Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Les Arts en Portugal- badania Atanazego hr. Raczyńskiego nad sztuką Portugalii

2012/05/N/HS2/02734

Słowa kluczowe:

sztuka historigrafia dziewietnasty wiek Portugalia

Deskryptory:

  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dorota Molińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 47 333 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-13

Zakończenie projektu: 2016-05-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony