Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Monografia twórczości Jana Henryka Rosena (1891–1982) wraz z katalogiem dzieł

2012/05/B/HS2/04005

Słowa kluczowe:

Rosen Jan Henryk (John Henry de Rosen Jean de Rosen) malowidła ścienne mozaika witraż sztuka kościelna w XX w. sztuka polska poza krajem ikonografia sztuki chrześcijańskiej sztuka kościelna w USA

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Collegium Artium

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Wolańska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 78 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2015-03-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Kaplica Najświętszego Sakramentu przy katedrze ormiańskiej we Lwowie: Witold Minkiewicz, Jan Henryk Rosen i lacche veneziane
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Czasopismo:
  "Przegląd Wschodni" (rok: 2013, tom: XII, strony: 473–499), Wydawca: Studium Europy Wschodniej UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Wawel i Kresy. Malowany fryz Jana Henryka Rosena w dziale polskim Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica w Watykanie (1936)
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Czasopismo:
  "Przegląd Wschodni" (rok: 2014, tom: XIII, strony: nieznane), Wydawca: Studium Europy Wschodniej UW
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Niezrealizowane projekty Jana Henryka Rosena dla katedry ormiańskiej w Nowym Jorku
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Czasopismo:
  "Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich" (rok: 2014, tom: 3, strony: nieznane), Wydawca: Instytut Historii UJ – Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Święty Julian Szpitalnik w witrażach Jana Henryka Rosena
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Konferencja:
  "Nie tylko art déco". Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym (rok: 2014, ), Wydawca: Stowarzyszenie ARS VITREA POLONA
  Data:
  konferencja 6–8 X 2011
  Status:
  Opublikowana
 2. Between the Romantic Vision of Joris-Karl Huysmans and Scholarly Scrutiny of Émile Mâle: Christian Iconography According to Jan Henryk Rosen (1891–1982)
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Konferencja:
  «Christian Iconography in Modern and Contemporary Art», Eighth International Conference of Iconographic Studies, Rijeka, 4–7 June 2014 (rok: 2015, ), Wydawca: Centar za ikonografske studije (Center for Iconographic Studies), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka (Chorwacja)
  Data:
  konferencja 2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Jana Henryka Rosena podróż do Ameryki A.D. 1937. Pytania o tożsamość malarza kościelnego
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Konferencja:
  Wyjazdy "za sztuką". Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku (rok: 2014, ), Wydawca: [Katedra Komparatystyki Artystycznej IHS KUL?]
  Data:
  konferencja 21–23 III 2013
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Jan Henryk Rosen (1891–1982). Wstępne rozpoznanie dorobku artystycznego
  Autorzy:
  Joanna Wolańska
  Konferencja:
  Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Data:
  konferencja 14–16 XI 2012
  Status:
  Opublikowana