Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania.

2012/06/A/HS2/00252

Słowa kluczowe:

edukacja biblioteka narracja historia tradycja antropologia kulturowa teoria literatury mass-media gatunki literackie literatura popularna,ironia humor kanon literacki adaptacja interdyscyplinarność pogranicze

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Bujnicki 

Liczba wykonawców projektu: 21

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 1 875 738 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-11

Zakończenie projektu: 2019-01-10

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (32)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (81)
 • Publikacje książkowe (17)
 1. Bio/geo/grafia jako autokreacja.O Sienkiewiczu w Ameryce IF: 5
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2016, tom: CVII, z.1, strony: 43-59), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Inter arma rident musae. O podobieństwie prozy Henryka Sienkiewicza i Andrzeja Sapkowskiego IF: 5
  Autorzy:
  Wojciech Łapiński
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2014, tom: R.LV., strony: 603-624), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Konwencjonalny romans Sienkiewicza "Na jasnym brzegu" IF: 5
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Czasopismo:
  Bibliotekarz Podlaski (rok: 2016, tom: 2016/1 (XXXII), strony: 69-86), Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Sienkiewicz w lustrze biografii IF: 5
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Literaturoznawcze (rok: 2016, tom: 42583, strony: 127-143), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsl.2016.08.08 - link do publikacji
 5. Witkiewicz czyta Sienkiewicza IF: 5
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Czasopismo:
  Litteraria Copernicana (rok: 2018, tom: 1(25), strony: 39-63), Wydawca: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/LC.2018.003 - link do publikacji
 6. Wizerunek kobiety w amerykańskiej korespondencji Henryka Sienkiewicza IF: 5
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Biomitorafie Henryka Sienkiewicza IF: 6
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Czasopismo:
  Studia Poetica (rok: 2016, tom: IV, strony: 66-81), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Formalne właściwości "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza w ocenie krytyki IF: 5
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (rok: 2017, tom: XXXV, strony: 145-156), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/ff.2017.35.2.145 - link do publikacji
 9. Henryk Sienkiewicz-Cultural Causes Behind Growth and Crisis of his Popularity IF: 5
  Autorzy:
  Ewa Kosowska
  Czasopismo:
  Wiestnik. Culture and Artes Herald (rok: 2021, tom: 4, strony: 46-54), Wydawca: Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts
  Status:
  Opublikowana
 10. O Sienkiewiczu "po słowackiej stronie". rec. Jozef Hvisc, "Henryk Sienkiewicz żivot a literarna tvorba". IF: 5
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Czasopismo:
  Irydion. Literatura-Teatr-Kultura. (rok: 2016, tom: II, strony: 253-259), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
 11. Przyjaźnie Sienkiewicza na dwóch biegunach. Między Mścisławem Godlewskim a Karolem Potkańskim IF: 5
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Czasopismo:
  Wiek XIX (rok: 2016, tom: IX (LI), strony: 409-421), Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 12. Sienkiewiczowskie kłopotliwe konteksty (inspiracje). IF: 5
  Autorzy:
  Bogdan Mazan
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis (rok: 2016, tom: 50, strony: 225-251), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 13. Ślad ręki-ślad myśli. O rękopiśmiennych odmianach "Niewoli tatarskiej" IF: 5
  Autorzy:
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2015, tom: R.LVI., strony: 377-387), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 14. Żona w biografii twórczej artysty. Na marginesie listów Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej IF: 5
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Czasopismo:
  Wiek XIX (rok: 2016, tom: LI, strony: 423-444), Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 15. Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego.Autoportret pisarza z czasów młodości IF: 5
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Czasopismo:
  Wiek XIX (rok: 2016, tom: IX (LI) 2016, strony: 391-407), Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 16. Wymyślona Janczewska IF: 5
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Czasopismo:
  Studia Poetica (rok: 2016, tom: IV, strony: 51-65), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 17. "Quo vadis" na scenie i...w cenzurze. Historia jednego zdania. IF: 5
  Autorzy:
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Joanna Romanowicz
  Czasopismo:
  Napis (rok: 2019, tom: XXIV, strony: nie dotyczy), Wydawca: Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 18. Between "Written" and "Dictated" (An Exemple of Sienkiewicz's Archive) IF: 5
  Autorzy:
  Agnieszka Kuniczuk
  Czasopismo:
  Wielogłos (rok: 2021, tom: 3, strony: ), Wydawca: Wydział Polonistyki UJ
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 19. Vive la France ! Vive la République ! O demokracji we Francji według Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Radomskie Studia Filologiczne (rok: 2016, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 20. Czwarta potęga świata Henryka Sienkiewicza relacja z Międzynarodowego Kongresu Literackiego w Paryżu w 1878
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Annales UMCS (rok: 2017, tom: XXXV, strony: 65-74), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 21. Henryka Sienkiewicza obrazy nagości IF: 5
  Autorzy:
  Dorota Samborska-Kukuć
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne. Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok: 2015, tom: 5(8), strony: 73-105), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 22. Po co Sienkiewicz? Po narodowym dniu czytania "Trylogii (Polemika) IF: 5
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Czasopismo:
  Regionalia i Polemiki (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 121-132), Wydawca: Książnica Podlaska
  Status:
  Opublikowana
 23. Sienkiewicz w polskiej gastronomii. Przyczynek do popularności IF: 12
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo (rok: 2017, tom: 7 (10), strony: 85-98), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 24. Nie chcemy się znęcać nad Sienkiewiczem. Recepcja "Wirów" w latach 1909-1916 w prasie polskiej
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Literaturoznawcze , Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 25. Problem samoudręczenia w "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza. Esej z psychologii powieści
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Artes Humanae , Wydawca: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 26. "Samą zemstą dusza nie wyżyje..." Wendetta w "Trylogii Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Literaturoznawcze (rok: 2016, tom: 42614, strony: 153-171), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 27. Henryk Sienkiewicz wobec myśli politycznej emigracji polskiej w Szwajcarii IF: 5
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Czasopismo:
  Wiek XIX (rok: 2016, tom: LI, strony: 445-463), Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicz
  Status:
  Opublikowana
 28. Nowoczesny homo ludens. Paryski hipodrom w korespondencji Henryka Sienkiewicza. IF: 5
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Literaturoznawcze (rok: 2016, tom: 42583, strony: 109-126), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsl.2016.08.07 - link do publikacji
 29. Ogniem, mieczem i wodą. Motyw wody w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. IF: 5
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Czasopismo:
  Irydion. Literatura-Teatr-Kultura (rok: 2016, tom: II, strony: 1850193), Wydawca: Akademia Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
 30. Sienkiewicz-kreacje i rekreacje IF: 5
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Czasopismo:
  Wiek XIX (rok: 2017, tom: LII, strony: 394-399), Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicz
  Status:
  Opublikowana
 31. Współczesny Sienkiewicz. Literaturoznawcze portrety Pisarza. IF: 5
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2015, tom: R.LVI. z.4, strony: 411-426), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 32. Between "Letters from America" and "Sachem": Henryk Sienkiewicz's American Experience IF: 5
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Czasopismo:
  The Polish Review (rok: 2022, tom: 67, strony: ), Wydawca: The Polish Institute of Arts and Sciences of America
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Co Sienkiewicz przywiózł z Ameryki? Wokół podróży z 1876 roku
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Konferencja:
  Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy. Przegląd Tygodniowy 1866-1876 (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 5-6.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Czy można wyjść poza spis lektur? Obecność utworów Henryka Sienkiewicza w bibliotekach szkolnych (na przykładzie wybranych placówek wrocławskich)
  Autorzy:
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Dwie powieści biograficzne o Sienkiewiczu. Uwagi o sposobach beletryzacji.
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Henryk Sienkiewicz wobec Rosji
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Między rusofobią a rusofilią (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Jako pan Zagłoba w apokryfach o sprawach polskich radził
  Autorzy:
  Tadeusz Budrewicz
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Ognisty krąg. O wybranych źródłach plastycznej wyobraźni Henryka Sienkiewicza.
  Autorzy:
  Ewa Kosowska
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Quo vadis ideologio, czyli co się przytrafiło "Potopowi"
  Autorzy:
  Ewa Kosowska
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. STYKAnie się sztuk - wokół "Męczeństwa chrześcijan w Cyrku Nerona".
  Autorzy:
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Sienkiewicz w Paryżu-Paryż Sienkiewicza
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Konferencja:
  Przestrzenie geo(bio)graficzne (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 22-23.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Sienkiewicz Żeromskiego.
  Autorzy:
  Agata Zalewska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Transfiguracje i transformacje. Instrumentalizacja sukcesu.
  Autorzy:
  Zdzisława Mokranowska
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. W domu, w szkole, w pustyni i w puszczy
  Autorzy:
  Ewa Kosowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Śmiech niewesoły
  Autorzy:
  Ewa Kosowska
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. "Z życia czerpiąc – życie daje". Sienkiewicz o Prusie.
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa. W 120. Rocznicę rozpoczęcia druku Najogólniejszych ideałów życiowych (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Data:
  konferencja 23 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 15. "Quo vadis" di Henryk Sienkiewicz. Presupposti ideologici del momento della genesi dell' opera.
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  "Quo vadis" la prima opera transmediale. (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Rzymie
  Data:
  konferencja 14-15.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. "Słowiańska epopeja" Alfonsa Muchy wobec twórczości Henryka Sienkiewicza. Rozważania komparatystyczno-wpływologiczne.
  Autorzy:
  Maciej Gloger
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Amerykański dowcip. Komizm (i nie tylko) w "Komedii z pomyłek" Henryka Sienkiewicza.
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Henryk Sienkiewicz i recepcja jego twórczości literackiej w szkole z polskim językiem nauczania na Wileńszczyźnie
  Autorzy:
  Inesa Szulska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 19. Henryk Sienkiewicz w 1946 roku. Dyskurs o pisarzu w setną rocznicę urodzin.
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 20. Islam et decadence dans l'oeuvre de Henryk Sienkiewicz a la lumiere du roman "Soumission" de Michel Houellebecq.
  Autorzy:
  Maciej Gloger
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz-voyageur dans la temps et l'espace. (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Paryżu
  Data:
  konferencja 18-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Legiony Sienkiewicza i Żeromskiego
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Konferencja:
  Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest? (rok: 2015, ), Wydawca: Wojewódzka biblioteka Publiczna im Witolda Gombrowicza w Kielcach
  Data:
  konferencja 02-04.10.2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 22. Miłosz o Sienkiewiczu
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 23. Niezłomność. O"konserwatyzmie" Henryka Sienkiewicza (na przykładzie "Niewoli tatarskiej")
  Autorzy:
  Marek Wedemann
  Konferencja:
  Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1876-1939 (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  Data:
  konferencja 8-9.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 24. O niektórych formach obecności Sienkiewicza na łamach "Kultury" (1945-1989)
  Autorzy:
  Joanna Romanowicz
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 25. Recenzenci o "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza. Studium czterech przypadków.
  Autorzy:
  Cezary Zaewski
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 26. Sienkiewicz a religia. Małżeństwo z rozsądku?
  Autorzy:
  Wojciech Łapiński
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 27. Sienkiewicz i Masaryk. O kulcie autora "Quo vadis" w Czechach
  Autorzy:
  Maciej Gloger
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 28. Sienkiewicz w "pozytywistycznym słoneczniku"
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: "Przegląd Tygodniowy" 1866-1876 (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 5-6 12 2014
  Status:
  Opublikowana
 29. Stawar i Sandler-marksiści o Sienkiewiczu. Atak czy obrona?
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 30. Tropy Tacyta w historiozofii Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 31. W meandrach PRL-owskiej krytyki. Sienkiewicz między Stawarem a Kijowskim
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 32. Śmieszne miłostki
  Autorzy:
  Dorota Samborska-Kukuć
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 33. Wanda i Kazimierz Szetkiewiczowie w listach Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Konferencja:
  Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  Data:
  konferencja 24-25.11.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 34. "Róże Heliogabala". Sienkiewicz-Lawrence Alma-Tadema. Spotkanie w przestrzeni sztuki.
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska i Karolina Szymborska
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 35. "Zali te cudne sprawy wymyślił Sienkiewicz?". Rzecz o pokrewieństwie ducha i formy.
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 36. Agnostycyzm. Apokryficzność, apokalipsa. Henryk Sienkiewicz i Michaił Bułhakow
  Autorzy:
  Maciej Gloger
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee-obrazy-konteksty (rok: 2017, ), Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 24 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 37. Biblioteka Sienkiewiczowska w zbiorach muzealnych
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 38. Drajfem i smeczem, czyli tenisowe igraszki z "Ogniem i mieczem"
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 39. Formy obecności Sienkiewicza w szkole:program a idea zlotowa
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 40. Henryk Sienkiewicz w krytyce literackiej Narodowej Demokracji 1886-1922.
  Autorzy:
  Maciej Gloger
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 41. Historia pół żartem, pół serio. O Sienkiewiczowskich duetach komicznych
  Autorzy:
  Wojciech Łapiński
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 42. Ku atrofii? Utwory Henryka Sienkiewicza w programach nauczania oraz podręcznikach dla liceów w latach 1945-2013-zestawienie i uwagi
  Autorzy:
  Dorota Samborska-Kukuć
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.2014
  Status:
  Opublikowana
 43. La France et Paris dans la prose de Sienkiewicz.
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz-voyageur dans la temps et l'espace. (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Paryżu
  Data:
  konferencja 18-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 44. Między słowem a linią. O rysunkach Sienkiewicza - glosa do dotychczasowych ustaleń.
  Autorzy:
  Agata Zalewska
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 45. Połaniecki i inni. Serialowa przygoda Sienkiewicza z telewizją.
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 46. Sienkiewicz w bibliotece cyfrowej
  Autorzy:
  Agata Zalewska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 47. Sienkiewiczowskie gry z czytelnikiem w korespondencjach podróżnych z lat 1876-1879.
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 48. Straszliwy error sprawiedliwości ludzkiej...Prawo i przemoc w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 49. Un Sienkiewicz politique?
  Autorzy:
  Zdzisława Mokranowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz-voyageur dans la temps et l'espace. (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Paryżu
  Data:
  konferencja 18-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 50. "Bohunowie" i "Kmicice"-Sienkiewiczowscy bohaterowie konspiracji antysowieckiej
  Autorzy:
  Marek Wedemann
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 51. "Księga wielkiego epos". Heterotopia "Urbs aeterna" w "trylogii rzymskiej" Henryka Sienkiewicza.
  Autorzy:
  Adrianna Adamek Świechowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty. (rok: 2017, ), Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 24 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 52. "Literackie rozkosze" Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Rozkosz w kulturze-kultura w rozkoszy (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 20.03-22.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 53. Biblioteki i lektury Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Zdzisława Mokranowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 54. Czaszki i włosy. Relacja Henryka Sienkiewicza z wystawy antropologicznej w Paryżu.
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 55. Idea i ideologia historii utajonej-na przykładzie Sienkiewiczowskiej Trylogii
  Autorzy:
  Bogdan Mazan
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 56. Krzywe zwierciadło recepcji. Niezamierzone parodie "Ogniem i mieczem"
  Autorzy:
  Marek Wedemann
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 57. Nieoczekiwane spotkanie. Henryk Sienkiewicz w kulturowym projekcie Stanisława Przybyszewskiego u progu niepodległości
  Autorzy:
  Tomasz Sobieraj
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 58. Ogólnokształcący bryk z Sienkiewicza
  Autorzy:
  Bogdan Mazan
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 59. Oh! Quante lacrime... O libretcie opery "Dal >>Quo vadis<<".
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty. (rok: 2017, ), Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 24 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 60. Sienkiewicz ad usum scholarum. Obecność pisarza w wybranych internetowych portalach informacyjno-deukacyjnych
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 61. Sienkiewicz w historiach literatury przełomu XIX/XX wieku. Tworzenie kanonu.
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Historie literatury polskiej 1864-1914 (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 20-22 03 2014
  Status:
  Opublikowana
 62. Sienkiewicz(?) w dyskursie społeczno-politycznym na początku w XXI wieku
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 63. Sienkiewicz, neutre dans la Suisse neutre.
  Autorzy:
  Ryszard Koziołek
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz-voyageur dans la temps et l'espace. (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Paryżu
  Data:
  konferencja 18-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 64. Uśmiech Sienkiewicza i ludyczne "silva rerum"
  Autorzy:
  Zdzisława Mokranowska
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 65. Wyższa rodzajowość. Uwagi Henryka Sienkiewicza o malarstwie francuskim wystawionym w Salonie w 1878 roku.
  Autorzy:
  Cezary Zalewski
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 66. Reporterskie spotkanie Zygmunta Glogera i Henryka Sienkiewicza w Puszczy Białowieskiej
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Zygmunt Gloger 1845-1910. Pisaarz, myśliciel, uczony: rewizje. (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 23-24.10.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 67. "Nacjonalizm" Sienkiewicza a jego stosunek do Ukraińców
  Autorzy:
  Andrzej Rataj
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 68. "Rycerzy trzech" - Andrzej Waligórski wobec Henryka Sienkiewicza.
  Autorzy:
  Tadeusz Budrewicz
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 69. "Sienkiewicz to wino, którym (..) upajaliśmy się i tu serca nasze biły..." Witolda Gombrowicza romans z "Trylogią".
  Autorzy:
  Dorota Samborska-Kukuć
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 70. "Życie jest śmiechu warte". Theatrum mundi w optyce Petroniusza
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 71. Erotyczny humor Henryka Sienkiewicza
  Autorzy:
  Andrzej Rataj
  Konferencja:
  Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 72. Henryk Sienkiewicz w krytyce nieliterackiej.
  Autorzy:
  Andrzej Rataj
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 73. Przerabianie Sienkiewicza. Wokół "Whither Quo vadis" Ruth Scodel i Anji Bettenworth (2009).
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska, Karolina Szymborska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 74. Reinterpretacja "Quo vadis" w operze "Petronio".
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 75. Rok 1877 był to dziwny rok...Sienkiewicz wobec prorosyjskiej propagandy politycznej w Ameryce
  Autorzy:
  Jerzy Axer
  Konferencja:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 15-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 76. Sienkiewicz a Litwa. Sienkiewiczowskie archiwalia w Bibliotece Wróblewskich w Wilnie
  Autorzy:
  Andrzej Rataj
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (rok: 2015, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 10-11.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 77. Sienkiewicz et Zola.
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz-voyageur dans la temps et l'espace. (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Paryżu
  Data:
  konferencja 18-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 78. Sienkiewicz neokonserwatysta zbuntowany
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1876-1939 (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 8-9 05 2014
  Status:
  Opublikowana
 79. Sienkiewicz wiecznie żywy?
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Konferencja:
  Sienkiewicz-tekst, lektura i społeczna praxis. (rok: 2018, ), Wydawca: Muzeum Narodowe w Kielcach
  Data:
  konferencja 15-17.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 80. Tematyzacje muzyczne w powieściach Sienkiewicza.
  Autorzy:
  Dorota Samborska-Kukuć
  Konferencja:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 81. Wizerunki w pigułkach, czyli o oficjalnych formach obecności w przestrzeni publicznej.
  Autorzy:
  Ewa Kosowska, Zdzisława Mokranowska
  Konferencja:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. (rok: 2018, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 20-22.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
  Książka:
  Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego. (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 306), Wydawca: Sub Lupa
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Aleksandra Chomiuk
  Książka:
  Wokół Sienkiewicza. Listy-Biografie-Ekranizacje. (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 207), Wydawca: Collegium Collumbinum
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. Dorota Samborska-Kukuć i Tomasz Sobieraj
  Książka:
  Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 360), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. Tadeusz Budrewicz i Andrzej Rataj
  Książka:
  Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 388), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 5. Sienkiewicz nasz codzienny
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Książka:
  Szalony kto nie chce wyżej jeżeli może (rok: 2014, tom: 1, strony: 31-40), Wydawca: Attyka
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Książka:
  Mity Sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim. (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 358), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. Tadeusz Bujnicki i Joanna Majchrzyk
  Książka:
  Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 396), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 8. Emigranci czytają Sienkiewicza. Garść refleksji a może rekonesans
  Autorzy:
  Jolanta Sztachelska
  Książka:
  Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej (rok: 2016, tom: II, strony: 245-270), Wydawca: Instytut Pamięci narodowej
  Status:
  Opublikowana
 9. The Friendships of Sienkiewicz: On the Margins of the Author's Letters to Mścisław Godlewski and Karol Potkański
  Autorzy:
  Tadeusz Bujnicki
  Książka:
  De Amicitia (rok: 2016, tom: b.d., strony: 33-47), Wydawca: Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. nie dotyczy
  Autorzy:
  Dorota Samborska-Kukuć
  Książka:
  Henryk Sienkiewicz. Pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie. (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 230), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowana
 11. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. Maciej Gloger i Ryszaad Koziołek
  Książka:
  Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny. (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 484), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 12. Portrety bohaterów malowane światłem w powieściach Henryka Sienkiewicza.
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Książka:
  Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk. (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 13. nie dotyczy
  Autorzy:
  Adrianna Adamek-Świechowska
  Książka:
  "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Od intencji do tekstu. (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 274), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowana
 14. nie dotyczy
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Książka:
  Io danzo l'amore! Studia o włoskich librettach operowych, będących scenicznymi adaptacjami dzieł Henryka Sienkiewicza. (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 182), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowana
 15. nie dotyczy
  Autorzy:
  Ewa Kosowska
  Książka:
  Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 246), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 16. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz i Zdzisława Mokranowska
  Książka:
  Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza. (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 284), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 17. Emancypacyjne przygody Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej
  Autorzy:
  Barbara Szargot
  Książka:
  Przemiany formuły emencypacji kobiet: od XVIII do XX wieku (rok: 2016, tom: b.d., strony: ), Wydawca: Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód"
  Status:
  Przyjęta do publikacji