Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej.

2011/03/B/HS2/04360

Słowa kluczowe:

barok oratorstwo obrzędy rodzina kultura szlachecka

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Literackich PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Trębska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 81 125 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2015-08-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. "Powinny trybut synowskiej miłości", czyli o oratorskich obowiązkach wobec rodziców
  Autorzy:
  Małgorzata Trębska
  Czasopismo:
  Śląskie Studia Polonistyczne (rok: 2013, tom: 2(4), strony: 207-225), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka. Rekonesans
  Autorzy:
  Małgorzata Trębska
  Czasopismo:
  Res Rhetorica (rok: 2014, tom: 1 (1), strony: 45-60), Wydawca: Polskie Towarzystwo Retoryczne
  Status:
  Opublikowana
 3. VITA ITER EST – ORATORSKIE I LISTOWNE POŻEGNANIA I SALUTACJE XVII I XVIII WIEKU. REKONESANS
  Autorzy:
  Małgorzata Trębska
  Czasopismo:
  Barok (rok: 2013, tom: XX/2 (40), strony: 187-202), Wydawca: Neriton
  Status:
  Opublikowana
 1. "Oddajemy szczęśliwy depozyt z przydatkiem imienia nowego" – oratorski i epistolograficzny aspekt świętowania chrzcin w rodzinie szlacheckiej w Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku
  Autorzy:
  Małgorzata Trębska
  Konferencja:
  Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Data:
  konferencja 5-6 czerwca 2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Gratulatio in festo Joannis
  Autorzy:
  Małgorzata Trębska
  Konferencja:
  Wiązanie Sobótkowe. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego - Kolokwia Staropolskie (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Data:
  konferencja 23-26 czerwca 2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. (dotyczy całości monografii)
  Autorzy:
  Małgorzata Trębska
  Książka:
  Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek) (rok: 2016, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji