Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku

2011/03/N/HS2/00940

Słowa kluczowe:

recepcja literacka intertekstualność pamięć kulturowa retoryka kulturowa literatura światowa Marcel Proust

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Jarmuszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 45 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-24

Zakończenie projektu: 2015-02-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer osobisty typu laptop. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Drukarka laserowa monochromatyczna. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Jak można dziś rozumieć pojęcie recepcji literackiej?
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 00-00), Wydawca: Wyd. PAN
  Status:
  Złożona
 2. La réception littéraire de Marcel Proust en Pologne
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Bulletin Marcel Proust 64 (rok: 2014, tom: 64, strony: 23-33), Wydawca: Societe des Amis de Marcel Proust
  Status:
  Opublikowana
 3. Nawigowani Proustem
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Teksty Drugie 2014/4 (rok: 2014, tom: 4, strony: 258-277), Wydawca: Wyd. IBL
  Status:
  Opublikowana
 4. "Obcowanie z arcydziełem". Proust według Jana Błońskiego
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Wielogłos (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 00-00), Wydawca: Wyd. UJ
  Status:
  Złożona
 1. Michał Głowiński's theory and practice of literary influence
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Konferencja:
  Specters of influence (rok: 2015, ), Wydawca: Wyd. UJ
  Data:
  konferencja 17-18.05.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Aforyzm w nowoczesnej powieści - Proust i Myśliwski
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Konferencja:
  Aforyzm europejski (rok: 2015, ), Wydawca: Wyd. Pasaże
  Data:
  konferencja 1-2.04.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Proust w dziennikach pisarzy
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Wiek Prousta red. M. Sukiennicka (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 00-00), Wydawca: Wyd. UAM
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Współczesne badania nad recepcją literacką w kontekście literatury światowej oraz pamięci kulturowej
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze red. A. Jastrzębska (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 15-32), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 3. "Czarny Proust". J. Iwaszkiewicz czyta Prousta
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Wiek Prousta red. M. Sukiennicka (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 00-00), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Kanon i tradycja w perspektywie literatury światowej
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Tradycja współcześnie: repetycja czy innowacja? red. Anna Jarmuszkiewicz, Justyna Tabaszewska (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 44853), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 5. Piętno Prousta. Budowanie tożsamości w polskiej prozie po 1989 roku (na wybranych przykładach)
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Pęknięcia, granice, przemiany red. J. Wróbel (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 37-47), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 6. "Występek"? Michał P. Markowski cytuje Prousta
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Opus citatum. O cytacie w kulturze red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 49-57), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 7. Retoryka kulturowa jako model recepcji i interpretacji
  Autorzy:
  Anna Jarmuszkiewicz
  Książka:
  Prze(d)sądy. O czytaniu kultury (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 31-42), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana