Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka

2011/03/N/HS2/02925

Słowa kluczowe:

historia pojęcia wyobraźnia poezja polska - wiek XX

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anita Jarzyna 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 34 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Zakończenie projektu: 2014-01-23

Planowany czas trwania projektu: 14 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aparat cyfrowy. Za kwotę 1 799 PLN
 2. drukarka ze skanerem i kserokopiarką. Za kwotę 368 PLN
 3. czytnik e-book. Za kwotę 496 PLN
 4. komputer typu laptop. Za kwotę 3 987 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Опитомени опаки страни на стиховете
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Литературен вестник (rok: 2014, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Фундация "Литературен вестник"
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Nazwisko w diasporze, wolność w stodole. Bolesław Stanisław Leśmian
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  "Slavia Occidentalis" (rok: 2014, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Złożona
 3. Rejestry przemocy. usuwanie Żydów z języka Czechowicza
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (rok: 2013, tom: 22, strony: 197-211), Wydawca: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polomistyczne", Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. Kto klecił klechdy? Imię
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Polonistyka (rok: 2014, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Wydawnictwo Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. wstęp: "Na progu słowa"
  Autorzy:
  Tadeusz Nowak, Anita Jarzyna
  Książka:
  Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), zebrała oraz wstępem i notą opatrzyła Anita Jarzyna (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 350), Wydawca: Pasaże
  Status:
  Opublikowana
 2. Inicjał
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  Scalone okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego, pod red. A. Jarzyny, J. Roszak (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: brak danych), Wydawca: Brama Grodzka - Teatr NN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: ), Wydawca: Universitas
  Status:
  Przyjęta do publikacji