Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 692 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Glinianowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 2. Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Włoskowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 3. Historia firmy Sfinks na tle organizacji przemysłu filmowego w II RP

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Biskupski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 4. Myśl urbanistyczna i planowanie miejskie na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilia Kiecko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. "Dzieci Hagar" - literackie wizerunki Romów/Sinti/Cyganów. Studia imagologiczne (na materiale literatury polskiej i rosy...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Sobieska

  Instytut Badań Literackich PAN

 6. Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mikołaj Getka-Kenig

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 7. Afekt w literaturze i teorii modernizmu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 8. "Zrujnowane" ciała (e)migrantek, turystek i podróżniczek we współczesnej prozie polskiej (1989-2010). Analiza wątków mig...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Urszula Chowaniec

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

 9. Dyskurs obywatelstwa w demokracji ateńskiej w perspektywie kognitywnej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Filonik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 10. Retoryka i symbolika muzyczna w "Clavier-Uebung III" Johanna Sebastiana Bacha

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 11. Franz Xaver Scharwenka (1850-1924) - wirtuoz, kompozytor, pedagog w świetle procesu glokalizacji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mikołaj Rykowski

  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

 12. Od Piemontu po Guardia Piemontese: lingwistyczny opis guardiol, zagrożonego wariantu języka oksytańskiego w Kalabrii.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bart Jacobs

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 13. Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 14. Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 15. Polskie serie przekładowe wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marta Skwara

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 16. Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło i wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Alicja Gzowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 17. Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 18. Style zachowań awangardowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michalina Kmiecik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 19. Prozodycznie uwarunkowana wariacja fonetyczna w języku polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Adam Olender

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 20. Czym jest myślenie obrazami?

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 21. Systemy rodzajnikowe w językach skandynawskich w ujęciu diachronicznym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dominika Skrzypek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 22. Płeć i naród. Kultura społecznej zmiany w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Mrozik

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 23. Ciało i proteza w tekstach współczesnej kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Rosochacka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 24. Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paula Orzechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 25. Ekwiwalencja międzyjęzykowa w leksykalnych bazach danych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Piasecki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 26. Przyswajanie złożoności językowej w nauczaniu/uczeniu się języków obcych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Urszula Paprocka-Piotrowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 27. Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir -al Surian - zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskryp...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 28. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 29. Wybrane czynniki kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych uczących się języka...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 30. Historiografia sztuki chińskiej w Europie, 1600-1950

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Izabela Kopania

  Instytut Sztuki PAN

 31. Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Łukaszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 32. Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Kü...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 33. Tańczące łodzie Kryszny: rzeczna kultura świątynna środkowej Kerali i tradycja pieśni vanci-pattu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Cezary Galewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Karolina Mieszkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 35. Przetwarzanie danych liczbowych w tłumaczeniu symultanicznym: badania okulograficzne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Korpal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 36. "Księga Judyty" w oratoriach włoskich epoki baroku (1621-ok.1750)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Ryszka-Komarnicka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 37. "Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Owczarski

  Uniwersytet Gdański

 38. Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty - osoby - śro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 39. Zapomniane dzieła Johanna Christopha Liski. Badania konserwatorskie obrazów barokowego malarza.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilia Kłoda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 40. Przekształcenia percepcji mowy: oddziaływanie kategorii i cech

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Balas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 41. Innowacyjne poetyki na przełomie XX i XXI wieku

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Cieślak-Sokołowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 42. Poetyki konkretyzmu i lingwizmu. Porównanie wybranych książek poetyckich z polskiego, angielskiego i niemieckiego obszar...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki