Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe katalizatory metaloorganiczne i/lub organokatalizatory oparte na połączeniach ze stereogenicznym hyperwalentnym lub/i tetrakoordynacyjnym heteroatomem

2012/06/A/ST5/00227

Słowa kluczowe:

olefiny metateza katalizator Grubbsa katalizator Grubbsa- Hoveydy hyperwalentność chiralność fosforany selenurany sulfurany telurany organokatalizatory

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Drabowicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: MAESTRO 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 1 436 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-29

Zakończenie projektu: 2017-08-28

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa dyfuzyjna. Za kwotę 24 000 PLN
 2. komputer typu Notebook. Za kwotę 14 000 PLN
 3. rotacyjna pompa próżniowa. Za kwotę 26 000 PLN
 4. Wyparka próżniowa. Za kwotę 50 000 PLN
 5. chiralne kolumny do chromatografii HPLC. Za kwotę 36 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Selected heterocycles with a stereogenic sulfur or phosphorus atom based on a phenol residue containing a chiral auxiliary IF: 0,701
  Autorzy:
  D. Krasowska, J. Chrzanowski, A. Jasiak, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2017, tom: 192, strony: 558-588), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1295048 - link do publikacji
 2. Chiral Hypervalent, Pentacoordinated Phosphoranes IF: 2,556
  Autorzy:
  D. Krasowska, J. Chrzanowski, P. Kiełbasiński, J. Drabowic
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, strony: 1573), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21111573 - link do publikacji
 3. Chirality of Hypervalent Chalcogenuranes IF: 2,504
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Jacek Chrzanowski, Dorota Krasowska, Adrian Zając,
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 20, strony: 146-154), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
 4. Remarkable magnitude of the self-disproportionation of enantiomers (SDE) via achiral chromatography: application to the practical-scale enantiopurification of β-amino acid esters IF: 3,293
  Autorzy:
  Alicja Wzorek, Azusa Sato, Józef Drabowicz, Vadim A. Soloshonok, Karel D. Klika
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2016, tom: 48, strony: 605-613), Wydawca: Springer- Verlag Wiena
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-015-2152-5 - link do publikacji
 5. Stereochemistry of organic sulfur compounds: More than 100 years of history, current IF: 0,701
  Autorzy:
  J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the related Elements (rok: 2017, tom: 192, strony: 145-148), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2016.1252366 - link do publikacji
 6. Highly efficient chiral polydentate sulfinyl catalysts containing prolinol moiety IF: 2,235
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, M. Rachwalski, A. M. Pieczonka, S. Leśniak, J. Drabowicz, P. Kiełbasiński
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Enantiomeric Enrichments via the Self-Disproportionation of Enantiomers (SDE) by Achiral, Gravity-Driven Column Chromatography: a Case Study Using N-(1-Phenylethyl)acetamide for Optimizing the Enantiomerically Pure Yield and Magnitude of the SDE IF: 1,394
  Autorzy:
  Alicja Wzorek, Azusa Sato, Jozef Drabowicz Vadim A. Soloshonok, Karel D. Klika
  Czasopismo:
  Helvetica Chimica Acta (rok: 2015, tom: 98, strony: 1147-1159), Wydawca: Verlag Helvetica Chimica Acta AG, Zurich
  Status:
  Opublikowana
 8. Self-disproportionation of enantiomers via achiral gravity-drivencolumn chromatography: A case study ofN-acyl--phenylethylamines IF: 4,201
  Autorzy:
  A. Wzorek, A. Sato, J. Drabowicz, V. A. Soloshonok
  Czasopismo:
  J. Chromatography A (rok: 2016, tom: 1467, strony: 270-278), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2016.05.044 - link do publikacji
 9. A clean and facile method for deprotection of phosphines from borane complexes IF: 2,652
  Autorzy:
  O. M. Demchuk, R. Jasinski, D. Strzelecka, K. Dziuba, K. Kula, J. Chrzanowski, D. Krasowska
  Czasopismo:
  Pure and Applied Chemistry (rok: 2017, tom: 121, strony: 44940), Wydawca: Research Triangle Park, NC (919) 485-8700
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1515/pac-2017-0313 - link do publikacji
 10. PHENOL - DERIVED CHIRAL AUXILIARIES AS SUBTRATES IN THE SYNTHESIS OF OPTICALLY ACTIVE PHOSPHONIC ACID DERIVATIVES: SYNTHETIC AND STRUCTURAL ASPECTS IF: 0,713
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Łopusiński, A. Aftyka, P. Pokora- Sobczak, M. Urbaniak, M. Szyrej, W. Wieczorek
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the related Elements (rok: 2015, tom: 190, strony: brak), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. The nomenclature of 1-aminoalkylphosphonic acids and derivatives: evolution of the code system IF: 1,389
  Autorzy:
  J. Drabowicz, H. Jakubowski, M. H. Kudzin, Z. H. Kudzin
  Czasopismo:
  Acta Biochemica Polonica (rok: 2015, tom: 62, strony: 44938), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Some Heteroatom–containing Compounds Based on the Bidentate Hexafluorcumyl Ligand: Synthesis, Structure and Reactivity
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, J. Chrzanowski, P. Pokora- Sobczak, G. Mielniczak
  Konferencja:
  1st International Symposium on Halogen Bonding (ISXB-1), Porto- Cesareo (Italy) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnica di Milano
  Data:
  konferencja 18-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. P-CHIRAL α-AMINOALKYL PHOSPHINE OXIDES
  Autorzy:
  D. Krasowska, J. Chrzanowski, M.Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  11th International Conference on Heteroatom Chemistry Caen, France (rok: 2015, ), Wydawca: ENSI Caen
  Data:
  konferencja 14-19 June
  Status:
  Opublikowana
 3. POTENTIAL CHIRAL IONIC LIQUIDS AND/OR ORGANOCATALYSTS BASED ON COMPOUNDS CONTAINING A STEREOGENIC HETEROATOM
  Autorzy:
