Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Latinitas w literaturze polskiego i serbskiego romantyzmu. Studium porównawcze

2011/03/N/HS2/01724

Słowa kluczowe:

Romantyzm dziedzictwo łacińskie literatura polska literatura serbska komparatystyka recepcja kultury łacińskiej kulturowa teoria literatury

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Ewertowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 27 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Zakończenie projektu: 2014-08-23

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dysk przenośny 1TB. Za kwotę 500 PLN
 2. NOTEBOOK + MOLP Office. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Images of Rome in Polish and Serbian literature of the Romantic Period
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Czasopismo:
  Вестник Карагандинского Государственного Университета им. Е.А. Букетова (rok: 2013, tom: 3, strony: 17-26), Wydawca: Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова
  Status:
  Opublikowana
 1. Нравственность и культура казахов в записях польского ссыльного Адольфа Янушкевича
  Autorzy:
  Ewertowski Tomasz
  Konferencja:
  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ (rok: 2013, ), Wydawca: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА, ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КН МОН РК
  Data:
  konferencja 14-16 lutego 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Dva pogleda na Večni Grad – doživljaj Rima u stvaralaštvu P. Njegoša i A. Mickijeviča
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Njegošev zbornik Matice srpske (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 431-445), Wydawca: Matica srpska
  Status:
  Opublikowana
 2. Słowianie pod włoskim niebem. Rzym w oczach Zygmunta Krasińskiego, Petara Njegoša, Ljubomira Nenadovicia
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: s. 203–218), Wydawca: LIBRON
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Dwie twarze latinitas. Recepcja kultury łacińskiej w dziełach Adama Mickiewicza i Lazy Kosticia (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 288), Wydawca: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
  Status:
  Opublikowana
 4. GRAECIA CAPTA FERUM VICTOREM CEPIT? RELATIONS BETWEEN EUROPE AND CHINA IN THE TRAVELOGUE TAMO AMO PO ISTOKU OF MILAN JOVANOVIĆ
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Boym et cetera (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 190-202), Wydawca: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
  Status:
  Opublikowana
 5. Przedstawienia Matki Boskiej w poezji Lazy Kosticia. Między bluźnierstwem i modlitwą, między prawosławiem i katolicyzmem
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Obraz Świętości - Świętość w Obrazie (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 47-62), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
  Status:
  Opublikowana
 6. Mitologiczny patchwork – strategie współczesne i romantyczne
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Fantastycznosć - cudowność. T. VI. Homo mythicus. Mityczne tożsamości (rok: 2014, tom: VI, strony: 163-176), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Status:
  Opublikowana
 7. Rzym wyobrażony w wierszach Juliusza Słowackiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Zygmunta Krasińskiego
  Autorzy:
  Tomasz Ewertowski
  Książka:
  Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze polskiego romantyzmu (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 57-74), Wydawca: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
  Status:
  Opublikowana