Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tytuł projektu badawczego: "Widmontologie nowoczesności. Genezy". Tematem projektu jest pojęcie widma, które stanowi jedno z kluczowych zagadnień dla zrozumienia źródeł i zasad nowoczesnych teorii i praktyk artystycznych. Program badawczy zawarty w sformułowaniu "widmontologie" obejmuje zarówno analizę epistemologicznej prawomocności i struktury filozoficznych dyskursów nowoczesnych i późnonowoczesnych, jak i konkretnych zjawisk kulturowych (literatury, muzyki, teatru, sztuk wizualnych).

2012/04/S/HS2/00315

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS1_8: Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Momro 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 300 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dialektyka neutralności
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Czasopismo:
  "Śląskie Studia Polonistyczne" (rok: 2013, tom: nr 1, strony: 185-196), Wydawca: Wydawnictwo Uniewrsytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Logiczna składnia obłędu. (Wittgenstein, Beckett, Bernhard).
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2013, tom: nr 6, strony: 186-203), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Noc języka. Pascala Quignarda projekt literatury.
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Czasopismo:
  "Ruch Literacki" (rok: 2014, tom: nr 2, strony: 175-194), Wydawca: Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. Derrida w archiwum. Widma genetyczne
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Czasopismo:
  "Czas Kultury" (rok: 2013, tom: nr 2, strony: 85-96), Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury
  Status:
  Opublikowana
 5. Pamięć protetyczna
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Czasopismo:
  "Konteksty. Sztuka Ludowa" (rok: 2014, tom: nr 3-4, strony: 81-92), Wydawca: Instytut Sztuki PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Zasada krytyki. Romantyzm jako formuła nowoczesności radykalnej.
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Książka:
  Romantyzm w świetle postmodernizmu (i odwrotnie), red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński (rok: 2014, tom: bd, strony: s.65-92), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Liiterackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Książka:
  Widmontologie nowoczesności. Genezy (rok: 2014, tom: 17, strony: ss.550), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN/Seria "Nowa Humanistyka"
  Status:
  Opublikowana
 3. Echa dekonstrukcji
  Autorzy:
  Jakub Momro
  Książka:
  Typografie, wyb., opr. i wstęp Jakub Momro, przeł. J. Momro, A. Zawadzki (rok: 2014, tom: 108, strony: s. 5-65), Wydawca: Universitas/Seria "Horyzonty nowoczesności"
  Status:
  Opublikowana