  D. Krasowska, J. Chrzanowski, P. Pokora- Sobczak, A. Zając, G. Mielniczak, E. Krawczyk-Sójka, M. Koprowski, A. Jasiak, S. Miroshnychenko, J. Drabowicz
  Konferencja:
  XXIV Ukraińska Konferencja Chemii Organicznej (rok: 2016, ), Wydawca: Połtawski Narodowy Univwersytet Pedagogiczny im. W. G. Korolenki
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Palladium(0) catalyzed C-P cross-coupling reaction of optically pure secondary phosphine oxides with haloanilines as a route to key substrates in the synthesis of the chiral, second-generation Grubbs catalysts
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, D. Krasowska, M. Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  18th IUPAC International Symposium on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis (OMCOS18) (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ), Tarragona
  Data:
  konferencja June 29- July 3
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza nowych achiralnych i/lub chiralnych ośmioczłonowych związków S,N-heterocyklicznych"
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, D. Krasowska, M. Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-22 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane optycznie czynne zwiazki fluoroorganiczne z tetrakoordynacyjnym lub hyperwalentnym stereogenicznym heteroatomem lub chiralnością osiową jako potencjalne ciecze jonowe i/lub katalizatory organiczne
  Autorzy:
  J. Drabowicz, A. Zajac, B. Bujnicki, P. Pokora- Sobczak
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-15-2
  Data:
  konferencja 16-20 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Jubileusz Profesora Mariana Mikołajczyka oraz związki ze stereogenicznym heteroatomem: od modeli stereochemicznych do chiralnych substancji pomocniczych
  Autorzy:
  J. Drabowicz
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-22 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Novel ruthenium complexes containing ligands with a stereogenic heteroatom(s) for organometallic catalysis
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, D. Krasowska, M. Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  27th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-27) (rok: 2016, ), Wydawca: Conventus GmbH • Carl-Pulfrich-Straße 1 • 07745 Jena (DE)
  Data:
  konferencja 23-27 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Selected compounds containing a stereogenic heteroatom as potential ionic liquids and/Or Organocatalysts
  Autorzy:
  D. Krasowska, S. Miroshnychenko, J. Chrzanowski, P. Pokora- Sobczak, W. Ciesielski, J .Drabowicz
  Konferencja:
  11th International Conference on Heteroatom Chemistry Caen, France (rok: 2015, ), Wydawca: ENSI Caen
  Data:
  konferencja June 14-19
  Status:
  Opublikowana
 10. Diaryloxazaspirosulfuranes derived from chiral amines or aminoalcohols
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, J. Drabowicz, P. Kiełbasiński, S. Kaczmarczyk
  Konferencja:
  26th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur Istambuł, (rok: 2014, ), Wydawca: Istambul Technical University
  Data:
  konferencja 24-29.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. SEARCHING FOR NEW LIGANDS FOR ORGANOMETALLIC CATALYSIS AND/OR ORGANOCATALYSTS CONTAINING A STEREOGENIC PHOSPHORUS ATOM
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, D. Krasowska, M. Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  The 21 International Conference on Phosphorus Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Kazań
  Data:
  konferencja 05-10.06
  Status:
  Opublikowana
 12. Synteza nowych potencjalnych ligandów zawierających stereogeniczny atom fosforu
  Autorzy:
  Jacek Chrzanowski, Dorota Krasowska, Oleg M. Demchuk, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-22 września
  Status:
  Opublikowana
 13. Syntezy wybranych chiralnych ligandów ze stereogenicznym atomem fosforu
  Autorzy:
  D. Krasowska, J. Chrzanowski, M. Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  VII Seminarium "Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych" (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład Chemii Organicznej PWr
  Data:
  konferencja 19-22 października
  Status:
  Opublikowana
 14. Thioureas Derived From Optically Active α-(2-Pyridyl)ethylamine
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, J. Drabowicz, M. Kłos
  Konferencja:
  20th International Conference on Organic Synthesis ,Budapeszt (ICOS-20) (rok: 2014, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 29.06-04.07
  Status:
  Opublikowana
 15. Synteza chiralnych katalizatorów Grubbs'a II generacji zawierających stereogeniczny atom fosforu
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, J. Drabowicz, D. Krasowska, M. Urbaniak
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem, ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 16. "Nowe kompleksy rutenowe zawierające ligandy ze stereogenicznym heteroatomem
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, D. Krasowska, M. Urbaniak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, .2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział CVhemii Uł
  Data:
  konferencja 12-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Hypervalent Selenium Compounds
  Autorzy:
  J. Drabowicz, P. Kiełbasiński, A. Zając, P. Pokora-Sobczak
  Książka:
  Organoselenium Chemistry Between Synthesis and Biochemistry (rok: 2014, tom: 1, strony: 120-145), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
 2. Heterocycles Incorporating a Pentacoordinated, Hypervalent Phosphorus Atom
  Autorzy:
  D. Krasowska, P. Pokora- Sobczak, A. Jasiak, J. Drabowicz
  Książka:
  Advances in Heterocyclis Chemistry (rok: 2017, tom: 124, strony: 21551), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Heterocycles with a stereogenic phosphorus or sulfur atom derived from aminoalcohols or aminonaphthols
  Autorzy:
  Dorota Krasowska, Jacek Chrzanowski, Jozef Drabowicz
  Książka:
  Advances in Heterocyclic Chemistry (rok: 2015, tom: 117, strony: 179-259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana