Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza i opis procesów fonostylistycznych w dialekcie Lancashire na podstawie korpusu PAC

2012/05/D/HS2/03565

Słowa kluczowe:

analiza procesów fonostylistycznych korpus opis dialektu akwizycja drugiego języka redukcja fonetyczna

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Kul 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 96 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2017-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. netbook. Za kwotę 1 500 PLN
 2. komputer stacjonarny. Za kwotę 3 000 PLN
 3. skaner. Za kwotę 500 PLN
 4. drukarka laserowa. Za kwotę 1 000 PLN
 5. monitor. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Non-native perception of casual English IF: 0,7
  Autorzy:
  Kul, Małgorzata
  Czasopismo:
  Journal of Second Language Pronunciation , Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Złożona
 2. LANCASHIRE AND RP: A COMPARISON OF PROCESSES OF CONNECTED SPEECH IF: 9
  Autorzy:
  Malgorzata Kul
  Czasopismo:
  Socjolingwistyka (rok: 2017, tom: 31, strony: numer wychodzi pod koniec grudnia), Wydawca: IJ PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Speech rate plays marginal role in processes of connected speech
  Autorzy:
  Kul, Małgorzata
  Konferencja:
  the 18th International Congress of Phonetic Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: the University of Glasgow
  Data:
  konferencja 10-14.08.
  Status:
  Opublikowana
 1. A corpora-based study of vowel reduction in two speech styles: A comparison between English and Polish
  Autorzy:
  Malgorzata Ku, Zydorowicz Paulina
  Książka:
  brak danych (tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: brak danych
  Status:
  Złożona