawionych pochodnych etylenu.
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja Poznań 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 33. Dialkyl dicyanofumarates as new oxidizing reagents for the conversion of thiols into disulfides and selenols into diselenides
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, A. Caperucci, D. Tanini, H. Heimgartner
  Konferencja:
  6th Workshop of SeS redox and catalysis – a multidisciplinary international scientific network (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja Wrocław, 22-23.09
  Status:
  Opublikowana
 34. Dirodnikowe [3+2]-cykloaddycje; reakcje 2-diazopropanu z tioketonami arylowymi i hetarylowymi (poster)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 35. Exploration of fluorinated nitrones for syntheses of nitrogen, sulfur, and oxygen heterocycles bearing fluoroalkyl groups
  Autorzy:
  G. Mlostoń, E. Obijalska, M. Kowalski
  Konferencja:
  Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Krakowska
  Data:
  konferencja 25.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 36. First experimental demonstration of the diradical mechanism in 1,3-dipolar cycloadditions; unusual course of the reactions with bis-(selenophen-2-yl) and aryl(selenophen-2-yl)thioketones with diazomethane (CH2N2)
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 37. Hetarylowe i dihetarylowe pochodne diazometanu; zastosowanie w syntezie związków S-heterocyklicznych (poster)
  Autorzy:
  A. Pawlak, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka, Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja Łódź 11 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 38. New Applications of Hetaryl and Aryl/Hetaryl Thioketones in Selected [2+2], [2+3], and [2+4]-Cycloaddition Reactions
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, P. Grzelak, A. Szychowska
  Konferencja:
  26th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, ISOCS-26 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Commitee, Istambul, Turkey
  Data:
  konferencja 2014, August 24-29
  Status:
  Opublikowana
 39. Nucleophilic trifluoromethylation as a straightforward method for the synthesis of ferrocenyl, ferrocenyl/hetaryl, and dihetaryl substituted 2,2,2-trifluoroethanols
  Autorzy:
  G. Mlostoń, M. Celeda, K. Gębicki, R. Hamera, K. Urbaniak
  Konferencja:
  7th International Meeting on Halogen Chemistry, HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: HalChem-Organizing Committee
  Data:
  konferencja Częstochowa, September 03-06, 2015
  Status:
  Opublikowana
 40. Procesy elektroredukcji selenofenowych pochodnych ketonów i tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gębicki, M. Celeda, G. Mlostoń.
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 41. Reactions of aryl and hetaryl thioketones with Pt(0) complexes; ferrocenyl substituted platinathiiranes (oral communication)
  Autorzy:
  G. Mlostoń, S. Gröber, W. Weigand
  Konferencja:
  The XIVth International Symposium on Inorganic Ring Systems (IRIS-14th) (rok: 2015, ), Wydawca: IRIS Organizing Committee
  Data:
  konferencja July26th-July 31st, 2015
  Status:
  Opublikowana
 42. Reactions of ferocenyl substituted thioketones with trimethylsilyldiazomethane (TMS-CHN2) (poster presentation)
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 43. Reakcje nowych tioketonów ferrocenylowo/hetarylowych z pochodnymi diarylodiazometanu
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 44. Reakcje tioketonów arylowo-hetarylowych oraz dihetarylowych z wybranymi α-okso diazowiązkami
  Autorzy:
  M. Jeske, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 21.06.2016,.
  Status:
  Opublikowana
 45. Stepwise, diradical mechanism in [3+2]-cycloadditions of hetaryl thioketones with diazoethane and 2-diazopropane (poster)
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja Łódź, 20th November 2015
  Status:
  Opublikowana
 46. Three exciting excursions into the world of the organic chemistry of sulfur (PL-2-invited plenary lecture).
  Autorzy:
  Grzegorz Mlostoń
  Konferencja:
  Chemistry beyond Nature (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21-22.06.
  Status:
  Opublikowana
 47. Topological analysis of the electron density distribution in molecules of heteroaromatic thioketones
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gębicki, M. Celeda, A. Leniart, M. Domagała, G. Mlostoń
  Konferencja:
  Central European School on Physical Organic Chemistry - Modeling, Molecules, Processes and Properties (rok: 2014, ), Wydawca: University of Wroclaw, Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 26-30.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 48. Wpływ Podstawników na Proces Samoorganizacji Hetroaromatycznych Tioli na Polikrystalicznym Złocie
  Autorzy:
  P. Urbaniak, K. Gębicki, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 49. [3+2]-Cyklodysocjacja anionów 1,3-ditiolanowych jako nowy sposób syntezy tetra-podstawionych etylenów
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak, R. Hamera-Fałdyga, K. Urbaniak
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, XI OSCO, (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, IChO PAN
  Data:
  konferencja Warszawa 8-11.04.
  Status:
  Opublikowana
 50. Application of 2-trimethylsilyl-1,3-dithiolanes for preparation tetrasubstituted ethylenes
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  Xth International Mini-Symposium Current Problems in Organic Chemistry; Selenium Containing Compunds on the Boarderline of Chemistry, Biology, and Medicine (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 25.05.
  Status:
  Opublikowana
 51. First example of the [3+2]-cycloaddition reaction with aryl/hetaryl thiochalcones used as the C=S dipolarophiles
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Utecht, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 52. First experimental demonstration of the diradical mechanism in 1,3-dipolar cycloadditions: unusual course of the reactions of the reactions of bis-(selenophen-2-yl) and aryl(selenophen-2-yl)thioketones with diazomethane (CH2N2) (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 53. Fluorowane nitryloiminy w syntezie heterocykli azotowych.
  Autorzy:
  M. Jasiński, G. Utecht, K. Urbaniak, P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy PTChem; (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, ZG PTChem
  Data:
  konferencja Wrocław 17-21.09.
  Status:
  Opublikowana
 54. Investigation of self-assembled monolayer of 2,2,2-trifluoro-1,1-bis(thien-2-yl)ethanethiol on single crystal Au(111) substrate (poster communication)
  Autorzy:
  P. Urbaniak, A. Leniart, K. Gębicki, K. Polański, G. Mlostoń
  Konferencja:
  7th International Meeting on Halogen Chemistry, HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: Halchem-Organizing Committee
  Data:
  konferencja Częstochowa, September 03-06, 2015
  Status:
  Opublikowana
 55. Microwave assisted synthesis of ferrocenyl and hetaryl functionalized thioketones (poster presentation).
  Autorzy:
  G. Mlostoń, R. Hamera-Fałdyga, P. Pipiak, P. Grzelak
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 56. New Contributions to the Chemistry of Sulfur Containing 1,3-Dipoles; On the Border Line of Concerted and Stepwise [3+2]-Cycloadditions
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Grzelak, K. Urbaniak
  Konferencja:
  5th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry (ICACAC-5) (rok: 2014, ), Wydawca: National Research Centre - Cairo, Egypt
  Data:
  konferencja October 21-23, 2014
  Status:
  Opublikowana
 57. Nitryloiminy pochodne fluoralu; Nowe podejście do syntez trifluorometylowanych 1,3,4-tiadiazoli z uzyciem tioketonów (het)arylowych
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Utecht, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja Poznań, 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 58. Procesy elektroutleniania i elektroredukcji ferrocenylowych pochodnych heteroaromatycznych ketonów i tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 59. Próby syntezy 'in situ' oraz wybrane reakcje chlorowanych tiokarbonylo S-imidów
  Autorzy:
  P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja Łódź
  Status:
  Opublikowana
 60. Reakcje (L)-Diazoproliny z Tioketonami Arylowymi i Hetarylowymi.
  Autorzy:
  P. Ziębacz, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 61. Reakcje Difenyloketenu z Tioketonami Aromatycznymi i Heteroaromatycznymi
  Autorzy:
  K. Urbaniak, G. Mlostoń, A. Szychowska
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towrzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 62. Reakcje tioketonów hetarylowych z karbenami i karbenoidami
  Autorzy:
  M. Godziszewska, G. Mlostoń, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, Oddział Łódzki PTChem
  Data:
  konferencja Łódź 22.06.
  Status:
  Opublikowana
 63. The reaction of ferrocenyl/hetaryl thioketones with aryl/hetaryl diazomethanes
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, K. Urbaniak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 64. Tioketony hetarylowe jako superdienofile w reakcjach hetero-Dielsa-Aldera (komunikat ustny)
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 65. 1,3-Dithiolanes from cycloadditions of cycloaliphatic thiocarbonyl ylides with hetrayl thioketones; regioselectivity problem
  Autorzy:
  G. Mlostoń, P. Pipiak
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 21st November 2014
  Status:
  Opublikowana
 66. Badania reakcji redukcji ketonów i tioketonów ferrocenylo-hetarylowych (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  R. Hamera, G. Mlostoń
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Wydział Chemii UŁ (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja Łódź 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 67. Elektrochemiczne właściwości hetero aromatycznych tioketonów
  Autorzy:
  S. Domagała, K. Gebicki, M. Celeda, M. Domagala, G. Mlostoń
  Konferencja:
  56. Doroczny Zjazd Naukowy PTChem-SITPChem; Siedlce , Materiały Zjazdowe, (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem, Siedlce
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 68. Elektrokatalityczne właściwości diferocenylotioketonu (komunikat popsterowy)
  Autorzy:
  S. Domagała, M. Celeda, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 16-18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 69. Elektrokatalityczne właściwości pochodnych diferrocenylotioketonu
  Autorzy:
  S. Domagała, R. Hamera, M. Celeda, G. Mlostoń
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu, PTChem
  Data:
  konferencja Gdańsk 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 70. Fluoral-derived nitrilimines as versatile 1,3-building blocks for the synthesis of 2,3-dihydro-3,4]-thiadiazole derivatives
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Urbaniak, G. Utecht, M. Jasiński
  Konferencja:
  18th European Symposium on Fluorine Chemistry (ESFC-18th) (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny ESFC-18th
  Data:
  konferencja 7-12 .08.
  Status:
  Opublikowana
 71. Investigation of self-assembled monolayer of 2,2,2-trifluoro-1,1-bis(thien-2-yl)ethanetiol on single crystal Cu(111) substrate (poster)
  Autorzy:
  P. Urbaniak, K. Gębicki, P. Dąbrowski, K. Polański, Z. Klusek, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XVIIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja Łódź, 20th November 2015
  Status:
  Opublikowana
 72. Microwave-assisted reactions of α-diazoketones with hetaryl thioketones
  Autorzy:
  K. Urbaniak, M. Godziszewska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, OŁ PTChem
  Data:
  konferencja Łódź, 23-14.11
  Status:
  Opublikowana
 73. Nowa metoda syntezy dibenzofulwenów z wykorzystaniem tetra-podstawionych 2-TMS-1,3-ditiolanów
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny, ZG PTChem
  Data:
  konferencja Wrocław 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 74. Ogólna metoda syntezy hetero aromatycznych ketonów i tioketonów oraz pochodnych diarylo(hetarylo)metantiolu
  Autorzy:
  G. Mlostoń, K. Gebicki, M. Celeda, K. Urbaniak
  Konferencja:
  56. Doroczny Zjazd Naukowy PTChem-SITPChem; Siedlce, Materiały Zjazdowe, (rok: 2013, ), Wydawca: PTChem-Siedlce
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 75. On the Border Line of Concerted and Nonconcerted Mechanisms in the [2+3]-Cycloaddition Reactions
  Autorzy:
  G. Mlostoń
  Konferencja:
  IX Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
  Data:
  konferencja 11-14.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 76. Reakcje tioketonów ferocenylo-hetarylowych z (tiofen-2-ylo)diazometanem
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń, K. Urbaniak, H. Heimgartner
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem
  Data:
  konferencja Poznań 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 77. Stereoselective [3+2]-cycloaddition of cycloaliphatic thioketones with carbohydrate derived nitrones (poster presentation)
  Autorzy:
  A. Michalak, M. Jasiński, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 78. Synteza fluorowanych pochodnych 1-arylo/hetaryloetanolu oraz 1-arylo/hetaryloetantiolu
  Autorzy:
  W. Filicha, G. Mlostoń, K. Gębiciki
  Konferencja:
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki-OŁ PTChem
  Data:
  konferencja 17.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 79. Synthesis of new enantiopure 1,3,4-thiadiazoles and 1,3,4-oxazoles derived from (S)-proline thiosemicarbazides
  Autorzy:
  A. Wróblewska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  XIXth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds' (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular an Macromolecular Studies PAS, and Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25th November
  Status:
  Opublikowana
 80. The 'Sulfur approach' to the synthesis of ferocifene analogues (oral communication)
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, G. Mlostoń
  Konferencja:
  27th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27th) - Polish-German Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: ISOCS-27th Organizing Committee
  Data:
  konferencja July 24-29
  Status:
  Opublikowana
 81. Thia-Diels-Alder reactions of dihetaryl thioketones with 2,4-hexadiene; a rare case of steowise, diradical [4+2]cycloadditions
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  60th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences 'Open Readings 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 14-17.03.
  Status:
  Opublikowana
 82. Tiochalkony z grupami hetarylowymi; Synteza i wybrane reakcje
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń, H. Heimgartner
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Zjazdu PTChem Poznan 2016
  Data:
  konferencja 19-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 83. Tioketony hetarylowe w roli dienofili i heterodienów (komunikat posterowy)
  Autorzy:
  P. Grzelak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny OSCO-X
  Data:
  konferencja Łódź 1618.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 84. Unexpected course of reactions of hetaryl and ferrocenyl substituted secondary methanols with Lawesson's reagent (L.R.)
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, M. Celeda, G. Mlostoń
  Konferencja:
  60th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences 'Open Readings 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 14-17.03.
  Status:
  Opublikowana
 85. Wykorzystanie nitronów pochodnych fluoralu do syntez fluorowanych związków heterocyklicznych
  Autorzy:
  M. Kowalski, E. Obijalska, G. Mlostoń
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 86. Zastosowanie2-trimetylosililo-1,3-ditiolanów w reakcji otrzymywania tetra-podstawionych etylenow
  Autorzy:
  R. Hamera-Fałdyga, P. Pipiak, G. Mlostoń
  Konferencja:
  V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny ŁSD
  Data:
  konferencja Łódź 11-12.05.2017
  Status:
  Opublikowana