Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Retoryczny Arsenał romantyków z kręgu Charlesa Nodiera (1824-34)

2012/05/N/HS2/02744

Słowa kluczowe:

retoryka romantyzm argumentacja transgatunkowość

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Sukiennicka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 37 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. MacBook Pro (2,2 GHz, Intel Core i7, 4GB 1333 MHz, 500 GB). Za kwotę 8 000 PLN
 2. DocuPen X (skaner długopisowy). Za kwotę 1 400 PLN
 3. Kindle Touch. Za kwotę 600 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Éloquence de la chaire à l'époque romantique : le cas de Lacordaire et Lamennais
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Czasopismo:
  Studia Romanica Posnaniensia (rok: 2015, tom: 42/3, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. "L'essai sur l'art oratoire" (1799) de Joseph Droz, Entre le naturalisme antirhétorique et l'éloquence romantique
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Czasopismo:
  Orbis Linguarum (rok: 2014, tom: 41, strony: 335-344), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Postmodernistyczne rysy Charlesa Nodiera: problem imitacji
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Książka:
  Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie) (rok: 2014, tom: 1, strony: 198-214), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Le fantastique vraisemblable de Charles Nodier
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Książka:
  Croyance Verité Mensonge (rok: 2014, tom: 1, strony: 137-147), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Smarra albo demony nocy Charlesa Nodiera: zmierzch estetyki klasycystycznej?
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Książka:
  Noce romantyków, literatura,kultura, obyczaj (rok: 2015, tom: 1, strony: 287-300), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Romantycy na prowincji: literatura "ekscentralna" według Charlesa Nodiera
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Książka:
  Literatury mniejsze Europy romańskiej (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Elokwencja romantyczna w Schillerowskich librettach oper Verdiego
  Autorzy:
  Marta Sukiennicka
  Książka:
  Konteksty czasu i miejsca w twórczości operowej Verdiego i Wagnera (rok: 2015, tom: 1, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana