Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza kulturologiczna i suprasegmentalna interakcji komunikacyjnych nacechowanych grzecznością i niegrzecznością

2012/04/M/HS2/00551

Słowa kluczowe:

Grzeczność niegrzeczność agresja językowa komunikacja nonwerbalna aspekty suprasegmentalne równowaga komunikacyjna i rytualna

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Silvia Bonacchi 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 256 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-19

Zakończenie projektu: 2015-11-18

Planowany czas trwania projektu: 32 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony