Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowe podejście w celu zdefiniowania molekularnych podstaw odpowiedzi kukurydzy na stres herbicydowy

2012/06/A/NZ9/00125

Słowa kluczowe:

stres herbicyd kukurydza sekwencjonowanie genomu transkryptom degradom

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Twardowski 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 2 585 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-05-07

Zakończenie projektu: 2019-11-06

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. termomikser.
 2. dewar. Za kwotę 7 000 PLN
 3. kasety do autoradiografii (3 szt.). Za kwotę 13 500 PLN
 4. Macierz dyskowa o wysokiej pojemności. Za kwotę 40 000 PLN
 5. komputer przenośny. Za kwotę 5 000 PLN
 6. komputerowa stacja robocza (2 szt.). Za kwotę 22 000 PLN
 7. zamrażarka -20oC. Za kwotę 1 000 PLN
 8. zamrażarka niskotemperaturowa. Za kwotę 70 000 PLN
 9. homogenizator. Za kwotę 60 000 PLN
 10. kaseta z ekranem do ekspozycji próbek znakowanych radioizotopowo.
 11. komputer stacjonarny z oprogramowaniem. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Efficiency of PacBio long read correction by 2nd generation Illumina sequencing IF: 2,801
  Autorzy:
  Medhat Mahmoud, MarekZywicki, TomaszTwardowski, Wojciech M.Karlowski
  Czasopismo:
  Genomics (rok: 2019, tom: 111, strony: 43-49), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ygeno.2017.12.011 - link do publikacji
 2. Towards Food Security: Current State and Future Prospects of Agrobiotechnology IF: 13,578
  Autorzy:
  Tyczewska A., Woźniak E., Gracz J., Kuczyński J., Twardowski T.
  Czasopismo:
  Trends in Biotechnology (rok: 2018, tom: 36 (12), strony: 1219-1229), Wydawca: CellPress
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tibtech.2018.07.008 - link do publikacji
 3. Expression of miRNAs involved in phosphate homeostasis and senescence is altered in glyphosate-treated maize IF: 1,584
  Autorzy:
  Żywicki M, Gracz J, Karłowski W, Twardowski T, Tyczewska A
  Czasopismo:
  Acta Physiologiae Plantarum (rok: 2015, tom: 37, strony: 265-274), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11738-015-2022-5 - link do publikacji
 4. Identification of Structural Variants in Two Novel Genomes of Maize Inbred Lines Possibly Related to Glyphosate Tolerance IF: 2,762
  Autorzy:
  Mahmoud M., Gracz-Bernaciak J., Żywicki M., Karłowski W., Twardowski T., Tyczewska A.
  Czasopismo:
  Plants (Basel) (rok: 2020, tom: 9(4), strony: 523), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/plants9040523 - link do publikacji
 5. The Rapeseed Potential in Poland and Germany in the Context of Production, Legislation, and Intellectual Property Rights IF: 4,298
  Autorzy:
  Woźniak E., Waszkowska E., Zimny T., Sowa S., Twardowski T.
  Czasopismo:
  Front. Plant Sci. (rok: 2019, tom: 10, strony: 1423), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2019.01423 - link do publikacji
 6. Certain new plant breeding techniques and their marketability in the context of EU GMO legislation – recent developments IF: 3,739
  Autorzy:
  Zimny T., Sowa S., Tyczewska A., Twardowski T.
  Czasopismo:
  New Biotechnology (rok: 2019, tom: 51, strony: 49-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nbt.2019.02.003 - link do publikacji
 7. Herbicide stress-induced DNA methylation changes in two Zea mays inbred lines differing in Roundup® resistance IF: 2,027
  Autorzy:
  Tyczewska A., Gracz-Bernaciak J., Szymkowiak J., Twardowski T.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Genetics (rok: 2021, tom: 1, strony: 44575), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13353-021-00609-4 - link do publikacji
 8. Szczególna sytuacja pasz GM w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Zimny T., Twardowski T.
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2019, tom: 1, strony: 159-171), Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/nauka.2019.126186 - link do publikacji
 9. GMO – czy w Polsce jest możliwa hodowla zwierząt gospodarskich bez pasz GM?
  Autorzy:
  Woźniak E., Twardowski T.
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2018, tom: 3, strony: 155-173), Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. "Perspektywy i wyzwania hodowli roślin w erze postgenowej"
  Autorzy:
  Gracz J., Tyczewska A., Twardowski T.
  Czasopismo:
  Nauka (rok: 2015, tom: 2, strony: 109-126), Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Stress Responsive Non-protein Coding RNAs
  Autorzy:
  Tyczewska A, BąkowskaŻywicka K, Gracz J, Twardowski T
  Książka:
  Abiotic and Biotic Stress in Plants - Recent Advances and Future Perspectives (rok: 2016, tom: -, strony: 153-181), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana
 2. Agri-biotechnology: Legal and Economic Aspects of Using GMOs in EU
  Autorzy:
  Woźniak E., Zimny T., Twardowski T.
  Książka:
  Bioeconomy for Sustainable Development (rok: 2019, tom: 1, strony: 21-42), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana