Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przeduniwersyteckie tradycje literaturoznawstwa polskiego. Przypadek poznański

2011/03/N/HS2/06257

Słowa kluczowe:

kulturowa historia literaturoznawstwa polskiego literaturoznawstwo kulturowe kultura naukowa historia inteligencji polskiej historia Poznania wielkopolscy uczeni nowoczesne miasto i nowoczesna nauka uniwersytecka pozainstytucjonalne praktyki naukowe społeczne role uczonych społeczna historia nauki środkowo- i wschodnioeuropejskie nauki o kulturze

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adela Kobelska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 48 035 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-15

Zakończenie projektu: 2017-04-14

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (2)
 1. Miasto polonistów
  Autorzy:
  Adela Kobelska
  Książka:
  Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019) , Wydawca: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. U progu nowoczesności – miasto, uniwersytet i polonistyka
  Autorzy:
  Adela Kobelska
  Książka:
  Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo [nr grantu NCN na stronie redakcyjnej; s. 4 pliku] (rok: 2016, tom: -, strony: 19-60), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana